“Voorouders Omarmen” door Maarten Oversier

Voorouders omarmen
Ontdekkingen uit de reïncarnatietherapie.
Mijn werk als reïncarnatietherapeut bracht door alle jaren vele ontdekkingen met zich mee. Opmerkelijk is, dat het voornamelijk ontdekkingen betreft van inzichten die in de algemeen heersende opvattingen eigenlijk nauwelijks gekend zijn. Sterker nog, de manier waarop onze samenleving vrijwel overal is ingericht, baseert zich in grote mate op de afwezigheid van deze inzichten.
Bezien vanuit de innerlijke belevingswereld van een cliënt echter, betreffen het steeds opnieuw zeer logische, basale én uiterst behulpzame kernachtige visies die het therapeutisch proces zeer dynamisch en vruchtbaar maken. Het doet de vraag rechtvaardigen hoe het komt dat we daar in onze gangbare theorieën zover van af staan. Hoewel de gemiddelde cliënt die mijn praktijk bezoekt meestal wel open
staat voor een meer holistische benadering dan het reguliere werkveld aanbiedt, is dat absoluut geen voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Kennelijk dragen wij, zonder daarvoor een studie of training te hebben gehad, wezenlijke informatie over onszelf in de vorm van herinneringen met ons mee, die essentieel blijkt om onze verstoringen op te heffen. Het is de kunst dié bronnen te bereiken die zich
schuilhouden in wat we het onderbewuste noemen. Een onbewezen oord vol schatten aan nagedachtenissen, relikwieën, souvenirs, aandenken, memoires, beseffen, gevoelens en vlekken die later veelal blind werden. Hoe meer men vertrouwd raakt met die wereld, hoe toegankelijker het wordt. Met frisse, hedendaagse aandacht naar oude patronen en verwikkelingen kijken, maakt direct van alles los in het
innerlijk. Zo ontstaan nieuwe bewegingen met nieuwe, gecorrigeerde gezichtspunten. Inzichten, die een krachtige transformerende en opschonende kijk geven op een antiek, vertroebeld, probleemveroorzakend beeld.

De onlosmakelijke verbinding met onze (voor)ouders
In die diepere innerlijke regionen lijken de missing links over bepaalde conflictsituaties, die zich in het dagelijks leven voordoen, ineens bereikbaar. De helende werking die vanuit deze lagen voortgebracht wordt, nadat ze in een therapeutische setting beroerd is, komt voort uit een herziening van een oude situatie of gebeurtenis. Het perspectief wordt vollediger. Het is zodanig krachtig en logisch, dat het, wat mij betreft, weinig zinvol is om de authenticiteit van de informatie te bediscussiëren. Wie het rationeel
niet kan verklaren, en daarom alleen nog kan terugvallen op het placebo-effect, moet zich op zijn minst afvragen waar dan die fantasierijke, maar uiterst accurate en toegespitste samenhangen, die in veruit de meeste gevallen ook nog verifieerbaar zijn, zomaar vandaan komen.

Grote ontdekking
Een van mijn grootste ontdekkingen zou ik hier graag willen uitlichten. Deze heeft betrekking op onze voorouders. Iedereen blijkt thematisch namelijk verbonden te zijn met zijn directe voorouders. En dan ooral ook vanuit de ervaringen die zij doormaakten toen zij nog aards reisden in het daarbij behorende lichaam en tijdsbeeld. Gebeurtenissen, die hun levens diep gekenmerkt en bepaald hebben, zowel de
blije als de pijnlijke. Wie enigszins holistisch georiënteerd is, zal zich misschien afvragen: “Maar dat is  toch niets nieuws?” Toch blijkt er heel erg veel onwetendheid te bestaan over de connecties met deze ‘ongeziene’ wereld. Het is een vreemd fenomeen dat we soms dingen denken te begrijpen zonder dat het eigenlijk doordringt.

Stamboomverwanten
Het woord ‘stamboomverwanten’ is trouwens een betere term. Die geeft duidelijker aan dat het niet louter gaat om familieleden die al gestorven zijn. Het komt ook heel vaak voor dat iemand een ingrijpend therapeutisch proces doormaakt in relatie tot zijn vader, moeder, zoon of dochter, broer of zus, waarmee bijvoorbeeld al jaren geen contact meer is, waarna dat dan – héél toevallig – ineens plaatsvindt. Een gedeblokkeerde energetische verknoping blijkt ineens weer ruimte te bieden voor een nieuwe stroming en verbinding. Deze gaat altijd gepaard met een fundamenteel inzicht dat tot die tijd versluierd bleef, en daarmee de oorzaak bleek voor de gescheidenheid.

Praktijkvoorbeeld
Onlangs werkte ik met Richard, een man van middelbare leeftijd. Hij vertelde hoe ongelooflijk pijnlijk zijn jeugd geweest is vanwege de agressie van zijn vader (John). Een vader die heel veel dronk, zeer onvoorspelbaar was, losse handen had en daarmee een continu klimaat van onveiligheid creëerde. Vanzelfsprekend heeft deze jeugd Richards latere leven op grondige en pijnlijke wijze bepaald. Wanneer we
de biografie van vaders kant bestuderen zien we dat hij, na twee oudere zussen, de tweede zoon is. Zijn oudere broer Ian, het derde kind en dus eerste zoon, heeft het syndroom van Down. Zijn levensverwachting, zo werd gezegd, was hooguit 7 tot 8 jaar. Maar hij werd 47 en is dus lange tijd nadrukkelijk aanwezig geweest in de familie. Tevens van belang om te noemen is dat Ian het eerstgeboren kind was ná de
tweede wereldoorlog.

Oma, de moeder van Ian en John, komt oorspronkelijk uit een zeer welgestelde Engelse familie. Op haar 12e levensjaar moest zij naar Nederland als au pair en tevens naar een kostschool. Dat bleek ze zó verschrikkelijk te hebben gevonden dat ze haar eigen emoties gaandeweg haar leven heeft leren overstijgen, als een soort overlevingsmechanisme. Háár ‘high society’ ouders waren, behalve (invloed)rijk, zeer veroordelend. Iemand stelde pas wat voor als daar prestatie aan verbonden was. Op oudere leeftijd werd oma een verkilde vrouw. Haar lievelingsbroer met wie ze haar kindertijd heel intens doorbracht, overleed tijdens de oorlog. Daarna wordt oma, na twee dochters, zwanger van haar eerste zoon… Dit kind symboliseerde ‘hoop’ en ‘nieuw leven’ in een gehavend Europa. Zij wilde het kind, indien het een jongetje zou worden, vernoemen naar haar recent overleden broer. Het is duidelijk dat de teleurstelling van oma (en opa) enorm groot was toen hun eerste zoon anders bleek te zijn, een mongooltje. De broedervernoeming zou een plek opschuiven. Je gaat een lievelingsbroer niet door een naam aan mongooltje verbinden. Een mokerslag voor de atmosfeer in huis. De eerstvolgende geborene, Richards vader John, kwam in een buitensporig verwachtingsvol nest. Hij moest en zou de teleurstelling van Ian compenseren en van kinds af aan leerde hij hoe presteren, het voldoen aan zeer hoge verwachtingen en jezelf in een keurslijf van voorwaarden zien te handhaven, beloond werd door zijn vader en vooral zijn moeder. Daarbij werd er aan alle kanten gepocht door zijn ouders over John’s kwaliteiten en kunnen naar de buitenwereld.

Een extreem dualistische en tegelijk symbiotische broederverwikkeling. Ians tekortkomingen moeten letterlijk voortdurend vereffend worden door John. John leert daarbij dan ook dat er constant iemand in het gezin is die ‘niet goed genoeg is’, waardoor zijn ouders woordeloos verwachten dat John gaat overpresteren. Dit worden levensprogramma’s: zodra John volwassen is, en hij in de nabijheid vertoeft van
iemand anders, ervaart hij automatisch en ongefilterd een noodzaak zijn omgeving te tonen dat hij het beter kan.

Vader John kon hierdoor nooit werkelijk zichzelf zijn. Hij leerde, of beter nog ‘hij werd geprogrammeerd’, dat een zinvol leven pas bereikt kan worden indien je aan torenhoge eisen voldoet. Het heeft hem een beschadigde en verknipte persoonlijkheid opgeleverd. Hij verviel in agressie, dronkenschap en onvoorspelbaar wispelturig gedrag toen hij zelf vader werd. Allemaal een gevolg van de frustraties in zijn jeugd nooit ‘gewoon goed’ te kunnen zijn. Al deze energetische ballast projecteerde hij voornamelijk op zijn eerste zoon Richard, met een roze bril op, waarmee hij in zijn zoon óók Ian zag. Nog steeds behoeftig aan de erkenning van zijn moeder, bleef John hangen in zijn oude patronen in een nieuw tijdperk.

Niet doorgedrongen
Er zijn nog veel meer verbanden te noemen in dit verhaal, maar het punt dat ik hier wil maken, is dat Richard nooit eerder werkelijk beseft wat de consequenties zijn geweest van dit belaste verloop van zijn vaders leven op zijn eigen leven en gedrag. “Dat deel van mijn vaders leven is nooit tot me doorgedrongen. Ik heb me nooit echt gerealiseerd wat een impact het leven van zijn broer Ian op hem gehad heeft, en daarmee op mij. En ik wist nooit bewust hoe hooghartig oma was, maar ook niet dat zij vanaf haar twaalfde jaar haar ouderlijk huis intens gemist heeft, en hoe dat heeft doorgewerkt.”

Zoals je ziet komen er in deze setting niet eens vorige levens aan te pas, hoewel de invloed daarvan natuurlijk wel het script van deze levens geschreven heeft. Desalniettemin is het resultaat van dergelijk on-derzoek en reflectief inzichtelijk werk, dat John’s leven nadien een fundamentele verandering onderging. Al is het alleen maar omdat hij voor het eerst erkenning, begrip en liefde kon ervaren voor zijn vader, die
notabene zelf al jaren dood is.

Triggers & reminders
Voor wie geraakt is door dit verhaal en nu zelf familieonderzoek overweegt – je hoeft er namelijk echt niet altijd een therapeut voor te bezoeken! – hierbij wat tips om rekening mee te houden. Een paar goedbedoelde triggers die wellicht helpen om de juiste focus te houden in een stukje stamboomopsporingswerk, om je voorouders beter te leren begrijpen:
• Bastaardkinderen.
• Verkrachtingen door soldaten.
• Amateuristische abortussen (zoals met breinaalden).
• Kort voor-, tijdens- of kort na de geboorte overleden kinderen (naamloos en/of ongedoopt). Wanneer dit plaats vond in strenggelovige gezinnen, werd dit praktisch altijd gezien als de straf van God. Opa’s en (vooral) oma’s werden daardoor ontzettend bang om te sterven, uit angst voor de hel.
• Het blind adopteren van de kerk als autoriteit en levensleidraad.
• NSB-grootouders.
• Tweede Wereldoorlog-geheimen in algemene zin.
• Zelfmoord.
• Seksueel-, fysiek en/of geestelijke misbruik.
• ‘Vage ongelukken’ (vaak was er opzet of zelfmoord in het spel).
• Homoseksualiteit.
• Hooghartigheid.
• Erfenisconflicten.
• Jong overleden opa’s of oma’s, waarna ‘tweede keus huwelijken’ ontstonden.
• Tewerkgestelde opa’s, met daarbij alleen gelaten oma’s (die uit ellende vaak heimelijke intimiteit zochten bij anderen).
• Voedseltekorten.
• Extreme verwachtingspatronen.
• Familie met verstandelijk beperkte kinderen.
• Opa’s of oma’s die in ‘het gekkenhuis’ terecht kwamen, of psychisch lang ‘ziek’ waren.
• Kinderen die de plaats van een overleden vader of moeder moesten innemen.
• Kinderen, meestal meisjes, die niet mochten studeren, omdat ze nodig waren in het huishouden.

Het is maar een greep uit de verhalen die ik frequent tegenkom. Hoe hoger het gehalte ‘daar sprak men bij ons niet over’, hoe meer er te ontdekken is! 

In de dagelijkse realiteit van mijn werk speelt onderzoek in de voorouderlijke familielijnen een grote rol. Zonder dat er, zoals ik al eerder aangaf, überhaupt vorige levens aan te pas hoeven te komen, is er al zoveel inzicht en heling te halen in deze gebieden. Ik vraag me oprecht af hoe het komt dat we de meest basale vragen niet stellen over onze families. Hoe gemakkelijk we ons neerleggen bij ‘waar men nooit
over sprak’, en dat we zo weinig tijd en moeite stoppen in het werkelijk leren begrijpen van onze voorouders. Waarom we zo mak en loyaal blijven aan onze familiesystemen, en tegelijk nauwelijks weet hebben van de ballast die dat ons en onze kinderen bezorgt.
Inheemse volken benadrukken het belang van gezonde verbindingen met onze ancestors (voorouders).

Ik hoop van ganser harte dat dit artikel ertoe bijdraagt dat we er weer heel veel zullen omarmen. Bedenk daarbij dat je eens zelf een voorouder zult zijn…
Maarten Oversier

Hooggevoeligheid als kracht (artikel van Judith Flapper d.d. 21-12-2018)

HOOGGEVOELIGHEID ALS KRACHT

Dit artikel is een goede inleiding op de lezing “De Kracht van Hooggevoeligheid” op woensdag 20 maart 2019 in Oud-Beijerland. Klik hier voor de aankondiging van deze lezing. 

Er is de laatste jaren veel geschreven over hooggevoeligheid. Mensen die hooggevoelig zijn, ook vaak aangeduid met de term high sensitive, zijn in het algemeen gevoeliger dan anderen voor prikkels, emoties, sferen, enzovoort. Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit is voor veel mensen een wat beladen term. De één ziet zijn hooggevoeligheid als kracht, terwijl de ander er alleen maar last van heeft. Toch zijn wij van mening dat het eigenlijk niets bijzonders is om (hoog)gevoelig te zijn.

Het begrip hooggevoeligheid wordt op veel verschillende manieren uitgelegd en mensen gaan er in het algemeen ook heel verschillend mee om. Sommigen zien hun ‘eenmaal ontdekte’ hooggevoeligheid als een kracht en een bevestiging van wie zij in wezen zijn. Het geeft ze het vertrouwen en de moed om te luisteren naar hun hart en zo hun eigen pad te (blijven) bewandelen.

Anderen beschouwen hun ‘hooggevoeligheid’ als last of als excuus om dingen in het leven niet aan te gaan. Als je het moeilijk vindt om de volledige verantwoordelijkheid voor jouw leven en geluk te nemen, dan komt het je misschien wel heel goed uit om te ontdekken dat je hooggevoelig bent. Je kunt een groot deel van de lijst met kenmerken van hooggevoeligheid (overal op het internet te vinden) aanvinken en je bent dankbaar voor je nieuwe ‘etiket’. Want nu heb je iets om mee te schermen. Een diagnose die bewijst dat je omgeving wel rekening met jou móet houden. Je kunt er immers niks aan doen dat je nu eenmaal hooggevoelig bent?

“Anderen beschouwen hun ‘hooggevoeligheid’ als last of als excuus om dingen in het leven niet aan te gaan.”

Mensen die hun hooggevoeligheid als kracht zien, zijn niet de mensen die voortdurend roepen dat ze (nu eenmaal) hooggevoelig zijn. Als je steeds de neiging hebt je hooggevoeligheid te benoemen, als je het inzet als excuus, als ‘bewijs’ voor jouw omgeving dat ze meer rekening met je moeten houden, dan kies je voor de slachtofferrol. Dan vraag je eigenlijk aan de mensen om je heen om jóuw grenzen te bewaken. En dan neem je dus niet jouw eigen verantwoordelijkheid door goed voor jezelf en je eigen ruimte te zorgen. In plaats van hooggevoelig, ben je dan misschien wel hoogalert (lees ook ons artikel ‘Hooggevoelig of hoogalert?’ in de Paravisie van november of op allesinbalans.nu).

Natuurlijke staat van zijn

Hooggevoeligheid is in onze ogen eigenlijk helemaal niets bijzonders. In aanleg zijn we het allemaal. De één misschien wat meer dan de ander, maar in feite is het onze natuurlijke staat van zijn. Maar in de beschermde en overgeorganiseerde omgeving waarin wij tegenwoordig leven, is de vaardigheid om je gevoel als kompas te gebruiken steeds meer in onbruik geraakt.

In de drukke stad van tegenwoordig, is het een soort overlevingsmechanisme geworden om je zintuigen zoveel mogelijk te laten afstompen. In een overvolle tram ruik en voel je het ‘gevaar’ niet meer van mensen die veel te dicht bij je staan en zitten. Jouw eigen ‘veilige’ ruimte is bijna continu tot het minimum verkleind. Vandaar dat je een soort schijnveiligheid creëert door tenminste nog naar je eigen muziek te luisteren door je eigen koptelefoon.

Zo is een eigenschap die eigenlijk heel normaal was, bij een groot deel van de mensheid zo ver op de achtergrond geraakt dat ze er niet of zelfs nooit meer bij kunnen.

Gelukkig zijn er ook mensen die nog wel met die natuurlijke gevoeligheid geboren worden of die hem in de loop van hun leven (bijna letterlijk) ont-dekken. Dat zijn de mensen die wij nu hooggevoelig noemen.

Je hooggevoeligheid als kracht

Als je hooggevoelig bent, is het van levensbelang dat je leert dealen met je eigen emoties. Zodra je je door die emoties laat leiden, voel je je al snel slachtoffer van de situatie en vanaf dat moment is je hooggevoeligheid eerder een last dan een lust. Dat is het punt waar hoogalertheid om de hoek komt kijken. Iedereen die hooggevoelig is, krijgt te maken met hoogalertheid zodra er sprake is van stress, emoties of onbalans in het algemeen.

Maar met hoogalertheid kun je afrekenen. Je kunt leren je hoogalertheid te laten voor wat het is en ervoor zorgen dat je je er niet meer door laat leiden. Dan pik je nog steeds de emoties, gedragingen en uitingen van anderen op. Maar dan besef je op tijd dat die niets met jou te maken hebben. Je grijpt in vóórdat je de emoties van anderen onbewust verbindt met één van jouw eigen pijnlijke punten en je laat je niet meeslepen. Dan kun je er wellicht om lachen met compassie voor jezelf. Je stapt niet opnieuw in de valkuil om slachtoffer te worden van je (hoog)gevoeligheid.

Signalen

Maar het feit blijft dat je signalen hebt opgemerkt. Nu heb je de keuze om je hooggevoeligheid in te zetten als kracht. In plaats van te denken dat die norse blik bedoeld was om jou af te wijzen, vraag je je nu misschien oprecht af of de ander iets dwars zit. Wat let je dan om even te vragen hoe het met de ander is? Misschien kan hij of zij op dat moment wel een beetje steun en begrip gebruiken?

Je hooggevoeligheid inzetten als kracht, kan alleen als je je hart als kompas kiest in je leven. Als je – liefst zo consequent mogelijk – leeft naar jouw eigen persoonlijke missie.

Intuïtie is hooggevoeligheid, gestuurd door een helder weten, recht vanuit je hart

Hoe meer je vanuit je persoonlijke missie leeft en keuzes maakt vanuit je hart, hoe meer je je hooggevoeligheid als kracht ervaart. Intuïtie is hooggevoeligheid, gestuurd door een helder weten, recht vanuit je hart. Je ‘voelt’ dingen aan, soms lang van te voren, en dat is een waardevol talent, zowel privé als in je werk. Zolang er tenminste geen emoties bij komen. Zodra er emoties zijn, kom je weer terecht in je hoogalertheid. Emoties kleuren de informatie die je via je intuïtie hebt verkregen, waardoor de waarde van die informatie onmiddellijk daalt.

Dat is ook het risico waar mensen mee te maken krijgen die hun hooggevoeligheid beschouwen als (voorspellende) gave en daar vervolgens anderen mee willen helpen. Het is namelijk best een opgave om datgene wat je aanvoelt volledig zuiver over te brengen, zonder de informatie te kleuren met je eigen emoties, normen en waarden. Als je tijdens een consult bij een helderziend medium met klem gewaarschuwd wordt voor een dreigende situatie, dan zou je je kunnen afvragen of die informatie wel zuiver is. Zuivere informatie is namelijk altijd neutraal en ontdaan van alle emoties. Maar het geeft wel aan hoe dun de scheidslijn is.

Hooggevoeligheid uit balans

Zolang je nog geen manier gevonden hebt om je hooggevoeligheid vooral in te zetten als kracht, kan het zijn dat je een verwarrend beeld schept voor de mensen om je heen. Omdat je de ene keer heel geprikkeld en de andere keer juist meelevend kan reageren. Zo kan het zijn dat je omgeving geen hoogte van je krijgt. Je geliefden, maar ook je collega’s, weten zo niet wat ze aan je hebben en op die manier geef je ze wellicht een onveilig gevoel. Dat is waarschijnlijk het tegenovergestelde van wat je zou willen, want juist vanuit je (hoog)gevoeligheid, zou je anderen het liefst op hun gemak willen stellen.

Het is dus de kunst om zelf aan het roer te staan. Bewust leren omgaan met je hooggevoeligheid, betekent dat jij zelf kiest waar je je door laat leiden, in plaats van dat je omgeving dat bepaalt.

Bewust of onbewust grenzenloos

Lukt het jou om te leven vanuit je hart, kun je dealen met je eigen emoties en durf je je gevoeligheid toe te laten? Dan is je hooggevoeligheid een turbo voor je persoonlijke missie. De weg van je hart bewandelen gaat dan steeds gemakkelijker. Je intuïtie werkt op volle kracht en zorgt ervoor dat jij als vanzelf het leven creëert waarin je moeiteloos de overvloed, vreugde en liefde aantrekt die je toekomen. Grenzenloos en zonder enige beperking. Hooggevoeligheid kan namelijk vooral bestaan dankzij de afwezigheid van grenzen. Maar ook hier gaat het weer om de vraag of die afwezigheid van grenzen een bewuste keuze is of het een onbewust proces dat je overkomt en waar je je soms (of misschien wel regelmatig) slachtoffer van voelt.

Als je je hooggevoeligheid inzet als kracht, betekent dat dat je er soms bewust voor kiest om grenzen te laten vervagen of te doorbreken. Je hebt er steeds minder behoefte aan om grenzen op te werpen. Dan merk je wellicht dat je je vaak juist veiliger voelt als er geen (harde) grenzen zijn. Het ontbreken van harde grenzen maakt namelijk werkelijke verbinding met anderen mogelijk. Je breekt bewust eventuele muurtjes af, waardoor pure verbinding mogelijk is, van hart tot hart. Zonder kunstmatige grenzen voel je anderen gemakkelijk aan en gaat de communicatie vanzelf. Je intuïtie werkt op volle toeren.

Je gebruikt je hooggevoeligheid dus als kracht als je ervoor kiest om geen of zo weinig mogelijk grenzen op te werpen. En dat is een bewust proces.

Voor je eigen ruimte zorgen

In de natuurlijke overvloed van het leven zijn (harde) grenzen in feite overbodig. Als je luistert naar je hart, dan weet je wat je moet doen. Voor jezelf en in contact met anderen. Je weet dan ook precies wanneer het genoeg is. Je hart helpt je namelijk ook om goed voor je eigen ruimte te zorgen.

Wanneer je dagelijks, bijvoorbeeld in de uitoefening van je beroep, gebruikmaakt van je (hoog)gevoeligheid en je intuïtie, is het van het grootste belang om tegelijkertijd goed voor je eigen ruimte te zorgen. Je kunt namelijk niet altijd zonder grenzen zijn. Alleen al het feit dat we een lichaam hebben, maakt dat we (letterlijk) begrensd zijn. Het is dus belangrijk om goed voor je eigen ruimte te zorgen door de ophaalbrug op tijd weer even omhoog te zetten. Dan kun je de tijd nemen die jij nodig hebt om weer in balans te komen.

Onze persoonlijke situatie

Wij hebben het geluk dat we allebei hooggevoelig zijn, of in onze ogen dus heel normaal. We zien dat als een geluk omdat we het nooit aan elkaar hoeven uit te leggen als we de stad niet in willen vanwege de drukte of als we in een restaurant juist dat ene plekje willen omdat het daar het prettigst voelt. We zijn eraan gewend dat we allebei precies weten wat we op een bepaald moment tegen een bepaald persoon moeten zeggen. Simpelweg omdat we allebei moeiteloos emoties en gevoelens van anderen aanvoelen.

Allebei zijn we opgegroeid in een situatie waarin we ons regelmatig niet veilig voelden. En allebei hebben we van jongs af aan een bepaalde bovengemiddelde alertheid gehad. We zijn ook allebei (en inmiddels alweer een flink aantal jaren samen) aan de slag gegaan met zelfontwikkeling. Zo hebben we onszelf steeds beter leren kennen en kwamen we stapje voor stapje steeds dichter bij ons hart.

Hoewel we allang hadden gemerkt dat het voor ons werk een groot voordeel is dat we anderen goed aanvoelen, moesten we, door schade en schande, ook die andere kant van de medaille van ‘hooggevoeligheid’ leren kennen.

Als er emoties zijn

Zolang we met mensen in gesprek zijn en volop onze missie kunnen leven, is onze hooggevoeligheid onze grootste vriend. Zodra er echter emoties komen, wordt het lastiger en dan komt de hoogalertheid om de hoek kijken. We ervaren bijvoorbeeld druk vanwege een volle agenda en krijgen de neiging om de dag over-efficiënt in te delen. Dit uit angst dat we ‘het niet goed doen’.

Dan gaan we boodschappen doen op een druk tijdstip in een drukke winkel en ergeren we ons rot aan de grote hoeveelheid ongeduldige en onbeleefde mensen die we tegenkomen. Ook de sfeer in de winkel bevalt ons niet. Voordat we het weten, zijn we helemaal leeg getrokken en gaan we moe en chagrijnig naar huis.

Een ander voorbeeld zijn uitnodigingen voor familiefeestjes. Daar zijn we allebei niet dol op, maar (vooral bij Judith) komt dan soms toch de angst boven dat je misschien wel niet meer lief gevonden wordt als je weigert. We geven toe, bezoeken het feestje en komen met een kater thuis (zelfs zonder een druppel alcohol). We hebben geen echte contacten gehad en zijn moe geworden van alle oppervlakkige praatjes. 

Vervolgens hebben we langer dan normaal de tijd nodig om weer bij onszelf te komen, onze missie weer te voelen en weer te kunnen luisteren naar ons hart. Gelukkig komen deze situaties steeds minder vaak voor. Omdat we ontdekt hebben dat we veel beter tot ons recht komen en veel meer kunnen betekenen voor onszelf en anderen, als we goed voor onszelf en onze eigen ruimte zorgen.

We zien onze (hoog)gevoeligheid als kracht en beseffen dat we die alleen op die manier kunnen (blijven) inzetten als we zoveel mogelijk volgens onze missie leven. En dat betekent automatisch dat we zo min mogelijk activiteiten ondernemen waarbij die missie in het gedrang komt (zie ook verderop, bij ons persoonlijke lijstje met do’s en don’ts).

Algemene tips bij hooggevoeligheid:

Heb jij het idee dat je hooggevoelig bent (of eigenlijk dus heel normaal)? En zou je die gevoeligheid het liefst willen inzetten als kracht? Let dan op de volgende punten:

 •  Je hooggevoeligheid zien als kracht, gaat eigenlijk vanzelf als je (zoveel mogelijk) leeft vanuit je missie. En als je jouw missie een eerlijke kans wilt geven, is het belangrijk dat je goed voor je eigen ruimte zorgt. Dat kan voor iedereen andere consequenties hebben. (Zie ook ons persoonlijke tips).
 • Maak er een gewoonte van om alles wat je opmerkt dankzij je hooggevoeligheid puur te zien als waardevolle informatie, als een cadeautje. Koppel het los van de eventuele emoties die bij jou boven komen en kijk vervolgens hoe je de informatie kunt gebruiken op een manier waar jijzelf en alle andere betrokkenen profijt van hebben.
 • Leer te dealen met je eigen emoties rondom een onderwerp voordat je er (weer) met anderen over communiceert en leer om te gaan met je hoogalertheid.
 • Leer op tijd te zeggen wat je op je hart hebt, op zo’n manier dat de ander dit niet als kritiek ervaart. Zo neem je op een natuurlijke manier je eigen ruimte in en worden vanzelf op een natuurlijke manier jouw grenzen duidelijk voor de ander.
 • Leer anderen te vertellen hoe je in elkaar zit zonder daarbij de verantwoordelijkheid voor jouw eigen welzijn uit handen te geven.

Ons persoonlijke lijstje:

Voor ons houdt het koesteren van onze ‘hooggevoeligheid’ in dat we:

 • (Bijna) nooit naar verjaardagen gaan
 • Drukke en donkere plekken zoveel mogelijk vermijden
 • Zorgvuldig kiezen op welke momenten we welke activiteiten ondernemen
 • Alleen afspreken met familie en vrienden op een manier dat we echt contact kunnen hebben (bijvoorbeeld tijdens een etentje bij ons thuis)
 • Zoveel mogelijk luisteren naar ons gevoel bij het maken van een afspraak (als ons hart nee zegt, is het in principe nee)
 • Leven in een ruimte waarin we ons prettig en veilig voelen
 • Werken in een zelf ingerichte ruimte met een sfeer waarin wijzelf en onze klanten zich prettig en veilig voelen
 • Elke werkdag zorgen voor voldoende natuurlijke pauzes die wij mini-vakanties noemen
 • Zorgen voor voldoende beweging in de buitenlucht
 • Zorgen voor voldoende nachtrust
 • Dagelijks zorgen voor gezonde voeding voor lichaam en geest
 • Zoveel mogelijk, maar zeker een paar keer per dag, focussen op onze ademhaling
 • Consequent goed voor onszelf en onze eigen ruimte zorgen.

Willem Middelkoop: “Patronen van Bedrog” (Breda)

Willem Middelkoop (1962) studeerde als ingenieur af aan de HTS (1986), maar ontwikkelt zich eerst vooral als (foto)journalist. Zijn foto’s en verhalen verschijnen in vrijwel alle landelijke dag- en weekbladen. In 1986 publiceert de Britse Sunday Times zijn documentaire fotoserie over zakkenrollende zigeunerkinderen in Parijs.

Vanuit persoonlijke interesse verdiept hij zich sinds eind jaren tachtig ook in de historie van het financiële systeem. Vanaf 1998 publiceert hij hierover. Van 2001 tot 2008 werkte hij als beurscommentator vanaf de beurs in Amsterdam.

Middelkoop is oprichter van het Commodity Discovery Fund en publicist. Hij verwierf landelijke bekendheid als marktcommentator bij RTLZ. Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek “Als de dollar valt” (2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren er na verschenen “De permanente oliecrisis” (2008) en “Overleef de kredietcrisis” (2009) en “Goud en het geheim van geld” (2012) en The Big Reset (2013). In totaal verkocht hij meer dan 100.000 exemplaren van zijn boeken.

Patronen van Bedrog
In Patronen van bedrog ontrafelt Willem Middelkoop, samen met researcher Tim Dollee, op een meeslepende manier de macht achter de Amerikaanse politiek. Niet de president in het Witte Huis, maar een conglomeraat van bankiers, wapenfabrikanten, inlichtingendiensten en andere machtige spelers blijkt al meer dan honderd jaar de feitelijke macht in handen te hebben. Ze beheersen de politiek en de pers. In de VS wordt deze internationaal opererende groep steeds vaker omschreven als The Deep State. Volgens opiniepeilingen gelooft de helft van de Amerikanen dat er inderdaad een Deep State-structuur bestaat. Deze staat binnen de staat ziet politici als pionnen in het geopolitieke schaakspel. Om de macht te behouden worden effectieve en eeuwenoude strategieën gebruikt. Hun belangrijkste doelen zijn het in stand houden van de Dollar als wereld reservemunt en het voeren van oorlog om de economie draaiende te houden. List en bedrog zijn daarom aan de orde van de dag.  Welkom in de wereld vol patronen van bedrog. Gelukkig blijkt er een nieuwe generatie opgestaan. “Een verademing vergeleken bij de Elsevier generatie die VS nog altijd als de grote vriend en bevrijder ziet, die slechts vrijheid en democratie komt brengen” Aldus Middelkoop. 

HP De Tijd:
“Patronen van bedrog’ is een goed gedocumenteerde interpretatie van de gebeurtenissen op het wereldtoneel en daarmee ontstijgt dit werk uiteindelijk het niveau van vrijblijvende en ongefundeerde complottheorieën.”

Noam Chomsky, filosoof en publicist:
“Door de gehoorzaamheid van de media, die elke dictator zou bewonderen, blijft de echte reden voor een Amerikaanse aanval verborgen, zelfs als die soms duidelijk wordt toegegeven door de eigen regering.”

Meer informatie over Willem Middelkoop vind je op zijn website: http://www.willem-middelkoop.nl/nl/

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: Lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Willem Middelkoop persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Willem MIddelkoop”. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). Aan de zaal is de prijs € 20,–.

Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 

 

 

Donderdag 27 september 2018 – dr.ir. Coen Vermeeren – Feiten over het complot van 9/11

De aanslagen van 9/11 veranderden de wereld compleet. Er volgden niet alleen oorlogen met miljoenen doden en gewonden, ook onze vrijheden en privacy werden stukje bij beetje ingedamd, en staan nog altijd onder een steeds groter wordende druk. Inmiddels vinden er iedere dag aanslagen plaats. Ook in Europa zijn duizenden op de vlucht en wordt in sommige landen zelfs de staat van beleg afgekondigd.

Inmiddels geloven grote groepen mensen niet langer in de officiele Amerikaanse complottheorie van 9/11. Zeventien jaar na dato is het daarom hoog tijd om de verschillende andere theorieën over 9/11 met elkaar te bespreken. De belangrijkste is die waarbij explosieven zouden zijn gebruikt bij het laten instorten van de Twin Towers (WTC 1 en 2) en van het 190 meter hoge gebouw WTC 7, dat aan het einde van de middag op 11 september 2001 ook plotseling naar beneden kwam, terwijl in dat gebouw geen vliegtuig was binnengevlogen. Deze instorting leek op een perfecte klassieke sloop met explosieven. Een groep van inmiddels al meer dan 3000 internationale architecten en ingenieurs, een getal dat iedere dag groeit, stelt hier al jarenlang kritische vragen over. Op dit moment denkt meer dan de helft van de Amerikanen dat hun regering in het kader van 9/11 iets te verbergen heeft. Duidelijk is inmiddels dat Bush en Blair de wereld willens en wetens hebben voorgelogen over de Iraakse massavernietigingswapens (die waren er niet!), om steun te krijgen voor een reeds lang van tevoren geplande illegale invasie. Wat als er nog meer van de officiële complottheorie van de Amerikaanse regering niet blijkt te kloppen? Wordt het na 17 jaar niet eens tijd om opnieuw te kijken naar het complot van 9/11?

Coen Vermeeren zet de belangrijkste complottheorieën helder en overzichtelijk op een rijtje. Zeventien jaar na de aanslagen op het WTC-complex in New York en het Pentagon in Washington is het wat hem betreft hoog tijd om in discussie te gaan over de offiële uitleg van deze aanslagen en de vele vraagtekens die daar bij zijn te plaatsen. Kijkend naar de huidige staat van de wereld, lijkt de noodzaak hiervoor groter dan ooit.

Hoewel de lezing ingaat op de techniek van de instortingen bij de aanslagen is deze voor iedereen goed te volgen. Uitgebreid wordt ook gekeken naar hoe men in de politieke en wetenschappelijk wereld met deze hete aardappel omgaat.

Coen Vermeeren (dr. ir.) is wetenschapper, filosoof, musicus en schrijver. Opgeleid  als lucht- en ruimtevaartdeskundige is hij op dit moment hoofd van het Studium Generale Breda waar hij onderwerpen programmeert die in de wetenschap onterecht geen of weinig aandacht krijgen. Hij kreeg vooral landelijke bekendheid vanwege zijn bestseller “Ufo’s bestaan gewoon”. Hierin behandelt hij talloze getuigenverklaringen van militairen, astronauten, piloten en luchtverkeersleider. Bronnen die met spectaculaire informatie komen en, volgens  Vermeeren, op zijn minste gehoord moeten worden. Vermeeren wil vooral de feiten laten spreken en stelt daarbij de benodigde ongemakkelijke vragen. In 2012 won hij de Grenswetenschaps Award.

www.coenvermeeren.nl

Donderderdag 27 September – 19:30 uur – 22:00 uur (inloop 19:00 uur)

De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

Entree 15 Euro (inclusief 1 consumptie)

Entree voor scholieren (onder de 20) en studenten (in bezit van collegekaart) betalen slechts de helft: 7,50 Euro (inclusief 1 consumptie).

Aanmelden via Studium Generale Breda

Zondag 30 september 2018 – Peter Vereecke – De occulte betekenis van de aanslagen van 9/11

Iedereen is het er over eens dat 9/11 de moeder aller aanslagen was. Mensen die 9/11 bestudeerden weten dat er grote vraagtekens worden gezet door grote groepen mensen, waaronder professionals. Zo zijn er meer dan 3000 internationale architecten en ingenieurs die de uitleg van het instorten van drie (!) WTC gebouwen ernstig in twijfel trekken. Het laatste woord is daar intussen nog niet over gezegd. Voor deze informatie kan men op 27 september terecht bij de lezing van dr. ir. Coen Vermeeren.

Een heel andere kant, een zeer duistere kant van 9/11 is onderzocht door Peter Vereecke. Want terwijl op dit moment het internet wemelt van de complottheorien waarin de door Trump regelmatig aangehaalde zogenaamde Deep State wordt besproken, realiseren de meeste mensen zich niet dat de achterliggende agenda’s al wel eens heel lang geleden kunnen zijn opgesteld.

Ook de aanslagen van 11 september 2001 staan, volgens Vereecke, bol van verborgen boodschappen. De aanslagen waren in zijn ogen een groot occult ritueel waarin niet alleen de mensen in het WTC en de vliegtuigen slachtoffer waren, maar ook de waarheid. 9/11 stortte de wereld in een onkende strijd tegen het terrorisme. Miljoenen doden waren het gevolg van de vele oorlogen die volgden. De privacy van alle aardbewoners werd opgeofferd. Wat als er nog meer betekenissen moeten worden toegekend aan deze aanslagen dan die welke wij inmiddels allemaal zo goed kennen?

Het is tijd, zegt Vereecke, om het beest in de ogen te kijken. In deze lezing zal het occult-satanische aspect van 9/11 worden toegelicht aan de hand van vele voorbeelden: getallen, plaatsen, data, gebouwen, symbolen, sterren en goden passeren de revue.

Berusten deze samenlopen op toeval of schuilt er een groot verborgen kosmisch plan achter de aanslagen. Een ding is zeker: hierna zal niets meer hetzelfde zijn.

Enkele steekwoorden: Kabbala, Tarot, geheime genootschappen, MK Ultra, mindcontrol, predictive programming, Crowley, Pike, Hitler, The Beatles, John F. Kennedy, Stanley Kubrick, Saturnus, Sirius, Gizeh, Stonehenge, Washington, het Vatikaan, numerologie, astrologie, New Age en de New World Order…

Peter Vereecke is klassiek filoloog van opleiding, was enkele jaren leraar Latijn, nam daarna het familiaal verzekeringskantoor over, was 25 jaar actief in zijn dorp Sleidinge en gemeente Evergem (o.a. als burgemeester) tot hij vanaf de millennium-wisseling zich allerlei vragen begon te stellen. Onthutst door de antwoorden gooide hij zijn leven en denken met een forse draai van 180 graden om. Hij begon met een burgerbeweging (Belfort-group) en een bewustzijnsbeweging (Diogenes). Hij geeft zelf lezingen over o.a.. de volgende onderwerpen: ‘Leonard Cohen’, ‘de Mattheuspassie’, ‘Beatles’, ‘Wat is onze plaats in het universum, waarom draait de wereld zo vierkant’, en binnenkort over ‘2001: A Space Odyssey’ van Stanley Kubrick.

Zondag 30 September – 14:00 uur – 17:00 uur (inloop 13:30 uur), aansluitend borrel

De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

Entree 15 Euro (inclusief 1 consumptie)

Entree voor scholieren (onder de 20) en studenten (in bezit van collegekaart) betalen slechts de helft: 7,50 Euro (inclusief 1 consumptie).

Kaarten kunnen ook aan de zaal worden gekocht voor respectievelijk 17,50 en 8,50 Euro.

Aanmelden via Studium Generale Breda

 

Wednesday August 1st 2018, “A Night of Crop Circling”

In the summer of 2018, Sky High Creations will organise yet another “Night of Crop Circling”. Like the previous years, a series of 6 short lectures on various crop circle related topics. There will also be stalls with crop circle books, jewelry and other crop circle memorabilia. 

Program (the order of speakers may vary)
7.30 pm: Doors open
8.00 pm: Nina Elshof
coronation hall door8.20 pm: Nancy Polet: “The Transforming power of Crop Circles”
8.40 pm: Monique Klinkenbergh
9.00 pm: Tea/Coffee Break
9.30 pm: Johny Webb: “I saw a crop circle forming”
9.50 pm: Joanna Emery: “Crop Circles, The Canadian Contexts”
10.10 pm: To be announced
10.30 pm: End
11.00 pm: Coronation Hall closes

Speakers:

Nina Elshof, Master in Conceptual Feng Shui and Nine Star Ki.
Nina is a Feng Shui teacher, she has her own school and she assists people and companies to use Feng Shui towards better working, life and living. Nina has been coming to the UK for the crop circles for many years. In those years she has had some remarkable experiences that she wants to share.

Nancy Polet LL.M, Crop Circle researcher since 1994
Nancy saw her first crop circle opposite Silbury Hill in 1994 and was immediately hooked. Since then she came to the UK for the crop circles every summer. An specialist in environmental law by profession and a specialist in the esoteric by heart she can combine the world world of the left brain and the right brain like no other. That comes in handy if you study crop circles. Together with her partner Roeland she is the driving force behind Sky High Creations an the Night of Crop Cirlcing.

Presentation: “The Transforming Power of Crop Circles”
In her presenation Nancy will show that crop circles have an effect on your brain. The images work on a sub conscious level. However they can have a lasting effect on the spectator. She knows from her own experience. 

Monique Klinkenbergh, owner of the Crop Circle Exhibition in Honeystreet
Monique is well known in the crop circle community. She took the initiative for an exhibition that lays out the history of crop circles from the mowing devil in the 16th century untill the latest Wiltshire gems. It proved to be succesful too. Many tourist and croppies came to see this great place in the past years.

Presentation: 
After Monique was introduced to the crop circles, life was never the same again. She gave up business life to chase her dream. What happened? And why are the crop circles so important for her? 
 

Johny Webb, Radio Talk Show Host and eye witness to the forming a a crop cirlce in Hoeven (The Netherlands)

Presentation: 
Johny will describe in detail what happend in Hoeven.

 

 

Joanna Emery Canadian Crop Circle researcher 
Joanna Emery was born in London, UK, but raised in Canada.  She volunteered with the Canadian Crop Circle Research Network (CCCRN) for many years and has visited formations across Ontario, Canada, as well as those in England.  Joanna continues to introduce others to the phenomenon locally and through her blog, www.canadiancropcircles.wordpress.com.

Presentation “Crop Circles – The Canadian Contexts”
“I have always been drawn to real-life mysteries, and have been following the crop circle phenomenon with a passion since 1999.  I will give a brief overview of Canadian formations, what they may be teaching us, and my own synchronistic experiences with crop circles.”.

Stalls:

Annemieke Witteveen

 

Videos
Have a look at our video page to see some of the lectures in 2015, 2016 and 2017

Pictures
Or see the pictures of the 2017 Night of Crop Circling, the 2016 Night of Crop Circling or the 2015 Night of Crop Circling

Details
Date: Wednesday August 1st, 2018
Location: Coronation Hall, Alton Barnes, Wiltshire UK SN8 4LB
Close to the Milk Hill White Horse
Tickets only at the door, £ 10,– p.p, no reservations needed
Coffee or tea £ 1,–

 

Voorjaar 2018, Coen Vermeeren in gesprek met Thea Terlouw: “De Heelkamers, Liefde voorbij het Leven” (Oud-Beijerland)

In haar nieuwe boek “De Heelkamers, Liefde voorbij het Leven” borduurt Thea Terlouw voor op haar twee eerdere boeken. Ze laat een groot aantal mensen aan het woord die vertellen over hun overgang van het stoffelijke naar het eeuwige… en ook vaak weer terug.

Onze Aarde wordt al vele eeuwen overspoeld door veel groot en klein leed. Iedereen van ons is in meerdere of mindere mate wel getraumatiseerd in de loop van dit leven of in een van onze talloze vorige incarnaties. Nu, in deze Eindtijd, is het van groot belang dat al onze trauma’s worden geheeld en opgelost.

Het is daarom een hele geruststelling te weten dat we nu, na onze stoffelijke overgang, inderdaad kunnen en zullen worden geheeld. Dat gebeurt in de zogenaamde heelkamers en geldt voor iedereen, zonder uitzondering. Er zijn speciale heelkamers voor allerlei soorten trauma’s. Ieder krijgt de behandeling die voor hem of haar noodzakelijk is. Daarna komt er een proces van keuzes maken: terugkeren of verder gaan, steeds in overleg met en onder begeleiding van onze dierbaren en gidsen.

Angst voor ‘wat hierna komt’
In een wereld van veel geweld en met sterke overtuigingen over hel en verdoemenis, regeert bij velen de angst voor ‘wat hierna komt’. Het is echter van onnoemelijk belang dat we die angst voor de ‘dood’ kunnen loslaten, kunnen transformeren. Dit boek zal de lezer meenemen in persoonlijke verhalen van hen die ons daarin voorgingen en die hun ervaringen met ons willen delen. Ervaringen van mensen die hun fysieke dood ervoeren door een natuurlijke oorzaak, een zelfgekozen dood, maar ook door bijvoorbeeld euthanasie of moord. Geen gemakkelijke onderwerpen. Wat leidde hen tot die ervaringen, wat bracht hen tot zulke keuzes en hoe kon men die betekenis geven en in perspectief plaatsen? Maar voor ieder van ons geldt, wat gebeurt er met ons, en wat met onze dierbaren? Wat hadden we ons voorgenomen voor ons leven, wat lag er in onze levensblauwdruk en hebben we dat gerealiseerd? Hoe werkt het als we na de overgang ons levensboek mogen lezen?

Belangrijk is om te weten dat voor iedereen wordt gezorgd, dat ieder trauma wordt geheeld. In het boek hele aansprekende en herkenbare persoonlijke verhalen van mensen, hun keuzes en valkuilen, hun leven en sterven, van overgangen, helingsprocessen en keuzes. Toegankelijke verhalen die voor ieder van ons betekenis hebben en ook in de lijn van onze eigen vele levens een plaats kunnen krijgen. We horen in de vele verhalen dat het lezen van het persoonlijke levensboek na de overgang leidt tot diepe en belangrijke lessen. Maar een aantal ervan kunnen we nu al leren en daarmee gaan werken in ons huidige leven.

Lessen te leren uit het boek
Er zijn heel veel waardevolle lessen te leren uit dit boek, maar de grootste les is misschien wel dat hel en verdoemenis niet bestaan, net zo min als straf en veroordeling. Belangrijk dus, juist voor ons die in deze chaotische tijd in ons fysieke lichaam op Aarde zijn.

Al met al bevat dit boek een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van ons leven op Aarde te komen en te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan dat leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de stoffelijke wereld.

Thea en haar begeleiders, samen met allen die ons zijn voorgegaan, geven met dit inspirerende boek iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, over wie we werkelijk zijn, weer op gang. Sprekend weliswaar over het sterven en de ‘dood’, biedt het vooral perspectief voor een nieuw denken over het Leven. Leven in een nieuwe wereld van schoonheid en rechtvaardigheid. Alles wat we aan trauma’s kunnen opruimen helpt ons op onze reis daar naar toe.

Thea Terlouw
Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Tijdens haar leven als beeldend kunstenares begon haar speciale begaafdheid zich te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij mensen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen, hun vorige levens te onderzoeken en de diepere oorzaken van ziektes op te sporen. Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en het begeleiden van kinderen naast het begeleiden van stervenden, brachten haar een enorme persoonlijke ontwikkeling die zij nu met ieder van ons wil delen

Vraaggesprek
De avond wordt in de vorm van een vraaggesprek gegoten. Gespreksleider is Coen Vermeeren, bekend van de boeken “Ufo’s bestaan gewoon” en “9/11 is gewoon een complot”. Tevens is hij de uitgever van het boek van Thea Terlouw. In het vraaggesprek komen alle invalshoeken van het boek “De Heelkamers” aan bod. Aan het eind is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen, tevens onder leiding van Coen Vermeeren.

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Thea Terlouw”. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop inclusief consumpties. Aan de zaal is de prijs € 20,–. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

Programma
19.30 uur: ontvangst
20.00 uur: vraaggesprek deel I
21.00 uur: pauze
21.30 uur: vraaggesprek deel II
22.00 uur Gelegenheid voor vragen uit het publiek
22.30 uur: borrel en gelegenheid om Thea Terlouw persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

Locatie
Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland
Klik hier voor de locatie

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06  54752559.

Donderdag 7 december 2017, Niels Bagchus: “DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie” (Oud-Beijerland)

Niels Bagchus
Het leven van Niels Bagchus kwam in een grote stroomversnelling, na een motorongeluk in 2006 waarna zijn onderbeen geamputeerd moest worden. In het ziekenhuis pakte Niels het mandala tekenen op en kleurde zich een weg door de pijnlijke operaties heen. Tijdens de daarop volgende revalidatie leerde hij veel meer dan alleen maar opnieuw lopen. Hij begon daar met schilderen, waarmee hij zichzelf heelde en er tegelijkertijd een helende gave zichtbaar werd. Het was het startschot tot zijn ontwikkeling als medium, healer, kunstenaar en schrijver.

Door de raadselachtige fantoompijn na de amputatie werd Niels bewust gemaakt van de onzichtbare en ontastbare dimensies die zich om hem heen bevonden en er opende zich een geheel nieuwe wereld voor hem. Zo kwam hij in contact met zijn lichtlichaam. De merkaba is één van de geometrische vormen die helpt om daarmee verbonden te worden. De merkaba komt voort uit de heilige geometrie. De geometrie van de levensbloem is de basis van eeuwenoude krachtsymbolen, graancirkels, water, kristallen en het DNA, en deze  heeft een sterk helende werking. Als werktuigbouwkundig ingenieur kreeg Niels een solide achtergrond om in zijn kunstwerken en boeken de heilige geometrie tot uitdrukking te brengen.

Er volgde door de jaren heen een indrukwekkende reis, die hem voerde langs Assisi, Sienna, Florence en Rome, de grote piramide van Gizeh, de levensbloem op het Osirieon in Abydos, farao Achnaton in Tell El Amarna, Glastonbury, Avebury en Stonehenge, de graancirkels van Wiltshire, Carnac, de Mont Saint Michel, CERN in Genève, en de dolfijnen en Maya tempels in Mexico. De innerlijke beelden en wijsheden die Niels daar tot zich kreeg maakte hij zichtbaar in zijn helende kunstwerken en beschreef hij in zijn boeken. Deze ‘down to earth’ benadering van spiritualiteit geeft een houvast in deze wereld, die razendsnel aan het veranderen is.

Als schrijver, kunstenaar, medium en healer maakt Niels het onzichtbare zichtbaar. Dat gebeurt eerst meestal onbewust, door helemaal blanco aan iets nieuws te beginnen, waarna de betekenis en de helende kracht van de kunstwerken vanzelf duidelijk wordt. Deze komt vanuit het hart, vandaar ook de term HEaling ARTNiels  werkt graag met verf, hout, steen, glas, koper, brons, goud en kwarts kristallen, die samen met de heilige geometrie een helende dimensie aan zijn kunstwerken toevoegen.

Naast het trauma van de amputatie van zijn been, kreeg Niels ook zicht op trauma’s die minder duidelijk zichtbaar zijn, zoals emotioneel en narcistisch misbruik. Ik ontdekte dat deze verborgen trauma’s net zo’n grote impact hebben op je lichaam, als bijvoorbeeld seksueel misbruik of fysieke mishandeling. Hierdoor ontstaat een zielsfragmentatie, die zich kan uiten als post traumatische stress, chronische pijn, verslaving  of codependency. Zie hiervoor het laatste boek van Niels De adem des levens. Meer informatie over Niels Bagchus en zijn werk vind je op zijn website: www.crystalhealingart.nl

Lezing – DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie
Tijdens deze interactieve lezing laat Niels Bagchus je de helende werking van kristallen, licht, graancirkels en de heilige geometrie ervaren. De symbooltaal van de heilige geometrie vormt een multidimensionale DNA blauwdruk, die het lichaam aanspreekt om zichzelf van binnenuit te helen.

Het zelfhelende vermogen is vaak geblokkeerd geraakt door trauma’s. Dat kan zich o.a. uiten in chronische pijn of post traumatische stress, maar ook in codependency, een hechtingstrauma dat je koppelt aan een narcist. Een narcist werkt dan als een trigger en maakt een oude wond van afgescheidenheid zichtbaar, waarbij er zielsdelen afgescheiden zijn geraakt van je hogere zelf. De gefragmenteerde zielsdelen zijn te helen door je te verbinden met kristallen, graancirkels, orbs, piramides, steencirkels, dolfijnen, walvissen, de ankh, de merkaba, de levensbloem (flower of life) en de helende klanken van kristallen klankschalen. Door je af te stemmen op de merkaba matrix stargate wordt de originele blauwdruk van je zielsessentie naar je terug gespiegeld en kun je jezelf tot op DNA niveau helen.

Over DNA heling
Niels werd op het spoor gezet van de heilige geometrie na de amputatie van zijn onderbeen. De pijn in het ontbrekende deel van zijn lichaam, fantoompijn, was niet zomaar een hersenspinsel, maar een signaal dat het ledemaat tot de oorspronkelijke vorm wilde teruggroeien, regeneratie.

Wij mensen missen de sleutel om ledematen te laten aangroeien, maar we kunnen het proces van regeneratie wel inzetten om weer heel te worden in onszelf. Fantoompijn is een pijn die buiten het fysieke lichaam ligt en ons verbindt met het lichtlichaam. Het lichtlichaam wordt vormgegeven door de heilige geometrie, die ook in de structuur van kristallen, water, graancirkels en DNA is terug te vinden. De basis van heilige geometrie, de levensbloem, is de DNA blauwdruk die het lichaam in eerste instantie heeft vormgegeven vanuit het licht. Door ons hieraan te spiegelen kan het DNA worden aangesproken om zichzelf van binnenuit te helen.

Door de combinatie van de kleurrijke beelden van kristallen, piramides, steencirkels, graancirkels, orbs, dolfijnen, walvissen, de ankh, de merkaba, de levensbloem, de heilige geometrie en de helende klanken van kristallen klankschalen wordt je aangeraakt tot in het diepste van je ziel, om één te worden met het heel-al.

Programma
19.30 uur: ontvangst
20.00 uur: lezing deel I
21.30 uur: pauze
22.00 uur: lezing deel II
22.30 uur: borrel en gelegenheid om Niels Bagchus persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Niels Bagchus”. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop inclusief consumpties. Aan de zaal is de prijs € 20,–. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

Locatie
Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland
Klik hier voor de locatie

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06  54752559.