Klaas van Egmond

Klaas is hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Als directeur van het RIVM was hij de hoogste adviserende ambtenaar van de minister van Milieu. In deze functie kwam hij tot de conclusie dat onze huidige samenleving wordt bedreigd door een economische, ecologische, politieke en sociale crisis. Er is een overgang nodig naar een andere samenleving die past binnen de fysieke draagkracht van de aarde. Klaas laat zien welke veranderingen er nodig zijn om ook na 2012 een mooie wereld over te houden.Naast zijn wetenschappelijke carrière heeft Klaas van Egmond o.a. ook het gedachtegoed van Rudolf Steiner bestudeerd en is hij zeer geïnteresseerd in graancirkels en vergelijkbare fenomenen.

Zie ook zijn website: www.klaasvanegmond.nl