Nieuws

 • Zaterdag 30 oktober 2021, “Het pad van Inwijding, Shamballa, Corona en 2025” workshop door Eric Huysmans (Oud-Beijerland)

  In deze tweede workshop grijpt Eric terug op het behandelde in de eerste workshop van 2 oktober en zal daar dieper op ingaan. Deze workshop is daardoor ook los te volgen. Hij zal specifiek ingaan op het pad van Inwijding, de fasen en hindernissen daarin, de testen die de discipel moet ondergaan, en de betekenis van Shamballa en haar impacts in dit geheel.

  Shamballa is het ‘centrum waar de Wil van God bekend is’. Het is het planetaire hoofdcentrum van de aarde dat zich bevindt in haar fysiek-etherische veld en daarom voor het normale menselijke oog niet zichtbaar is. Het vertegenwoordigt de kracht van de Wil. Dit is een onmetelijke, oeverloos stromende kracht die werkzaam is in ons, in de aarde en in de Kosmos.

  Als je hierin open bloeit kom je in de diepe doelstelling van je ziel, en je Hogere en Goddelijke Zelf. Zo ontwaak je in de weg naar Shamballa en de weg van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie. Je komt in een zelfrealisatie- en transmutatieproces waardoor je bewustzijn zich steeds verder ontvouwt tot een oceaan die zeer diep, zeer krachtig en zeer groot is. Dit zal alle aspecten van je leven beïnvloeden en je uiteindelijk een diepe genade en zegening brengen.

  Ook zal Eric de relatie leggen met Corona, een inwijdingsproces waar de mensheid als geheel nu doorheen gaat (Coronation), het jaar 2025 en de route daarnaartoe. Hierbij is ruimte voor ieders persoonlijke ervaringen, vragen en zorgen in dit proces.

  De werkwijze is hetzelfde als in de eerste workshop. Naast kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen zullen via diepe meditaties nu ook de hoge en krachtige energieën van Shamballa nadrukkelijker worden aangeroepen, opgeroepen en verspreid ter verdieping van ieders individuele bewustzijn en het algemene menselijke bewustzijn.

  In deze zin is deelname aan deze workshops niet alleen een verrijking voor jezelf, maar vooral ook een dienst aan de mensheid. En daar is de ziel op uit. Het is haar natuur.

  In beide workshops wordt geput uit de kennis van deTijdloze Wijsheid over de Esoterische Filosofie, – Psychologie (de zeven Stralen), – Astrologie en – Heling.

  Eric Huysmans
  Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops, cursussen en groepsmeditaties geeft. Daarnaast heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven. Zie www.sensability.nl

  Reeks van 2
  Zoals gezegd is deze workshop deel II van 2 workshops. Deel I vindt plaats op zaterdag 2 oktober 2021. Meer info hierover vind je hier. Heb je de eerste workshop gemist dan kun je de video nog kopen. Neem dan contact op via e-mail: info@skyhighcreations.nl. Voor deze twee workshops heeft Eric Huysmans de inleidende lezing “De ontwikkeling van het Bewustzijn en de Corona-crisis” gegeven op zaterdag 15 mei 2021 via Zoom. Meer info hierover vindt je hier. Als je deze lezing gemist hebt dan is hij nog te koop voor € 15,–.  

  Locatie (LIVE en ZOOM!)
  Deze twee workshops vinden plaats in kerkje van Vrijzinnigen Nederland in Oud-Beijerland. Voor hen die buiten Nederland wonen of te ver van Oud-Beijerland om er live bij te kunnen zijn bieden wij de mogelijkheid de workshop via zoom bij te wonen. Zo kun je toch de meditaies live meemaken en vragen stellen. Geef bij je aanmelding aan of je er live bij wil zijn of dat je er juist via zoom bij wil zijn. 
  Het adres is:
  Beneden Molendijk 35
  3262 AA Oud-Beijerland

  Datum, tijd:
  Zaterdag 30 oktober 2021, 10:00-17:00 uur, daarna nog even gezellig napraten tot ca. 17:30 uur.

  Deelnameprijs per persoon 
  € 99,- per workshopdag  

  Aanmelden 
  Aanmelden voor deze workshop kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Workshop Pad van Inwijding”. Zet er duidelijk bij of je aanmeldt voor de één van de workshops of voor beide en of je de workshop live of juist via zoom wil bijwonen. De kosten bedragen € 99,– per persoon per workshopdag in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het juiste bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 • Zaterdag 16 oktober 2021 “Bestaansrecht”, lezing door Maarten Oversier (Live in Breda)

  Maarten Oversier is regressie- en reïncarnatietherapeut. Vroeger was hij topkok en genoot hij landelijke bekendheid. Na grondig zelfonderzoek gooide hij het roer om. Maarten verhuisde in 2001 van de randstad naar een rustiek plekje in Drenthe. Daar geeft hij individuele therapieën in zijn praktijk aan huis. Het loopt storm bij Maarten en dat is niet voor niets. Maarten doet het goed en reguliere hulpverleners kunnen van hem leren.

  Bestaansrecht
  Ruim 25 jaar fulltime praktijk voering op basis van reïncarnatietherapie en voorouderheling in combinatie met een intensieve leerschool bij de in Canada woonachtige indianen, brachten vele duizenden verhalen en evenzovele inzichten naar de oppervlakte. Tezamen vormen ze de rode draad van dit boek waarin een duidelijke uiteenzetting gemaakt wordt van de werkelijke oorzaak-gevolg verbanden die ten grondslag liggen aan onze klachten en aandoeningen, van welke aard dan ook. Het boek brengt nauwkeurig in kaart hoe het verleden ons beïnvloed terwijl we daar gemiddeld maar nauwelijks besef van hebben. Vorige levens, onze voorouders in hun tijdsbeeld, de invloed van de katholieke kerk en twee wereldoorlogen met hongersnood, onveiligheid en vele andere ontberingen, het passeert op confronterende maar ook zeer herkenbare wijze allemaal de revue. Dat achter de schermen van deze wereldtonelen een script opdoemt van een grootschalig plan de mensheid te knechten wordt steeds duidelijker. Dat we tegelijk voor de uitdaging gesteld worden om ons daaruit te bevrijden indien we echt ontwaken en niet langer wegkijken, leidt het vooruitzicht van een enorme omwenteling van ons bewustzijn hoopvol in. 
  Het boek bevat gedetailleerde uitleg over de ontstaansgeschiedenis van onze klachtenpatronen. Het heeft een prachtig voorwoord van Marcel Messing, nawoord van Ewald Stöteler en aanbevelingen van Geert Kimpen, Susan Smit en Herman den Blijker! Bekijk hier de introductievideo over het boek.

  Lezing
  In de gelijknamige lezing neem Maarten Oversier ons mee in zijn werkwijze en deelt hij met trots verhalen uit zijn boek en zijn praktijkervaring. Hij legt aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden, uit dat de invloeden uit het verleden onverbiddelijk een rol spelen het heden. Én hoe bewustwording daarop een enorm effect heeft op het leven van de cliënt. Tevens zal Maarten zijn werkwijze delen en neemt hij ons een stukje mee in zijn ruime praktijkervaring.

  Maarten Oversier
  Maarten Oversier werkt inmiddels 25 jaar als reïncarnatietherapeut, en heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met ‘de tranen van onze voorouders’. Hij heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten, medicijnmannen- en vrouwen en zgn. ‘Elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij vooral hebben hem geleerd over het belang van het werken met de voorouders, en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen.

  Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen- en buitenland. Ook geeft hij les aan diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Iroquois-Indianen in Canada.
  Meer info over Maarten Oversier vind je op zijn website: https://www.maartenoversier.com/

  Programma
  14.30 uur: ontvangst
  15.00 uur: Lezing deel I
  16.00 uur: pauze
  16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
  17.30 uur: borrel en gelegenheid om Maarten Oversier persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Bestaansrecht”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Locatie
  De kapel van de Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda
  Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 • Zaterdag 2 oktober 2021, “Het pad van Discipelschap, Corona en 2025” Workshop door Eric Huysmans (Oud-Beijerland)

  Het occulte pad van Discipelschap gaat niet over rozen. Als de spirituele aspirant zijn aanvankelijke focus op persoonlijke ontwikkeling verlegt naar dienstbaarheid aan de ontwikkeling van het algemene bewustzijn, begint hij het pad van Discipelschap te betreden. Zijn aandacht voor zijn persoonlijke belang verschuift naar de aandacht van de ziel voor het groepsbelang. Dit gaat gepaard met crises omdat de persoonlijkheid zich steeds meer moet gaan schikken naar de toewijding van de ziel. Persoonlijke behoeftebevrediging moet steeds meer wijken voor dienstbaarheid.

  In deze workshop legt Eric uit wat het pad van Discipelschap inhoudt, welke fasen en hindernissen erin zijn te onderkennen, wat de betekenis van Corona is voor dit pad en welke mijlpaal het jaar 2025 in dit alles is. In dat jaar vindt de honderd jaarlijkse Grote Samenkomst van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie plaats, en wordt een beslissing genomen of zij al dan niet naar buiten zullen treden. Deze beslissing hangt sterk af van de vorderingen die de mensheid dan heeft gemaakt. De spirituele aspiranten en discipelen spelen hierin een belangrijke rol. Hun inspanningen dienen de komende jaren sterk gericht te zijn op het plaveien van het pad voor de Meesters om hun naar buiten treden mogelijk te maken in de decennia na 2025. In deze ongekende wereldwijde crisis die het voortbestaan van de huidige beschaving bedreigt, is dit van levensbelang. Belangrijker werk is er niet.

  De werkwijze, zowel in de ochtend (10.00-13.00 uur, met halverwege pauze) als in de middag (14.00-17.00 uur, idem), zal een mix van kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en diepe meditaties zijn, waarin we de energieën van de Meesters zullen aanroepen (invocatie), oproepen (evocatie) en verspreiden. Dit zal bijdragen aan de individuele verdieping van het bewustzijn van de deelnemers, en, belangrijker nog, aan de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid in het algemeen.

  Eric Huysmans
  Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops, cursussen en groepsmeditaties geeft. Daarnaast heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven. Zie www.sensability.nl

  Reeks van 2
  Deze workshop is deel I van 2 workshops. Deel II vindt plaats op zaterdag 30 oktober 2021. Meer info hierover vind je hier. Voor deze twee workshops heeft Eric Huysmans de inleidende lezing “De ontwikkeling van het Bewustzijn en de Corona-crisis” gegeven op zaterdag 15 mei 2021 via Zoom. Meer info hierover vindt je hier. Als je deze lezing gemist hebt dan is hij nog te koop voor € 15,–.  

  Locatie (LIVE en ZOOM!)
  Deze twee workshops vinden plaats in kerkje van Vrijzinnigen Nederland in Oud-Beijerland. Voor hen die buiten Nederland wonen of te ver van Oud-Beijerland om er live bij te kunnen zijn bieden wij de mogelijkheid de workshop via zoom bij te wonen. Zo kun je toch de meditaies live meemaken en vragen stellen. Geef bij je aanmelding aan of je er live bij wil zijn of dat je er juist via zoom bij wil zijn. 
  Het adres is:
  Beneden Molendijk 35
  3262 AA Oud-Beijerland

  Datum, tijd:
  Zaterdag 2 oktober 2021, 10:00-17:00 uur, daarna nog even gezellig napraten tot ca. 17:30 uur.

  Deelnameprijs per persoon 
  € 99,- per workshopdag  

  Aanmelden 
  Aanmelden voor deze workshop kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Workshop Pad van Discipelschap”. Zet er duidelijk bij of je aanmeldt voor de één van de workshops of voor beide en of je er live of juist via zoom bij wil zijn. De kosten bedragen € 99,– per persoon per workshopdag in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het juiste bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 • Saturday, September 25th 2021, “The Organizing Principle”, Lecture by Bert Janssen (Via Zoom)

  There are no coincidences
  Bert Janssen’s latest book “The Organizing Principle” was published on October 4th 2019.  Groundbreaking observations by Alfred Watkins, John Michell, David Furlong and many others formed the beginning of the discovery  of the illustrious  Organizing Principle that scapes our daily lives.

  His own recent experiences at places like Stonehenge, Silbury Hill, Avebury and Glastonbury but also earlier observations in Rome, Paris, Istanbul and Oxford, gave Bert Janssen the insight that everything that happens to us is being orchestrated by one Organizing Principle. 
  Because this mechanism is not limited by time and space and therefore not by cause and effect, we often expereince the Organzing Principle as curious coincidences, synchronicities and somtimes even little miracles.  

  Bert Janssen shows that the Organizing Principle  determines many aspects of our lives, but that we can also take the initiative and make the Organizing Principle work for us. The more we are aware of this fact, the better we learn to anticipate and participate. Time, space and locality are not very important. Our memory can actively move forwards in time (precognition, premonition, remote viewing) and we can influence things backwards or even change the past as quantum physics prove. 

  This lecture is just like the book informative, meaningful and mindblowing. It is aimed at an op open minded audience that knows that life is not merely determend by fate, but has a firm believe in human potential, espacially in personal life.

  You can sit back, relax and wait for it to happen or you can actively apply the language of the Organizing Principle, play with it and let the miracles in. The choice is yours… 

  Bert Janssen
  Bert Janssen is world explorer, adventurer, writer , documantaymaker and storyteller. Every summer he brings groups to the South of England on his Magical Mystery Tours. , Most people know Bert from the crop circles. He is responsible for the three most important documentaries on that topic, “What on earth is going on”, “The research” and “Contact”. For the latter he received the an EBE award. Besides that he wrote 3 books in which crop circles play a major part. And he wrote numerous articles about crop circles in magazines all over the world. A lot of that published on his website: www.cropcirclesandmore.
  More information about Bert Janssen can be found on:  www.bertjanssen.nl.
  hypnotic 200  dagboek 200

  Programme (CET, Central European Time, Amsterdam)
  7.40 pm CET: zoom meeting opens
  8.00 pm CET: start
  9.30 pm CET: questions
  10.00 pm CET: zoom meeting ends (End time is just an indication)
   
  Registration
  If you want to attend this on-line lecture, send us an e-mail at
  info@skyhighcreations.nl entitled “Organizing Principle”. Transfer € 15,– pp to NL78 ABNA 0467074526 to R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A). After payment we send you the link to the zoom meeting in due time (usually a day prior to the lecture). You can log on from 20 minutes before the lecture starts. If you don’t have zoom installed just yet, this link will automatically install it for you. If you have never used zoom before, install it well before the lecture and log on early. If you run into trouble call us at +31 (0) 6 54752559. 
   
  Payment from outside The Netherlands
  To receive payment from abroad, we use paypal. Send an e-mail to info@skyhighcreations.nl and we will send you a Paypal invoice. 
   
  Newsletter
  If you want to receive our Dutch newsletter, please subscribe here: nieuwsbrief.
  If you want to be on the international mailing-list, send an email to info@skyhighcreations.nl

  Or give us a call: +31 (0) 6 54 752 559.

   

 • Zaterdag 18 september 2021 “De Innerlijke Vrouw staat op – laat het Goddelijke Vrouwelijke in jezelf ontwaken”, lezing door Michelle Shanti (LIVE in Breda)

  Sinds duizenden jaren gaat de wereld gebukt onder het “patriarchaat”. Een overdaad aan mannelijke energie die nu zijn tol begint te eisen. Een energie die de oorzaak is van oorlog, hebzucht en (machts)misbruik. In deze tijd komt het allemaal bloot te liggen, denk aan bewegingen als “me too”.
  Gelukkig heeft deze ontwikkeling op dit punt in de geschiedenis zijn hoogtepunt bereikt. Het is tijd voor een omslag, misschien wel de belangrijkste omslag in de wereldgeschiedenis. Over de hele wereld staan vrouwen op en ontdekken en activeren het Goddelijke Vrouwelijke in zichzelf. 

  Michelle Shanti laat in haar lezing zien en voelen hoe je het goddelijke vrouwelijke in jezelf kan ontdekken en doen ontwaken. Ze laat zien hoe je de drie belangrijkste centra in je lichaam weer kunt activeren om verbinding met het Goddelijke vrouwelijke te herstellen: de pijnappelklier, het hart en de baarmoeder. 

  Ze zal vertellen wat de betekenis is van de Innerlijke Vrouw, The Divine Feminine voor jezelf en voor de wereld om ons heen. Het Goddelijke Vrouwelijke is eeuwenlang niet of nauwelijks zichtbaar geweest, maar laat in deze tijd van crisis steeds meer van zich horen.

  Leidraad in haar verhaal is Maria Magdalena als ingewijdene in de tempel van Isis, die de metafoor is voor het Goddelijke Vrouwelijke.

  Maria Magdalena staat voor de innerlijke vrouw, The Divine Feminine, de onderstroom die eeuwenlang niet zichtbaar was, maar juist in deze tijd van crisis steeds meer van zich laat horen.

  Met de zeven demonen die zogenaamd uit haar werden verdreven volgens de bijbel wordt niets anders bedoeld dan het zuiveren van haar zeven chakra’s. Elke chakra vertegenwoordigt een bewustzijnsniveau waarmee een brug naar het Goddelijke in onszelf wordt geslagen.

  In deze lezing vertelt ze over Maria Magdalena als ingewijdene in de tempel van Isis. Zij activeerde de drie belangrijkste centra in haar lichaam die een brug slaan naar de Goddelijke vrouw in ons.

  Nu mogen deze centra weer volledig geactiveerd worden. Ten eerste de pijnappelklier die microkristallen bevat en daarmee een directe verbinding met de Lichtdimensies heeft. Het hart, en specifiek de geheime kamer van het hart, waar de Goddelijke vonk zich bevindt. En tenslotte de baarmoeder waar de heilige graal zich bevindt. Michelle helpt je de goddelijke vrouw in jezelf te ontwaken. Uiteraard zijn mannen bij deze lezing ook welkom.

  ‘In deze tijd van crisis is het belangrijk dat vrouwen het Goddelijke vrouwelijk in zichzelf volledig activeren, het is onze bijdrage aan een mooiere wereld, aan het paradijs op aarde.’

  Michelle Shanti is uitgever, schrijfster van o.a. het boek “Godin op Hoge Hakken” en spreker, ze begeleidt inmiddels alweer twintig jaar vrouwen in hun persoonlijke, spirituele en seksuele ontwikkeling.

  In het najaar van 2021 zullen wij een workshop met Michelle Shanti organiseren waarin zij het ontwaken van de goddelijke vrouw in jezelf praktisch zal begeleiden.

  Meer informatie over Michelle Shanti en haar werk vind je op https://michelleshanti.nl/

  Programma
  14.30 uur: ontvangst
  15.00 uur: Lezing deel I
  16.00 uur: pauze
  16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
  17.30 uur: borrel en gelegenheid om Michelle Shanti persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Innerlijke vrouw”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Locatie
  De kapel van de Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda
  Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.