Nieuws

 • Zaterdag 23 september 2023, “Hypnose, Misverstanden en Mogelijkheden, Een andere kijk op Communicatie”, lezing door Franklin Sluijters (Dongen)

  In januari en maart dit jaar gaf Gitta Sluijters twee lezingen. “Onze gezondheidszorg en Big Pharma” en “Wat moeten we dan? Een andere kijk op genezing en de kracht van plantmedicijnen”. Op 23 september a.s. zal haar vader Franklin Sluijters een derde lezing geven die aansluit bij deze eerdere thema’s, “Hypnose, misverstanden en mogelijkheden, een andere kijk op communicatie”. 

  Franklin Sluijters, die jarenlang huisarts is geweest en zich later liet omscholen tot hypnioherapeut legt in deze lezing uit wat hypnotherapie kan betekenen in het genezingsproces. Daarnaast geeft hij aandacht aan de invloed van communicatie op het genezingsproces. Voor beide onderwerpen is in de reguliere gezondheidszorg te weinig aandacht. Franklin legt uit hoe dat komt en wat daar aan zou moeten veranderen.

  Franklin Sluijters
  Franklin Sluijters werd geboren in Helmond in 1941 en studeerde Geneeskunde aan de Rijks Universiteit in Utrecht. Van 1970 tot 2000 was hij huisarts met een eigen praktijk in Ulvenhout. Als huisarts had hij altijd al belangstelling voor de mens achter de klacht (het symptoom) en raakte geboeid door het fenomeen, dat mensen met dezelfde diagnose een verschillend ziekteverloop kenden – sterker nog dat patiënten overleefden, terwijl dat statistisch gezien eigenlijk niet kon.
  Franklin is altijd een voorstander geweest om bestaande kennis te integreren met nieuwe wetenschappelijk inzichten. Hij kwam er ook achter dat met name de Vereniging tegen Kwakzalverij via haar grote invloed op de publieke media hier een belangrijke hinderpaal vormt. De reden laat zich gissen. Angst voor veranderingen? Franklin “Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, wat de dokter niet kent dat wil hij niet weten“ (met excuses aan de hardwerkende agrariër). 
  Als huisarts vond Franklin Sluijters het belangrijk om mensen te kunnen adviseren op zoveel mogelijk terreinen waar zogenaamde “alternatieve” behandelmethoden worden aangeboden. Uit onvrede met het bestaande medische model zoeken steeds meer patiënten hun heil in die wereld. Helaas is daardoor een enorme wildgroei ontstaan en raken patiënten de weg kwijt.

  Ieder mens volgt zijn eigen levensweg die slechts gedeeltelijk erfelijk is vastgelegd en die zich verder grotendeels ontvouwt via onze eigen innerlijke overtuigingen. Patronen waarin hij of zij vast kan lopen en daardoor steeds maar weer hetzelfde verhaal voor zichzelf blijft herhalen. Ondanks alle goede voornemens en bedoelingen. Steeds weer hetzelfde patroon. Dit heeft te maken met onbewuste conditioneringen, zoals bijvoorbeeld opvoeding, die een lichamelijk spoor hebben ontwikkeld. Dat is de reden van die eindeloze WAAROM VRAGEN die zich blijven herhalen en die NOOIT bewust met ons verstand afdoende worden beantwoord. Het levert een voortdurend gevecht in jezelf op!  Uitermate vermoeiend. Het is een continue aanslag op ons immuunsysteem, wat zorgt voor chronische stress. Het draagt niet bij aan ons persoonlijk gevoel van welzijn en vertaalt zich op den duur in fysiek en/of psychische klachten.

  Als huisarts leerde Franlin ook de intuïtieve kracht van het WOORD kennen: het juiste woord op de juiste plaats. Hij komt in zijn dorp nog steeds ex-patiënten tegen die zeggen “Dokter, U heeft toen dit en dat gezegd“. Hoewel hij zich dan meestal niet meer kan herinneren wat hij destijds gezegd heeft, heeft dat kennelijk bij hen op dat moment voor een ommekeer gezorgd.
  Franklin’s kennismaking met hypnose in 1996, en het deskundig gebruik ervan als middel om mensen te leren hun aangeboren niet gebruikte vermogens aan te spreken, hebben hem toen doen besluiten om vanaf  2001 mensen te helpen als hypnotherapeut en het huisartsen bestaan te beëindigen. Daarmee nam hij ook afscheid van het medische symptoomdenkmodel waarin hij was opgeleid. Hij heeft daardoor veel geleerd over de voordelen en inherente tekortkomingen. Voor de goede orde: Franklin schrijft geen medicatie meer voor en zal in voorkomend geval altijd verwijzen naar huisarts of specialist.

  Zijn bijzondere belangstelling gaat nu uit naar de manier waarop de mens omgaat met het verwerken van persoonlijke informatie. Daarmee bedoelt hij met name hoe zijn gedachten hem zodanig bezig kunnen houden, dat zij leiden tot hinderlijke beeld- en gewoontevormingen, die niet meer passen in de huidige levensfase. Hierbij leverde het taalgebruik op zich waardevolle inzichten.

  Hoe werkt Franklin Sluijters als hypnotherapeut? 
  “Waar wilt U aan WERKEN?“ is zijn eerste vraag. Een sessie is een interactief gebeuren tussen twee mensen! Franklin gebruikt meestal de emotionele invalshoek. Emoties – in de zin van veranderende lichamelijk sensaties – wijzen altijd de weg naar de achterliggende oorzaak. Dit is eigenlijk heel eenvoudig, maar in eerste instantie moeilijk te accepteren voor iemand die al jaren kampt met dezelfde problemen.

  Zijn kennismaking met E.F.T. ofwel Emotional Freedom Technique © eind jaren negentig was de directe aanleiding om na 30 jaar te stoppen als huisarts en op een andere manier mensen te leren hoe zij zich zelf kunnen helpen.
  Uitgangspunt is dat ons lichaam ons de weg wijst naar herstel. Onze   menselijke bio- computer die vanaf onze geboorte op elk moment voor ons werkzaam is en alle informatie op elk moment (=nu) regelt. Hier kan geen kunstmatige intelligentie tegen op.
  Als mens beschikken wij over een MEETBAAR energetisch lichaam dat ons beschermt en zich bij een verstoring als eerste laat VOELEN – als een directe reactie in onze lichaamsgewaarwording.
  Het is belangrijk te weten dat gevoel hier een ander woord is voor emotie en niet staat voor onze bewuste interpretatie en het benoemen en verklaren van die verandering. Denk hierbij aan woorden als teleurstelling, verdriet, schaamte etc. 
  Het was Franlin inmiddels ook duidelijk dat ons lichaam met haar beleving in de reguliere geneeskunde geen rol speelt. Steeds verdergaande orgaanspecialisatie, waarbij de patiënt als mens steeds minder wordt gezien en uiteindelijk terecht komt en blijft hangen in een protocolgeneeskunde (hokjesdenken) met een allesbepalende rol van de zorgverzekeraars!!!

  Het grote voordeel van energetisch werken is dat Energie – in feite onze Levenskracht – gewoon IS en alle mensen hiermee verbonden zijn. Energetisch werken heeft het grote voordeel dat het zonder oordeel is. Omdat de meeste mensen opgevoed zijn in onze veelal christelijk of kerkelijk bepaalde maatschappelijke cultuur van schuld en boete, is deze manier van benaderen heel verrassend en soms moeilijk te accepteren. De ervaring van het moment zelf tijdens een consult biedt de mogelijkheid om anders te leren kijken naar het persoonlijke levensverhaal. Een nieuwe opening en ervaring!

  Een consult bij Franklin Sluijters duurt 1-1½ uur. Hij heeft tijd. Hij rekent daarvoor € 100,–. Hij houdt ook rekening met de financiële draagkracht van de cliënt. Geld mag uiteindelijk nooit een rol spelen bij op een oprechte hulpvraag.
  Gewoonlijk zie hij mensen maar een of twee keer. Uiteraard blijft hij voor terugkoppeling beschikbaar. Franklin heeft geleerd te denken in openingen en niet meteen in oplossingen, die volgen als het ware vanzelf. 

  Om zijn onafhankelijkheid en die van de cliënt te garanderen heeft Franklin bewust afgezien van registratie in het artsenregister en zijn contract met ziektekostenverzekeraars verbroken. Hypnotherapie is geen psychotherapie!

  In 2009 maakte Franklin kennis met het werk van Michael Newton en in 2012 werd hij gecertificeerd via T.N.I. (Newton Institute). Het gaat bij dit werk (LB.L.© ofwel Life between lives) om Zin en Zijns vragen op Individueel Zielsniveau.
  Voor Franklin persoonlijk was de kennismaking met het werk van Michael Newton een meer dan welkome aanvulling op zijn zoektocht naar menselijke informatie uitwisseling. Het inzicht dat onze hersenen slechts een beperkende rol spelen bij de bewuste vertaling van al die lichaams-informatie is ook voor veel wetenschappers nieuw. Wij zijn niet ons brein! Werken met L.B.L. geeft de mogelijkheid om de wezenlijke verbinding te ervaren met het alomvattende SPIRITUEEL BEWUSTZIJN.

  De lezing
  Deze lezing is interactief van aard. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar en Franklin deelt zijn kennis ook door het beantwoorden van vragen en door in te gaan op persoonlijke kwesties van de deelnemers.

  Programma
  14.00 uur: Ontvangst
  14.30 uur: Programma deel I
  15.30 uur: Pauze
  16.00 uur: Programma deel II 
  17.00 uur: Gelegenheid om Franlin Sluijters persoonlijk te ontmoeten
  17.30 uur: Sluiting

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Hypnose”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Locatie
  Natuurlijk Henriëtte
  Een fantastische biologiscge supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
  Klein Dongenseweg 81
  5106 AB Dongen

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 • Zaterdag 9 september 2023, “De Shumann-Resonantie”, lezing door dr. Saskia Bosman (Dongen)

  Lezing met meditatie, door Dr. Saskia Bosman, bioloog en bewustzijnstrainer

  Wat is de Schumann-resonantie en wat hebben wij eraan?
  Er zijn aanwijzingen dat de Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer, een rol speelt bij genezing en gezondheid. In deze lezing zal heldere uitleg gegeven worden over hoe de Schumann-resonantie wordt opgewekt door onweersontladingen, hoe de Schumann resonantie blijft trillen rond de Aarde en hoe onze hersenen (en de rest van ons lichaam) erdoor beïnvloed worden. En ook hoe onze hersenen af en aan contact zoeken met de Schumann resonantie. Hierin speelt de pijnappelklier een belangrijke rol.

  Saskia Bosman heeft op een geofysisch observatorium in Slowakije samen met collega’s onderzoek gedaan aan de Schumann-resonantie en wat deze doet met hersenen en bewustzijn. Uit literatuuronderzoek is gebleken welke rol de Schumann-resonantie  speelt bij genezing en gezondheid. De Schumann resonantie zelf wordt beïnvloed door gebeurtenissen in het heelal, zoals zonne-uitbarstingen.  En zo worden ons bewustzijn en onze gezondheid ook door het heelal beïnvloed.

  De Schumann-resonantie bestaat uit een serie (een ‘akkoord’) van elektromagnetische frequenties. In spirituele kringen wordt vaak gezegd dat de basisfrequentie (‘grondtoon’) van de Schumann-resonantie omhoog gaat en ons bewustzijn mee beweegt. Is dit gemeten?

  In de lezing zal ook informatie gegeven worden over het Schumann Instituut Nederland en de 2-daagse Schumann Resonantie cursus.

  Dr. Saskia Bosman
  Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 45 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en Kosmos. Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog en bewustzijnstrainer in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie. Sinds 5 maart 2023 is ze trainer/coach bij het Schumann Instituut Nederland, https://schumanninstituut.com/ .

  Programma
  14.00 uur: Ontvangst
  14.30 uur: Programma deel I
  15.30 uur: Pauze
  16.00 uur: Programma deel II 
  17.00 uur: Gelegenheid om Saskia Bosman persoonlijk te ontmoeten
  17.30 uur: Sluiting

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Shuman-Resonantie”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Locatie
  Natuurlijk Henriëtte
  Een fantastische biologiscge supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
  Klein Dongenseweg 81
  5106 AB Dongen

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 • Wednesday August 2nd 2023, The 9th! “A Night of Crop Circling” (Live in Alton Barnes)

  In 2015 Sky High Creations organised the first “Night of Crop Circling” in Alton Barnes, right in the middle of crop circle country in Wiltshire UK. Since then we did one every year. And this summer we will be back for the 9th edition! As always, a series of 6 short lectures on various crop circle related topics by crop circle enthusiasts of very different backgrounds. 

  Confirmed speakers for 2023 are:

  Bart Uytterhaegen (B)

  Bart Uytterheagen is an internationally acclaimed UAP expert (Ufologist). He studied art in Gent, got a life coach degree and a degree in Swedish Massage. That was the foundation for a self study of frequency therapy. The latter is also essential in UAP technology and for studying the effects of that on the human body. During his studies Bart already started investigating the UAP-files. As a result he founded BUFON (Belgian UFO Network). Nowadays, Bart is an accomplished Ufologist. Obelisk Books published his book “Ufo’s officially recocnised”.
  His research in the UAP, lead him to the field of crop circles. Tonight he will share his findings.

  Presentation: “Crop Circles in the UAP file”
  In this presentation, Bart Uyterhaegen will show what the UAP files have to say about the creation of crop circles and combine that with the findings of his own research into the phenomenon.

  Kathy Mingo (GB)

  Kathy Mingo is a channel and healer with 20 plus years of working in the field of mediumship/channeling and quantum consciousness. She has clients from around the globe and has a waiting list for appointments now 18 months in advance.
  Kathy is co founder of Quantum Inspiration… which is teaching people to access their own beliefs about spiritual progress ect.
  Being an avid crop circle enthusiast… Kathy is now in her 23rd year of crop circle chasing. https://www.kathymingo.com/

  Presenation:  Crop Circles and Planetary Consciousness

  Miles Johnston (GB)

  Miles Johnston is a UFO researcher, and pirate radio broadcaster and source creator.
  Miles created the Bases Project in 1984, after a seed case on how the British bases are “making aliens”, Programmed generated life forms in Berkshire.
  He runs BASES Conferences and Seminars since 2014, and operates the project as resource for researchers, in the video media format.
  Miles Johnston is a former BBC Broadcast operations engineer, and with Sky television for over 21 years. Co-produced or appeared in SKY’s “UFOs No defence Signifincance, and Channel’4’s Confessions of an Alien Abductee, and The Great UFO Conspiracy. Cutting edge factors released to the public, each time. Miles has also appeared in a number of Crop Circle documentaries, notably one by Terje Tofteness

  Presentation: “A Bumpy Ride”
  Miles will give you a fast blast of all the key factors involved in crop circles. Beware, this presentation can shake the very ground you’re sitting on…

  Roeland Beljon (NL)

  Roeland is a Sociology major and has been working in the field of mobility management and environmental consultancy for over 26 years. has been visiting Wiltshire and the Crop Circles together with Nancy Polet since 1994. In 1995 they joined the Dutch Centre for Crop Circle Studies. A group of croppies that is still going strong today. Roeland has been chairman of the DCCCS for the past 12 years. In 2010 Roeland and Nancy founded Sky High Creations to bring together like minded people. Since then they have organised hundreds of lectures, workshops and symposia on frontier sciences and spiritual growth. The “Night of Crop Circling” is their highlight of the year. 

  Presentation: “What happened last year?”
  The crop circle season 2022 was mainly about co-creating crop circles or so it seemed. Roeland will explain how the Night of Crop Circling audience was involved in the co-creating of a marvelous crop circle nearby.

  Barry Reynolds (GB)

  Barry Reynolds first read about crop circles in 1986 as he was interested in the unexplained for all his life. His entire professional career was dedicated to technology. That is why he was able to create and maintain a database of crop circles for decades.In 1991 he founded CCCS Sussex which later became Southern Circular Research.
  Modern technology like Google Earth enabled Barry to do intensive research into the placement of crop circles in their surroundings. He can now visualise the relationship of crop circles and the surrounding landscape and landmarks. Through the years he made some remarkable discoveries.

  Presentation: “Crop Circles in Sussex”
  In this presentation Barry Reynolds will reveil some of his remarkable findings concerning the crop circles in his home county of Sussex.Austin Lynn (GB)

  Austen Lynn (GB)

  Regular visitors of Wiltshire chasing crop circles will have encountered Austen at some point. He spends a lot of his time in the Wiltshire countryside investigating and enjoying crop circles and adjacent phenomena. He has many paranormal adventures to talk about. Light phenomena, ufo activity and close encounters of many kinds. 

  Presentation: Original druid legend about the construction of Silbury Hill and associated light phenomena”
  Crop circles and light phenomena are closely related. Many croppies have encountered those over the past decades. Austen has some amazing pictures to show and the stories behind them.

   

  Programme: 

  7.30 pm: Doors open
  8.00 pm: Lecture 1
  coronation hall door8.20 pm: Lecture 2
  8.40 pm: Lecture 3
  9.00 pm: Coffee break
  9.30 pm: Lecture 4
  9.50 pm: Lecture 5
  10.10 pm: Lecture 6
  10.30 pm: End
  11.00 pm: Coronation Hall closes

  LIVE AND ON ZOOM
  If you are in the UK, or to be specific in Wiltshire, it is of course best if you come over to the Coronation Hall and join us live. But if you are unable to come over, this year we will do the Night of Crop Circling on zoom too! This will be a live broadcast so calculate carefully what the times are in your part of the world. We will start at 8.00 PM UK time. For example that is 9.00 PM in central Europe and Noon in California.
  If you want to join via zoom, registration is required. You can register untill 24 hours before we start. We will send the link to the zoom session on August 2nd, well before we start. 
  If you want to register, send us an email with “NOC ZOOM” as title. We will send you a paypal invoice for € 15,–. After payment you will receive the link a couple of hours before the Night of Crop Circling starts. 
  If you want to join us live in Alton Barnes, see the details below. 

  Videos
  Have a look at our video page to see some of the lectures in the previous years.

  On the Videos for sale page you can find the recordings of the Night of Crop Circling 2020 and 2021 to purchase.

  Pictures
  Or see the pictures of the 2022 Night of Crop Circling, 2019 Night of Crop Circling, 2018 Night of Crop Circling2017 Night of Crop Circling, the 2016 Night of Crop Circling or the 2015 Night of Crop Circling

  Details
  Date: Wednesday August 2nd 2023
  Location: Coronation Hall, Alton Barnes, Wiltshire UK SN8 4LB
  Close to the Milk Hill White Horse
  Tickets only at the door £ 15,–
  Coffee or tea £ 1,–
   
  Important note:
  Please don’t block our neihgbours entrances when parking
 • Zaterdag 10 juni 2023, “Van Callanish tot Carnac, van Queen Maeve tot de talloze steencirkels bij Johannesburg”, lezing door Tjeerd Gorter (Dongen)
  Over de megalithische landschapsarchitecten
   
  Als je een nieuw gebied intrekt, richt je dat ook energetisch in door de ‘krachtplekken’ te gebruiken en te versterken door er op de goede plekken stenen te plaatsen. Aarde, kosmos, mens en aarde in balans: onze prehistorische voorouders en speciaal de bouwers van steencirkels, tombes, standing stones en ook piramides, kenden als geen ander het belang ervan. In deze lezing neemt Tjeerd Gorter je mee langs een aantal van hun bijzondere plaatsen. Hoe werken ze, wat hebben ze ons nu te zeggen en welke kennis en lessen laten ‘de ouden’ ons eigenlijk zien? We doen en passant als illustratie ook de volgende onderwerpen aan:
  * Waar kwamen deze volkeren eigenlijk vandaan, en uit welke tijd?
  * Lessen van oude wisdomkeepers, zoals de indianen en de kelten.
  * Een uitstapje langs de mytische Ierse Tuatha de Danann.
   
   
  Tjeerd Gorter
  Tjeerd Gorter is fysisch geograaf, reisleider en intuïtietrainer. Hij organiseerde sinds 2002 vele reizen naar tal van plekken. De Engelse, Ierse en Schotse gebieden hebben zijn voorkeur, maar ook is hij te vinden in het gebied rond Assisi, Malta, Sardinië, Zuid-Afrika, Denemarken en Nederland. Als er maar iets in het landschap en met de energie gebeurt. Alles draait in zijn werk om de aarde: in de milieueffectrapportage om de meetbare aarde, in zijn groepsreizen om het beleven van de aarde. In 2019 bracht hij het boek Leven Land uit. 
  Meer info over Tjeerd Gorter en zijn werk vin je op zijn website: www.splendid-life.nl 
   
   

  Programma
  14.00 uur: Ontvangst
  14.30 uur: Programma deel I
  15.30 uur: Pauze
  16.00 uur: Programma deel II 
  17.00 uur: Gelegenheid om Tjeerd Gorter persoonlijk te ontmoeten
  17.30 uur: Sluiting

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Megaliet”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL70 ABNA 0505774372 t.n.v. R.J. Beljon.

  Locatie
  Natuurlijk Henriëtte
  Een fantastische biologiscge supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
  Klein Dongenseweg 81
  5106 AB Dongen

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 • Thursday, June 8th 2023, “Crop Circles – Rediscovering the Deeper Story”, talk by Andy Thomas (Zoom)

  It is easy to take the crop circle mystery for granted and to forget the fullness – and sheer strangeness – of the unique and extraordinary journey they have taken us on over the years. In this fresh re-evaluation of circular history, well-known circle and mysteries researcher Andy Thomas explores the development of the amazing designs and the many intriguing and imaginative theories put forward to explain them, whilst also seeing how public attitudes and approaches have been shaped and manipulated by the mainstream media. Yet, the fact is that these intricate shapes which continue to appear in fields each summer still defy total explanation, despite all the scepticism and debate. Overall, this thoughtful and inspiring presentation calls us back to celebrate the fascinating story of the mysterious patterns and the undeniable impact they have had on so many lives, irrespective of what the ultimate answer might be.

  ANDY THOMAS

  Andy Thoms is a leading researcher into unexplained mysteries and is the world’s most prolific writer on crop circles. His many books include the renowned crop circle guide Vital Signs, An Introduction to Crop Circles and the acclaimed The New Heretics, Conspiracies and The Truth Agenda. He also writes on folklore and history and is the author of Christmas: A Short History. Andy regularly organises events on truth and mysteries, including one of Britain’s leading alternative conferences, the Glastonbury Symposium, and he extensively writes and lectures in the UK and around the world. He has made numerous radio and TV appearances on many well-known channels in Britain, the US and abroad. Find out more about Andy’s work at www.truthagenda.org 

  Programme (CET, Central European Time, Amsterdam)
  7.40 pm CET: zoom meeting opens
  8.00 pm CET: start
  9.30 pm CET: questions
  10.00 pm CET: zoom meeting ends (indication)
   
  Registration
  If you want to attend this on-line lecture, send us an e-mail at info@skyhighcreations.nl entitled “The New Heretics”. Transfer € 15,– pp to NL78 ABNA 0467074526 to R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A). After payment we send you the link to the zoom meeting in due time. You can log on from 10 minutes before the lecture starts. If you don’t have zoom installed just yet, this link will automatically install it for you. If you have never used zoom before, install it well before the lecture and log on early. If you run into trouble call us at +31 (0) 6 54752559.
   
  Payment from outside The Netherlands
  To receive payment from abroad, we use paypal. Send an e-mail to info@skyhighcreations.nl and we will send you a Paypal invoice.
   
  Newsletter
  If you want to receive our Dutch newsletter, please subscribe here: nieuwsbrief.

  Or give us a call: +31 (0) 6 54 752 559.