Sigrid Karssens

SigridSigrid Karssens is auteur van het boek Hemels Aarden. In de gelijknamige lezing vertelt zij over het openen van nieuwe bewustzijnsvelden. Onze sluiers vallen steeds vaker weg,  waardoor wij meer in contact komen met andere werkelijkheden, buitenaardse bewustzijnsvormen.

Sigrid legt uit hoe synchroon aan haar bewustzijnsgroei, de relatie met buitenaardse wezens zich ontwikkelt. Tijdens uittredingen, bewustzijnsverruimingen en heldere dromen treed zij binnen in andere werelden, ruimteschepen en parallelle werkelijkheden. Zij wordt daarbij geholpen door buitenaardse familieleden die haar via innerlijke dimensionale poorten begeleiden in deze nieuwe bewustzijnsvelden.

hemels_aardena_v_lrDe schrijfster vertelt vanuit haar eigen waarheid en leest fragmenten uit het boek ‘Hemels aarden’ en uit haar nieuw te publiceren boek, over haar ervaringen met buitenaardsen, hybride kinderen, vaccinaties, innerlijke dimensionale poorten, het integreren van buitenaardse kwaliteiten in dit lichaam en nog veel meer. Het zijn ervaringen die een ander diep kunnen raken, verstrekkend zijn, verhelderend en soms ook zeer vermakelijk.

Door haar multidimensionale reizen is Sigrid langzaam de angst kwijtgeraakt. Haar compassie voor de sterrenvolken groeit. Zij beseft dat zij gelijktijdige levens heeft op andere planeten. Zij is dus zelf ook buitenaards. Hier gaat multidimensionaal bewustzijn over. Vanaf dit punt wordt samenwerken vanuit broederschap en gelijkwaardigheid met de verschillende buitenaardse volken mogelijk.

P1060920Door lezingen te geven en met het uitgeven van haar boek, hoopt Sigrid een bijdrage te leveren aan een collectief gedragen bewustzijn voor onze multidimensionaliteit, daarmee de liefde voedend voor onze buitenaardse connecties. Het zijn ontwikkelingen waar iedereen in zijn eigen tempo naartoe aan het groeien is. Als wij zicht krijgen in onze eigen buitenaardse delen en gaan voelen dat we eigenlijk één familie zijn, verliezen we onze angst en kunnen we vanuit liefde en gelijkwaardigheid met buitenaardsen gaan samenwerken. Dan kunnen we als broeders tezamen wonen. Laten we gezamenlijk de Nieuwe Aarde creëren.