Frank Silvis

Frank SilvisFrank Silvis (1957) is van oorsprong een ‘harde wetenschapper’ met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. Hij heeft civiele techniek gestudeerd in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie, en is afgestudeerd op de Gorkumse kanaalsluis. Daarna heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt bij achtereenvolgens Grondmechanica Delft, nu onderdeel van Deltares (projecten gedaan op het gebied van rivierwater, zeewater en grondwater), bij BDG Architecten Ingenieurs in Zwolle camerebestand 1 037(koelwater Eemscentrale, bluswater AviTwente en rioolwater) en tenslotte als hoofd van het ingenieursbureau en regiodirecteur Friesland en Overijssel bij drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwater).

Vijf jaar geleden hoorde Frank iemand spreken over zijn drinkwater thuis en de hoogte van de Boviswaarde daarvan. Daar had hij ondanks zijn waterachtergrond nog nooit van gehoord. Hij verdiepte zich er in hoe hij de Boviswaarde met Afbeelding2een biometer en een pendel zelf kon meten en kwam er al snel achter dat hij de gave heeft om water energetisch te meten en ook allerlei vormen van straling waar te nemen. Dit vakgebied heet de Radiësthesie. Er ging een nieuwe boeiende wereld voor hem open.

Radiësthesie is het waarnemen van straling. Het is een oeroude ervaringswetenschap, die ervan uitgaat dat de wereld een buiten– en een binnenkant heeft. De buitenkant is Afbeelding1de objectief meetbare werkelijkheid en het terrein van de exacte wetenschappen. De binnenkant is de subjectieve menselijke beleving en omvat de emotionele, mentale en geestelijke dimensies. Volgens de traditionele Chinese en Indische culturen zijn deze twee werelden met elkaar verbonden door een complex systeem van subtiele energieën, die men aanduidt als ‘levensenergie’, ook wel prana, chi of ki genoemd.

Levensenergie is niet meetbaar met technische apparatuur, maar wordt wel ervaren door mensen, dieren en planten. Sensitieve en getrainde mensen hebben het vermogen deze energie niet alleen waar te nemen, maar ook  te meten. Zij gebruiken daarvoor de wichelroede of pendel.

De belangrijkste activiteiten van Frank zijn het houden van lezingen en workshops over water en het in harmonie brengen van huizen/bedrijven waarin de bewoners/werknemers last hebben van ongewenste energieën. Zie ook www.vortexvitalis.nl