Maureen Venselaar

MaureenDrs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper (studeerde af op de problematiek van dak-en thuislozen) en is 18 jaar geestelijk verzorgster geweest en 5 jaar voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (regio ZH).

In haar werk kwam zij in aanraking met vragen rondom leven/dood en bijna-doodervaringen. Vanuit deze praktijk is zij haar 10-jarige detailstudie begonnen naar de bijna-doodervaring, in relatie tot verschijnselen binnen de (astro) fysica.Dit heeft geleid tot het boek “De (bijna-) dood ontrafeld”.

Boek‘De (bijna-)dood ontrafeld’ bevat een schitterende impressie van een volledige BDE aan de hand van prachtige kleurenfoto’s en ervaringsverhalen. Tot slot beschrijft het boek aanbevelingen in relatie tot ons persoonlijke en relationele leven, tot het (para)medisch (ethisch) domein (waaronder eerstelijnszorg, crisishulpverlening, orgaandonatie, de reikwijdte van bewustzijn), en tot het spirituele leven. Het boek ‘De (bijna-)dood ontrafeld’ is á 24,95 te bestellen via: www.uitgeverijakasha.nl 

Maureen geeft regelmatig lezingen. Meer informatie vindt je op www.debijnadoodontrafeld.nl.