Zaterdag 11 december 2021 “Sekhmet, de perfecte Godin voor deze tijd”, lezing door mr. Nancy Polet (Live in Breda)

Sekhmet in het British Museum
Nancy Polet had in de zomer van 2016 een zeer indringende en persoonlijke mystieke ervaring met de Egyptische Godin Sekhmet in het British Museum in Londen. 
Nancy voelde de drang een bezoek te brengen aan The Egyptian Hall van The British Museum. Eenmaal ter plaatse zoog een enorm beeld van de Godin Sekhmet haar naar zich toe. Nancy’s adem stokte en haar partner Roeland zag haar schrikken. Een ongrijpbaar diepe herinnering kwam boven. Nancy kende dit beeld en voelde een enorme bezitterigheid. Ze voelde duidelijk: “Ze is van mij en ik ben van Haar”. Nancy’s tranen begonnen te stromen en ze kon niet ophouden Haar in de ogen te kijken. Ze ervoer een bewustzijn en een enorm troostende liefde. Voor Nancy was dit beeld “levend” en bezield. 
In de jaren daarna kreeg Nancy veel informatie en vele downloads van Sekhmet. Begin 2020 werden de downloads Nancy te zwaar en hield ze Sekhmet op afstand. Vervolgens belandde Nancy in “De Donkere Nacht van de Ziel”. Inmiddels is Nancy als herboren uit deze periode ontwaakt en is de connectie met Sekhmet onder de voorwaarde van wederzijds respect hersteld.

Onderzoek naar Sekhmet
Naar aanleiding van deze en andere persoonlijke ervaringen heeft Nancy grondig onderzoek gedaan naar Sekhmet, gebaseerd op vele Egyptologische boeken en geschriften, spirituele boeken, channelings en overleveringen, maar ook op basis van diverse gesprekken met gelijkgestemde mensen.
Sekhmet is door Egyptologen niet uitgebreid bestudeerd, terwijl Zij de krachtigste en belangrijkste Egyptische Godin is. Op spiritueel gebied worden er steeds meer spirituele boeken over Sekhmet gepubliceerd. De schrijvers getuigen allemaal van persoonlijke spirituele ervaringen met een “levende” Sekhmet, zowel in Karnak als in diverse musea.
Daarnaast verschijnen op facebook steeds meer aan Sekhmet gewijde pagina’s waar mensen ervaringen kunnen delen.

De huidige crisis op aarde
Sekhmet is de originele kracht die de schepping bestuurt. In tijden van chaos komt Sekhmet naar de aarde om deze weer in balans te krijgen door de chaos weg te branden om plaats te maken voor nieuwe energie en hogere frequenties. Je zou kunnen zeggen dat Sekhmet in deze tijd flink aan het huishouden is.
Maar ook laat ze Haar aanbidders door een transformatie gaan. In dat geval verslindt Ze als het ware alles wat mensen in hun leven willen veranderen, waarna heling plaatsvindt, de gezondheid zich herstelt en/of men de uitdagingen van deze tijd aan kan.
Sekhmet is dus zowel een vernietiger als een healer, maar staat vooral voor vrouwelijke kracht. Na duizenden jaren patriarchaat heeft de wereld dringend behoefte aan vrouwelijke kracht, zodat de huidige situatie in de wereld drastisch kan verbeteren.
Sekhmet trekt mensen aan die het nodig hebben om in hun kracht te gaan staan en hun rug recht te houden. Er zijn diverse manieren waarop je Sekhmet om hulp en kracht kunt vragen om niet in de angst te schieten gedurende de huidige crisis.

Inhoud lezing en geleide-meditatie
Nancy zal haar persoonlijke ervaringen en onderzoek naar Sekhmet delen, ondersteunt door prachtige foto’s en video’s. Meerdere methoden om Sekhmet om hulp of kracht te vragen zullen aan bod komen. De lezing zal worden afgesloten met een geleide-meditatie waarbij de aanwezigen worden uitgenodigd zelf de “levende” energie van Sekhmet te ervaren.
Nancy heeft meerdere lezingen over Sekhmet gegeven in binnen- en buitenland. De ervaring leert dat vele mensen die zich aangetrokken voelen tot Sekhmet tijdens de geleide-meditatie een persoonlijke boodschap van Haar ontvangen. Dit varieert van persoonlijk relevante informatie, een spiritueel cadeautje of een aai van de poot van een leeuw over het gezicht. 

Lezing over Lion Beings en Witte Leeuwen en groepsmeditatie
Begin volgend jaar zal Nancy een vervolglezing over Sekhmet geven waarbij de connectie zal worden gelegd met de Lion Beings en de Witte Leeuwen. Deze lezing zal worden afgesloten met een groepsmeditatie, in de lijn van de groepsmediaties van Dion Fortune tijdens de 2e WO. Voor meer info over Dion, zie de laatste 2 artikelen hieronder.
De aanwezigen zullen hierbij worden gevraagd zich te concentreren op symbolen en het archetype van Sekhmet, de buitenaardse Lion Beings en de Witte leeuwen op aarde. Het doel is om de negatieve krachten die Nederland overheersen te neutraliseren. We gaan ons een Nederland verbeelden, waar we zonder angst of pandemie, in vrijheid, blakende gezondheid en harmonie leven.

Artikelen en videoregistratie
Hieronder vind je het artikel in het maart/april nummer 2017 van Frontier Magazine, het februari-nummer van Paravisie van 2019 en een link naar de videoregistratie die in 2017 is gemaakt van de lezing “When Sekhmet becomes alive” door Miles Johnston van The Bases Project. Klik op de afbeelding om de artikelen te lezen of de video af te spelen.

“Als Sekhmet tot je spreekt” in Frontier Magazine van maart/april 2017.

Als Sekhmet tot je spreekt in het tijdschrift Paravisie van februari 2019.

The Lecture “When Sekhmet Becomes Alive” on Youtube:

“Ontmoeting met een Keltische Godin in Glastonbury” in het tijdschrift Spiegelbeeld van maart 2014.
06

 

 

 

 

 


“Het leven en de magie van Dion Fortune” in Frontier Magazine van juli 2014.
Het leven en de magie van Dion Fortune

 

 

 

 

 

Nancy Polet
Voor meer informatie over Nancy Polet, klik hier.

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30: lezing deel II en geleide-meditatie
17.00 uur: borrel en gelegenheid om Nancy Polet persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Sekhmet”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop inclusief 1 consumptie. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

Locatie
De Sacramentskerk te Breda
Zandberglaan 58
4818 GL Breda

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559

Zaterdag 20 november 2021, drs. Maureen Venselaar: “Een nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring” (Live in Breda)

In deze lezing presenteert drs. Maureen Venselaar een nieuwe én alomvattende verklaring van de bijna-doodervaring. Uitgangspunt: wij zijn sterrenstof en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven, bijna-dood en leven na de dood;
Trefwoorden: Leven en bewustzijn zijn gradueel in de ruimte en tijd. Holistisch integraal mensbeeld; non-dualistisch wereldbeeld; de doodsflits en het levenseinde; leven na de (bijna)dood, een ‘laatste reis’; Wat bepaalt leven en bewustzijn? Verbanden met wereldbeschouwingen zoals bv Hindoeïsme, Christendom en Taoisme.

In de wetenschap bestaan tot nu toe twee mainstream verklaringen van de bijna-doodervaring. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek en medicatie. De tweede is dat de BDE een metafysiek (bovennatuurlijk) verschijnsel is.

Maar recentelijk concludeerde de gerenommeerde Coma Science Group aan de universiteit van Luik, dat de neurologische verklaring (oa. prof.dr.D.Swaab) nog altijd tekort schiet en dat er voor de metafysieke verklaring (oa drs.v.Lommel) geen enkel bewijs is.

Geesteswetenschapper en BDE-deskundige drs.M.Venselaar  ontwikkelde ondertussen, naar aanleiding van een tienjarige detailstudie via veldonderzoek en literatuurstudie een nieuw verklaringsmodel, die internationaal goede reviews krijgt zoals: De meest wetenschappelijke verklaring ooit”; “Fascinerend”; “Visionair”; “Briljant”; “Revolutionair”; “Geweldig hoe alfa-en betawetenschappen samenkomen”; “De studie en theorie zijn een meesterwerk”; “Past als een handschoen”; “De lezing wordt met veel passie en kennis gebracht”; “Hoort bij de top van lezingen”; “Fantastische lezing”;”Grote klasse”.

Haar interdisciplinaire BDE theorie is gebaseerd op (astro)fysica. De fysica betreft, in deze, de fysica van ons lichaam (onze atomen) en de astrofysica betreft hier de natuurwetten en fenomenen in het universum.

Venselaar definieerde Vijf Fasen, in relatie tot een theoretisch volledige BDE:

 1. het loskomen van het lichaam
 2. de heenreis (oa. de tunnelervaring)
 3. de voorlopige eindbestemming in het licht
 4. de terugreis
 5. de hernieuwde eenwording

Toelichting core statement van de BDE theorie via (astro)fysica (in het verlengde van het gedachtegoed van o.a. Stephen Hawking):                

Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum, en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven,  bijna-dood, en leven na de dood.  Leven en bewustzijn zijn gradueel in de ruimtetijd afhankelijk van de mate van lijden/trauma en van het naderen van het levenseinde. Er is een toenemende distantie tot het fysieke lichaam naarmate de BDE vollediger c.q. dieper wordt. De connectie blijft, maar wordt relatief in ruimte en tijd.

Venselaar onderscheid daarbij de klassieke BDE van de BDE-achtige ervaringen, en baseerde haar theorie op het gegeven dat  op de grens van het leven, onze zintuiglijke waarneming afneemt, ons waakbewustzijn wegvalt, en in ons lichaam een proces op gang komt dat ervoor zorgt dat er een bijzondere hoeveelheid licht vrijkomt. Dit wordt o.a.  door neurowetenschappers de doodsflits genoemd. Soms is dit door omstanders van bijna-doden ook waargenomen.  En volgens Venselaar staat deze doodsflits en emissie van licht aan de basis van onze nieuwe verschijningsvorm op het moment van de (bijna)dood, waarmee we opnieuw bewust-zijn en volgens BDE’ers een inkijkje krijgen in het leven na de dood.

Maureen Venselaar
Drs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper (afgestudeerd op de problematiek van jonge thuislozen), BDE-deskundige en grondlegger van de nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring. Over deze nieuwe theorie geeft zij lezingen. Zij is ook auteur van het boek  “De (bijna-) dood ontrafeld”. In dit boek beschrijft zij haar compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijf fasen theorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE kenmerken. 

MELD JE AAN!
Onze bijeenkomsten zijn besloten van aard. Daarom hoeven wij GEEN CORONACHECK te doen aan de deur. Voorwaarde is wel dat iedereen zich van tevoren aanmeldt en niet onaangekondigd aan de deur verschijnt. Het is dus zaak dat je voor vertrek per email of telefoon aanmeldt en de betaling in orde maakt. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: Lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Maureen Venselaar persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Bijna-dood-ervaring”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 

Zondag 14 november 2021 “Covid-19 ‘Vaccins’, wat zit daar nou eigenlijk in?”, Lezing door Désirée Röver (Live in Breda)

Désirée L. Röver is een medisch research journalist met vele jaren ervaring in het veld van de levensconforme geneeskunde. Jarenlang schreef zij artikelen voor artsen en therapeuten die zich bezighouden met voedings-, energetische- en functionele geneeskunde, fytotherapie, biofotonen, acupunctuur, e.d.

Vele malen was zij dagvoorzitter op medische congressen. Naast de vele internetradio en videogesprekken die zij met gerenommeerde gasten uit binnen- en buitenland voerde, geeft zij presentaties over een breed scala van onderwerpen. Daarnaast houdt zij zich al meer dan 25 jaar bezig met het fenomeen vaccinatie. In 2009 publiceerde zij een boek over de HPV-vaccins, bedoeld om baarmoederhalskanker te voorkomen… Helaas zijn alle bange vermoedens die zij daarin uitsprak, allemaal uitgekomen.

Covid-19
Inmiddels is de wereld beland in het scenario van een slechte film. Door middel van de dreiging van een “levensgevaarlijk” virus wordt de bevolking onder druk gezet zich te laten vaccineren. Wie zich daar kritisch over uitlaat wordt weggezet als een complotdenker.  Wie twijfelt zich te laten vaccineren krijgt ijskoud de schuld in de schoenen geschoven van alle “maatregelen” die nog moeten worden genomen om het aantal “besmettingen” in te dammen. Een overbelaste zorgsector wordt ons wederom in het vooruitzicht gesteld, terwijl inmiddels ruim 80% van de bevolking gevaccineerd zou zijn. Intussen wordt met allerlei statistiek geprobeerd de bevolking murw te maken en ontvankelijk voor de “boodschap” dat vaccineren de enige uitweg uit deze situatie is. De derde prik is inmiddels aangekondigd.

Het wordt critici van het overheidsbeleid niet makkelijk gemaakt om er zelf achter te komen wat de waarheid is achter de vaccinatiecampagne. Wat zit er in die vaccins? Hoe werken ze echt? Wat zijn de gevaren ervan? Zijn ze wel effectief? Doen de vaccins wat ze beloven of is het middel erger dan de kwaal?

Désirée Röver zocht het allemaal uit en zet het overzichtelijk op een rijtje. Alle argumenten die je nodig hebt om voor jezelf te beslissen of je je wel of niet wil laten vaccineren tegen covid-19.

Wist je bijvoorbeeld dat?
– Covid-19 ‘vaccins’ geen vaccins zijn, maar chemo-therapeutische gen-therapie technologie? Het zijn medische operating systemen op nano-niveau die de genetische structuur van de ontvanger voorgoed en onomkeerbaar veranderen.
– De definitief klinische onderzoeksrapporten van de vier voorlopig goedgekeurde Covid-19 ‘vaccins’ nog ver in de toekomst liggen? Moderna: december 2023, Pfizer: december 2023, Astra Zenica: maart 2024, Johnson en Johnson: december 2023. 
– Een positieve PCR test direct wordt bijgeteld als een ‘Covid geval’? En dat er op de overlijdensakte als doodsoorzaak wordt aangegeven ‘sterven aan Covid’ ook al had de patient verschillende onderliggende ziektebeelden of is hij van de kerktoren gesprongen.
– Afgenomen DNA -3 meter of 3.000 km van jou verwijderd- reageert op je emotionele status? En dat zelfs op dat exacte moment? Dus hoe reageert het DNA in je lichaam als iemand ergens ver weg (clandestien) met uw afgenomen DNA speelt?
– Het onlogisch is om voor een PCT test een onwijs lange wattenstaaf in de neus te duwen terwijl het de speekseldruppeltjes zouden zijn die worden geacht de infectie te verspreiden? 
– De PCR test wordt gebruikt om DARPA hydrogel met nanopartikels, theragrippers en grafeenoxide in het lichaam te inmpanteren en dat daarmee de werking van de pijnappelklier wordt ondermijnd en de denkende mens uiteindelijk kan veranderen in een controleerbare bio-robot? 
– Mondmaskers, PCR test wattenstokken en Covid-19 ‘vaccins’ allemaal grafeenoxide  bevatten en het Pfizer ‘vaccin’ zelfs voor 99% uit grafeenoxide bestaat?
– De grafeenoxide het immuunsysteem aantast en cytokinenstormen kan veroorzaken? Daardoor kan het dubbele longonstekingen veroorzaken.
– De ‘vaccins’ een reactie van het lichaam veroorzaken die een verdikking van de ader van het hart naar de longen veroorzaken die binnen 2 à 3 jaar leiden tot de dood? 

Griepprik
Inmiddels wordt er ook gedreigd met een enorme griepgolf. Daarom is er inmiddels een campagne gestart voor de griepprik. Daarbij wordt voor het eerst in de geschiedenis het argument van stal gehaald dat je met een griepprik ook “anderen” beschermd. En dus is het nu ook jouw schuld als een ander met griepverschijnselen in het ziekenhuis beland omdat jij je griepprik niet hebt gehaald.

Keuzevrijheid
De keuze is nog vrij, je mag zelf bepalen of je een covid-19 vaccinatie en/of een griepprik wil halen of niet. De sociale druk is echter wel zo groot dat je gerust van dwang mag spreken. Bovendien word je in je beweigingsvrijheid beperkt. Geen verplichting maar wel dwang. En hoewel het formeel not done is om de vraag te stellen of je wel of niet gevaccineerd bent, moet je toch voortdurend in de verdediging om je keuze toe te lichten. En dan is het handig om eens goed op een rijtje te hebben wat de risico’s van het vaccineren nou eigenlijk zijn.

MELD JE AAN!
Onze bijeenkomsten zijn besloten van aard. Daarom hoeven wij GEEN CORONACHECK te doen aan de deur. Voorwaarde is wel dat iedereen zich van tevoren aanmeldt en niet onaangekondigd aan de deur verschijnt. Het is dus zaak dat je voor vertrek per email of telefoon aanmeldt en de betaling in orde maakt. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

Programma (Zondag 14 november 2021)
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: Lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Désirée Röver persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Prik”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
De Sacramentskerk in Breda
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

Pijnappelklier 3 daagse workshop door dr. Saskia Bosman, 6 en 27 november en 4 december 2021 (Live in Oud-Beijerland)

De Pijnappeklier, jouw Antenne voor Binnen en Buiten

Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en innerlijke groei? Deze workshop gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier is de middelaar tussen binnen en buiten. Deze klier speelt een krachtige rol in onze gezondheid èn ons bewustzijn. De pijnappelklier is lichtgevoelig en kan zelf licht uitzenden. De pijnappelklier wisselt allerlei vormen van energie en informatie uit met de Kosmos en je grotere Wezen. In deze workshopcyclus wordt uitleg gegeven over de werking van de pijnappelklier en hoe je deze zelf voor je gezondheid en bewustzijnsgroei kunt inzetten. De workshop is interactief en we leren van elkaar. Na de inleidingen wordt de opgedane kennis direct praktisch toegepast met meditatieve oefeningen.

Pijnappelklier driedaagse
Deze reeks bestaat uit drie workshopdagen. Deel I op zaterdag 6 november 2021, deel II op zaterdag 27 november en deel II op zaterdag 4 december 2021. Je kunt de dagen ook afzonderlijk volgen. Als je er één gemist hebt, kun je de andere delen nog steeds makkelijk volgen. De reeks wordt vaker gegeven, dus als je zou willen kun je de gemiste delen later nog eens inhalen.

 

WORKSHOP DAG 1, za. 6 november 2021, 10:00-17:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur):

Inleiding: de pijnappelklier in gezondheid en genezing.
Over de rol van de pijnappelklier voor het behoud van onze gezondheid, bij ziekten en tijdens genezing.

 • De biologie van de pijnappelklier.
 • Hoe de pijnappelklier onze waak-slaapcyclus regelt.
 • De pijnappelklier als middelaar tussen ons lichaam en onze omgeving.
 • Verkalking van de pijnappelklier en wat eraan te doen.

Ervaring: ondersteuning voor je pijnappelklier.
Je leert enkele meditatieve oefeningen om de reiniging en balancering van je pijnappelklier te ondersteunen.

Inleiding: pijnappelklier en bewustzijn.
Wat heeft de pijnappelklier met ons bewustzijn te maken?

 • De kristalletjes in de pijnappelkliercellen als mogelijke zenders en ontvangers.
 • De pijnappelklierhormonen maken verschillende bewustzijnsstaten mogelijk.
 • Evolutie van de pijnappelklier als derde oog.

Ervaring: je pijnappelklier als kosmische antenne.
Meditaties die de ervaring van verschillende bewustzijnsstaten ondersteunen. Opening van het innerlijk oog, activering van de pijnappelklierkristallen en van de pijnappelklier als kosmische antenne.

WORKSHOP DAG 2, za. 27 november 2021, 10:00-17:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur):

Inleiding: Licht op de grens.

 • De lichtgevoeligheid van netvlies-, hersen-, pijnappelklier- en al onze lichaamscellen.
 • Licht zien met ogen dicht: fosfenen, toegangspoort tot ons innerlijke universum.
 • De pijnappelklier, hormonen en chakra’s.
 • Licht en de verschillende bewustzijnsstaten.

Ervaring: Licht op de grens.
Je leert enkele meditatieve oefeningen om het ‘licht op de grens’ in te zetten voor jouw innerlijke groei.

Inleiding: De pijnappelklier, jouw grotere Wezen en de grotere realiteit.

 • Onze pijnappelklier reikt verder dan de atmosfeer dik is: gevoeligheid van de pijnappelklier voor zonneactiviteit en andere verschijnselen in de ruimte.
 • De pijnappelklier in oude en nieuwe spirituele stromingen: orgaan voor toegang tot de grotere, volmaakte realiteit en tot je grotere Wezen.

Ervaring: je pijnappelklier als veelzijdig waarnemingsorgaan.
Meditatieve oefeningen om bovenstaande op een positieve, gebalanceerde manier ervaarbaar te maken: gevoeligheid regelen van je kosmische antenne, de pijnappelklier en het Ananda centrum.

WORKSHOP DAG 3, za. 4 december 2021, 10:00-17:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur):

Inleiding: belang van de pijnappelklier voor ontspanning.
Het belang van de pijnappelklier voor je ontspanning; een eind aan stress, bore-out en burnout.

Ervaring: de pijnappelklier tot rust brengen en tegelijk wakker maken.

 • De pijnappelklier en het hersen-ruggenmergvocht ritme.
 • De pijnappelklier als multifunctioneel zintuig.
 • De pijnappelklier wakker maken met vuur-energie uit de Aarde.

Inleiding: sneller dan licht
De pijnappelklier en zijn quantumfysische werking; sneller dan licht!

Ervaring:

 • Tijdreizen met de pijnappelklier.
 • Nog meer klanken maken voor je pijnappelklier.
 • Gelijk zetten van al je biologische klokken.

Cursusleider
Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al ruim 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en Kosmos. Saskia biedt deze workshops aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.

Lokatie: Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland, Beneden Molendijk 35, 3262 AA Oud-Beijerland. In de omgeving is ruime gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

Datum, tijd: zaterdag 6 november, 27 november en 4 december 2021 van 10.00 tot 17.00 uur.

Deelnameprijs per persoon: € 95,- per losse workshopdag inclusief een werkboek (per dag), koffie en thee. Boek je de hele serie ineens dan betaal je slechts
€ 275,– i.p.v. € 285,–.

Aanmelden voor deze workshopreeks kan via het contactformulier van Sky High Creations of door een e-mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Workshop Pijnappelklier”. De kosten bedragen € 95,– per persoon per workshopdag of € 275,– voor de 3 workshops samen. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het juiste bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). Vermeld duidelijk voor welke data je aanmeldt.

Locatie
Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland
Klik hier voor de locatie

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559.

Zaterdag 30 oktober “De ‘Coronation’ en de Esoterische Filosofie, Psychologie en Astrologie”, lezing door Eric Huysmans (Live in Oud-Beijerland)

In deze heftige, en voor spiritueel bewuste mensen vaak moeilijke, inwijdingstijd met de ‘Coronation’  is het zaak het hoofd koel te houden, het hart zacht en de intuïtie scherp. De Tijdloze Wijsheid kan ons daar zeer bij helpen. De daarin doorgegeven kennis, wijsheden en energieën voeden onze mind, ons hart en onze ziel.

De kern van de Tijdloze Wijsheid gaat over de esoterische werkelijkheid achter de exoterische wereld van de verschijnselen. Esoterie beschouwt de innerlijke wereld van de energieën achter en ín de externe, waarneembare vormen. Alleen in de innerlijke wereld zijn de betekenissen en oorzaken te vinden die de externe wereld van de waarneembare gevolgen voortbrengt. En juist in deze overgangstijd, waarin de mensheid in een staat van ontreddering verkeert, vaak zonder dat zelf nog goed door te hebben, is het van levensbelang dat we de werkelijke oorzaken van de malaise in de wereld om ons heen gaan zien. Hoe zouden we anders tot werkelijke oplossingen kunnen komen?

En wie kunnen ons daar beter over vertellen dan de Meesters van Wijsheid, onze Broeders en Zusters die ons vooraf zijn gegaan op onze lijdensweg van onwetendheid, onwil of onvermogen, en die een stuk verder zijn op het pad van Bewustzijnsontwikkeling dan wij? Zij, bij monde van Meester Djwhal Khul, voorzien ons van een enorme rijkdom aan kennis en inzichten waar wij nog maar een tipje van kunnen begrijpen. Maar laten we vooral beginnen met een poging hiertoe te doen. Dat is, zeker nu, van enorm belang om goed uit deze crisis te komen, en deze te benutten waar die voor bedoeld is: ons wakker maken in het besef dat wij een Ziel zijn, dat er Meesters zijn die ons (kunnen) leiden, en dat er een Hoger Plan is dat door hen bewaakt wordt.

In deze lezing zal Eric Huysmans ons meenemen in de eerste beginselen van de Esoterische Filosofie, – Psychologie en – Astrologie.  
De Esoterische Filosofie beschouwt de Grote Vragen en Antwoorden in de volle breedte.
De Esoterische Psychologie zoomt in op de Ziel, de ware psyche en de ware mens, aan de hand van de zeven stralen.
En de Esoterische Astrologie richt zich op de betekenis en invloed van de dierenriem-tekens, de planeten en de zeven stralen op de ontwikkeling van de Ziel; van de individuele ziel en van de ziel van de mensheid als geheel.

Deze drie wetenschappen reiken alle nodige handvatten aan om gelouterd uit deze crisis tevoorschijn te komen en de volgende stap te maken in de evolutie van ons bewustzijn: ontwaken in ons Ware Zelf van Licht, Liefde, Wijsheid en Kracht.

Naast overdracht en uitwisseling zullen we ons via enkele diepgaande meditaties verbinden met de krachten en energieën van de Meesters, de planeten en het thans heersende teken Schorpioen. Dit zal je hoofd verkoelen, je hart verzachten en je intuïtie aanscherpen, en daarmee een diepe impact hebben op de ontwikkeling van jouw -, en het totale menselijke bewustzijn!

Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops en cursussen geeft. Daarnaast heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven, en is het vierde boek onderweg. Zie www.sensability.nl

MELD JE AAN!
Onze bijeenkomsten zijn besloten van aard. Daarom hoeven wij GEEN CORONACHECK te doen aan de deur. Voorwaarde is wel dat iedereen zich van tevoren aanmeldt en niet onaangekondigd aan de deur verschijnt. Het is dus zaak dat je voor vertrek per email of telefoon aanmeldt en de betaling in orde maakt. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: Lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Eric Huysmans persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Coronation”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

kapelle-03 5 x 10Locatie:
Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland
Klik hier voor de locatie

In de omgeving is ruime gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

 

Zaterdag 30 oktober 2021, “Het pad van Inwijding, Shamballa, Corona en 2025” workshop door Eric Huysmans (Oud-Beijerland)

In deze tweede workshop grijpt Eric terug op het behandelde in de eerste workshop van 2 oktober en zal daar dieper op ingaan. Deze workshop is daardoor ook los te volgen. Hij zal specifiek ingaan op het pad van Inwijding, de fasen en hindernissen daarin, de testen die de discipel moet ondergaan, en de betekenis van Shamballa en haar impacts in dit geheel.

Shamballa is het ‘centrum waar de Wil van God bekend is’. Het is het planetaire hoofdcentrum van de aarde dat zich bevindt in haar fysiek-etherische veld en daarom voor het normale menselijke oog niet zichtbaar is. Het vertegenwoordigt de kracht van de Wil. Dit is een onmetelijke, oeverloos stromende kracht die werkzaam is in ons, in de aarde en in de Kosmos.

Als je hierin open bloeit kom je in de diepe doelstelling van je ziel, en je Hogere en Goddelijke Zelf. Zo ontwaak je in de weg naar Shamballa en de weg van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie. Je komt in een zelfrealisatie- en transmutatieproces waardoor je bewustzijn zich steeds verder ontvouwt tot een oceaan die zeer diep, zeer krachtig en zeer groot is. Dit zal alle aspecten van je leven beïnvloeden en je uiteindelijk een diepe genade en zegening brengen.

Ook zal Eric de relatie leggen met Corona, een inwijdingsproces waar de mensheid als geheel nu doorheen gaat (Coronation), het jaar 2025 en de route daarnaartoe. Hierbij is ruimte voor ieders persoonlijke ervaringen, vragen en zorgen in dit proces.

De werkwijze is hetzelfde als in de eerste workshop. Naast kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen zullen via diepe meditaties nu ook de hoge en krachtige energieën van Shamballa nadrukkelijker worden aangeroepen, opgeroepen en verspreid ter verdieping van ieders individuele bewustzijn en het algemene menselijke bewustzijn.

In deze zin is deelname aan deze workshops niet alleen een verrijking voor jezelf, maar vooral ook een dienst aan de mensheid. En daar is de ziel op uit. Het is haar natuur.

In beide workshops wordt geput uit de kennis van deTijdloze Wijsheid over de Esoterische Filosofie, – Psychologie (de zeven Stralen), – Astrologie en – Heling.

Eric Huysmans
Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops, cursussen en groepsmeditaties geeft. Daarnaast heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven. Zie www.sensability.nl

Reeks van 2
Zoals gezegd is deze workshop deel II van 2 workshops. Deel I vindt plaats op zaterdag 2 oktober 2021. Meer info hierover vind je hier. Heb je de eerste workshop gemist dan kun je de video nog kopen. Neem dan contact op via e-mail: info@skyhighcreations.nl. Voor deze twee workshops heeft Eric Huysmans de inleidende lezing “De ontwikkeling van het Bewustzijn en de Corona-crisis” gegeven op zaterdag 15 mei 2021 via Zoom. Meer info hierover vindt je hier. Als je deze lezing gemist hebt dan is hij nog te koop voor € 15,–.  

Locatie (LIVE en ZOOM!)
Deze twee workshops vinden plaats in kerkje van Vrijzinnigen Nederland in Oud-Beijerland. Voor hen die buiten Nederland wonen of te ver van Oud-Beijerland om er live bij te kunnen zijn bieden wij de mogelijkheid de workshop via zoom bij te wonen. Zo kun je toch de meditaies live meemaken en vragen stellen. Geef bij je aanmelding aan of je er live bij wil zijn of dat je er juist via zoom bij wil zijn. 
Het adres is:
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland

Datum, tijd:
Zaterdag 30 oktober 2021, 10:00-17:00 uur, daarna nog even gezellig napraten tot ca. 17:30 uur.

Deelnameprijs per persoon 
€ 99,- per workshopdag  

Aanmelden 
Aanmelden voor deze workshop kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Workshop Pad van Inwijding”. Zet er duidelijk bij of je aanmeldt voor de één van de workshops of voor beide en of je de workshop live of juist via zoom wil bijwonen. De kosten bedragen € 99,– per persoon per workshopdag in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het juiste bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

Zaterdag 16 oktober 2021 “Bestaansrecht”, lezing door Maarten Oversier (Live in Breda)

Maarten Oversier is regressie- en reïncarnatietherapeut. Vroeger was hij topkok en genoot hij landelijke bekendheid. Na grondig zelfonderzoek gooide hij het roer om. Maarten verhuisde in 2001 van de randstad naar een rustiek plekje in Drenthe. Daar geeft hij individuele therapieën in zijn praktijk aan huis. Het loopt storm bij Maarten en dat is niet voor niets. Maarten doet het goed en reguliere hulpverleners kunnen van hem leren.

Bestaansrecht
Ruim 25 jaar fulltime praktijk voering op basis van reïncarnatietherapie en voorouderheling in combinatie met een intensieve leerschool bij de in Canada woonachtige indianen, brachten vele duizenden verhalen en evenzovele inzichten naar de oppervlakte. Tezamen vormen ze de rode draad van dit boek waarin een duidelijke uiteenzetting gemaakt wordt van de werkelijke oorzaak-gevolg verbanden die ten grondslag liggen aan onze klachten en aandoeningen, van welke aard dan ook. Het boek brengt nauwkeurig in kaart hoe het verleden ons beïnvloed terwijl we daar gemiddeld maar nauwelijks besef van hebben. Vorige levens, onze voorouders in hun tijdsbeeld, de invloed van de katholieke kerk en twee wereldoorlogen met hongersnood, onveiligheid en vele andere ontberingen, het passeert op confronterende maar ook zeer herkenbare wijze allemaal de revue. Dat achter de schermen van deze wereldtonelen een script opdoemt van een grootschalig plan de mensheid te knechten wordt steeds duidelijker. Dat we tegelijk voor de uitdaging gesteld worden om ons daaruit te bevrijden indien we echt ontwaken en niet langer wegkijken, leidt het vooruitzicht van een enorme omwenteling van ons bewustzijn hoopvol in. 
Het boek bevat gedetailleerde uitleg over de ontstaansgeschiedenis van onze klachtenpatronen. Het heeft een prachtig voorwoord van Marcel Messing, nawoord van Ewald Stöteler en aanbevelingen van Geert Kimpen, Susan Smit en Herman den Blijker! Bekijk hier de introductievideo over het boek.

Lezing
In de gelijknamige lezing neem Maarten Oversier ons mee in zijn werkwijze en deelt hij met trots verhalen uit zijn boek en zijn praktijkervaring. Hij legt aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden, uit dat de invloeden uit het verleden onverbiddelijk een rol spelen het heden. Én hoe bewustwording daarop een enorm effect heeft op het leven van de cliënt. Tevens zal Maarten zijn werkwijze delen en neemt hij ons een stukje mee in zijn ruime praktijkervaring.

Maarten Oversier
Maarten Oversier werkt inmiddels 25 jaar als reïncarnatietherapeut, en heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met ‘de tranen van onze voorouders’. Hij heeft diverse leraren gehad, waaronder stamoudsten, medicijnmannen- en vrouwen en zgn. ‘Elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij vooral hebben hem geleerd over het belang van het werken met de voorouders, en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen.

Maarten geeft al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen- en buitenland. Ook geeft hij les aan diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Iroquois-Indianen in Canada.
Meer info over Maarten Oversier vind je op zijn website: https://www.maartenoversier.com/

MELD JE AAN!
Onze bijeenkomsten zijn besloten van aard. Daarom hoeven wij GEEN CORONACHECK te doen aan de deur. Voorwaarde is wel dat iedereen zich van tevoren aanmeldt en niet onaangekondigd aan de deur verschijnt. Het is dus zaak dat je voor vertrek per email of telefoon aanmeldt en de betaling in orde maakt. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: Lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Maarten Oversier persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Bestaansrecht”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen.  Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
De Sacramentskerk in Breda
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Gratis parkeren op het terrein van de Sacramentskerk, maar betaald parkeren in de wijk. Parkeermeters zijn dun gezaaid!
Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

Saturday, October 9th 2021 “Crop Circles, Cold Fusion, and Coherent Matter Waves” Lecture by dr. Simeon Hein Ph.D. (Via Zoom)

Crop circle researchers have observed that cameras, batteries, and other electronic equipment often mysteriously fail in and around crop formations, especially symmetrical patterns. At other times, balls of light are seen near the same crop circles. Now, new research into Cold Fusion and LENR (low energy nuclear reaction) energy processes, has shown that researchers in those subjects also experience similar phenomena going all the way back to Nikola Tesla. Such happenings are also seen around UFO encounters, ghosts, poltergeists, and Bigfoot sightings. The common link here is all these phenomena might have to do coherent matter waves. It appears that crop circles might belong to this class of exotic materials, where coherent shapes and frequencies combine to create unexpected energy phenomena. In this lecture, we’ll take a look at these subjects, the history of ball lightning, coherent matter, and how crop circles represent a major technological breakthrough perhaps originally introduced to humans by UFOs and their occupants.

A video camera melted internally in this crop circle at Danebury, the UK in 1997. Photo by Ron Russell.

Dr. Simeon Hein Ph.D.
Simeon Hein received his Ph. D. in sociology from Washington State University in 1993 and is the author of Opening Minds: A Journey of Extraordinary Encounters, Crop Circles, and Resonance (Mount Baldy Press, Inc., 2002). His dissertation focused on the role of technology in social and economic change, specifically how technology can destroy information and interfere with natural evolutionary processes. A former sociology teacher, he now runs the non-profit Institute for Resonance and the publishing company Mount Baldy Press, Inc. in Boulder, CO. He specializes in instructing people in the art of Resonant Viewing, Hyper Intuition, Human Fusion and also leads people on crop circle tours.

He first learned remote viewing at the Farsight Institute in Atlanta in 1996 and has also studied with government-trained viewers. His blog,which is devoted to the study of subtle-energy sciences, is NewCrystalMind.com. Since the publication of Opening Minds, Dr. Hein has participated in more than 300 radio and TV interviews. His most recent works are Planetary Intelligence: 101 Easy Steps to Energy, Well-Being, and Natural Insight and Black Swan Ghosts: A sociologist encounters witnesses to unexplained aerial craft, their occupants, and other elements of the multiverse.

This is a lecture in the series “Nights of Crop Circling the Long Versions”. Simeon Hein was one of the first speakers at our “Night of Crop Circling” in Alton Barnes, Wiltshire UK in 2015.

Programme (CET, Central European Time, Amsterdam)
7.40 pm CET: zoom meeting opens
8.00 pm CET: start
9.30 pm CET: questions
10.00 pm CET: zoom meeting ends (End time is just an indication)
 
Registration
If you want to attend this on-line lecture, send us an e-mail at
info@skyhighcreations.nl entitled “Simeon Hein”. Transfer € 15,– pp to NL78 ABNA 0467074526 to R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A). After payment we send you the link to the zoom meeting in due time (usually a day prior to the lecture). You can log on from 20 minutes before the lecture starts. If you don’t have zoom installed just yet, this link will automatically install it for you. If you have never used zoom before, install it well before the lecture and log on early. If you run into trouble call us at +31 (0) 6 54752559. 
 
Payment from outside The Netherlands
To receive payment from abroad, we use paypal. Send an e-mail to info@skyhighcreations.nl and we will send you a Paypal invoice. 
 
Newsletter
If you want to receive our Dutch newsletter, please subscribe here: nieuwsbrief.
If you want to be on the international mailing-list, send an email to info@skyhighcreations.nl

Or give us a call: +31 (0) 6 54 752 559.

 

 

Zaterdag 2 oktober 2021, “Het pad van Discipelschap, Corona en 2025” Workshop door Eric Huysmans (Oud-Beijerland)

Het occulte pad van Discipelschap gaat niet over rozen. Als de spirituele aspirant zijn aanvankelijke focus op persoonlijke ontwikkeling verlegt naar dienstbaarheid aan de ontwikkeling van het algemene bewustzijn, begint hij het pad van Discipelschap te betreden. Zijn aandacht voor zijn persoonlijke belang verschuift naar de aandacht van de ziel voor het groepsbelang. Dit gaat gepaard met crises omdat de persoonlijkheid zich steeds meer moet gaan schikken naar de toewijding van de ziel. Persoonlijke behoeftebevrediging moet steeds meer wijken voor dienstbaarheid.

In deze workshop legt Eric uit wat het pad van Discipelschap inhoudt, welke fasen en hindernissen erin zijn te onderkennen, wat de betekenis van Corona is voor dit pad en welke mijlpaal het jaar 2025 in dit alles is. In dat jaar vindt de honderd jaarlijkse Grote Samenkomst van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie plaats, en wordt een beslissing genomen of zij al dan niet naar buiten zullen treden. Deze beslissing hangt sterk af van de vorderingen die de mensheid dan heeft gemaakt. De spirituele aspiranten en discipelen spelen hierin een belangrijke rol. Hun inspanningen dienen de komende jaren sterk gericht te zijn op het plaveien van het pad voor de Meesters om hun naar buiten treden mogelijk te maken in de decennia na 2025. In deze ongekende wereldwijde crisis die het voortbestaan van de huidige beschaving bedreigt, is dit van levensbelang. Belangrijker werk is er niet.

De werkwijze, zowel in de ochtend (10.00-13.00 uur, met halverwege pauze) als in de middag (14.00-17.00 uur, idem), zal een mix van kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen en diepe meditaties zijn, waarin we de energieën van de Meesters zullen aanroepen (invocatie), oproepen (evocatie) en verspreiden. Dit zal bijdragen aan de individuele verdieping van het bewustzijn van de deelnemers, en, belangrijker nog, aan de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid in het algemeen.

Eric Huysmans
Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops, cursussen en groepsmeditaties geeft. Daarnaast heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven. Zie www.sensability.nl

Reeks van 2
Deze workshop is deel I van 2 workshops. Deel II vindt plaats op zaterdag 30 oktober 2021. Meer info hierover vind je hier. Voor deze twee workshops heeft Eric Huysmans de inleidende lezing “De ontwikkeling van het Bewustzijn en de Corona-crisis” gegeven op zaterdag 15 mei 2021 via Zoom. Meer info hierover vindt je hier. Als je deze lezing gemist hebt dan is hij nog te koop voor € 15,–.  

Locatie (LIVE en ZOOM!)
Deze twee workshops vinden plaats in kerkje van Vrijzinnigen Nederland in Oud-Beijerland. Voor hen die buiten Nederland wonen of te ver van Oud-Beijerland om er live bij te kunnen zijn bieden wij de mogelijkheid de workshop via zoom bij te wonen. Zo kun je toch de meditaies live meemaken en vragen stellen. Geef bij je aanmelding aan of je er live bij wil zijn of dat je er juist via zoom bij wil zijn. 
Het adres is:
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland

Datum, tijd:
Zaterdag 2 oktober 2021, 10:00-17:00 uur, daarna nog even gezellig napraten tot ca. 17:30 uur.

Deelnameprijs per persoon 
€ 99,- per workshopdag  

Aanmelden 
Aanmelden voor deze workshop kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Workshop Pad van Discipelschap”. Zet er duidelijk bij of je aanmeldt voor de één van de workshops of voor beide en of je er live of juist via zoom bij wil zijn. De kosten bedragen € 99,– per persoon per workshopdag in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het juiste bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.