Zaterdag 11 juni 2022 “Graancirkels naar Verlichting”, lezing door Randell (Dongen)

Stel je voor dat je immuun zou zijn voor alle illusies en leugens! Als je naar graancirkels kijkt als stempels op Moeder Aarde, zal Randell je laten zien hoe ze verbonden zijn met spirituele leer en resonerende energieën. Op die manier stellen graancirkels ons in staat om boven de wereld van de illusies uit te stijgen en ons dichter bij verlichting te brengen.

In de lezing zal Randell uitleggen hoe graancirkels zich verhouden tot het concept van verlichting. Met graancirkels als gereedschap komt verlichting binnen bereik, zeker als verlichting wordt gezien als een persoonlijke keuze. Dat vereist een actiefve opstelling  in plaats van af te wachten tot het je overkomt.

Beeldtaal
Randell zal kort ingaan op de veelzijdigheid van het graancirkelfenomeen, om vervolgens de aandacht te concentreren op het aspect van de beeldtaal waarvan het fenomeen zich rijkelijk bedient en waarin Randell gespecialiseerd is. De telkens terugkerende strijdvraag over de veronderstelde herkomst van de mysterieuze formaties is voor hem van ondergeschikt belang. Dit neemt niet weg dat er genoeg materiaal naar voren zal komen waaruit ieder voor zich, zijn of haar conclusies kan trekken.

Boodschappen
Veel interessanter is, volgens Randell, het vertolken van de raadselachtige boodschappen die voor de mensheid ter bestudering in de velden zijn neergelegd. Deze behandelen zeer uiteenlopende onderwerpen op een doorgaans geniale wijze. Sublieme artistieke schoonheid en wetenschappelijk diepgaand inzicht blijken vaak hand in hand te gaan. Schijnbaar zonder enige moeite haakt het fenomeen in op de allernieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen om er doodleuk extra accurate informatie aan toe te voegen! Wie er oog voor heeft begrijpt het belang van dit fenomeen voor de ontwikkeling van de mensheid in deze bijzonder verwarrende tijd van grote politieke aardverschuivingen, extreme technologische expansie, financiële wanverhoudingen, ongekende milieurampen en medische experimenten die de gehele wereldbevolking omvatten. Verder legt Randell uit dat het voor iedereen mogelijk is zich desgewenst persoonlijk te verbinden met het fenomeen.

Randell
Randell is beeldend kunstenaar en houdt zich al jaren intensief met graancirkels bezig. Hij bezoekt ze trouw ieder jaar in Engeland, fotografeert ze onder andere vanuit de lucht en publiceert regelmatig artikelen over dit onderwerp op zijn website. Ook schreef hij het boek “Beeldtaal Gewasformaties”.
Randell is geboren en getogen in Sas van Gent. Op zijn negentiende trok hij naar Amsterdam om deel uit te maken van de toen nog bruisende actiewereld. Zijn kunst behandelt thema’s als sociale onrechtvaardigheid, de menselijke evolutie en de wereld van de geest. Beeldtaal is voor hem als gesneden koek. Als kind maakte hij al paranormale tekeningen. Deze tekeningen bleken nauw verwantschap te tonen met een reeks graancirkels van enkele jaren terug. De zielsverwantschap van Randell met de visie van de graancirkelkunstenaars is voor hem geen verrassing. Er is in de loopbaan van Randell altijd een krachtige aantrekkingskracht geweest voor mystieke of paranormale zaken. Alsof zijn loopbaan, buiten de gevestigde structuren van de maatschappij om, een leerschool betrof om zich op een zeker spiritueel plan af te kunnen stemmen.
Meer informatie: randell.nl/
http://www.cropcircleuniversity.com/ (Engels)
Youtube: cropcircleuniversity – Stamps to Samsara (Engels)

Programma
13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Lezing deel I
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Lezing deel II, vragen en discussie
16.15 uur: Gelegenheid om Randell persoonlijk te ontmoeten 
16.30 uur: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Randell”. De kosten bedragen € 22,50 per persoon in de voorverkoop. Aan de zaal is de prijs € 25,–. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
Natuurlijk Henriëtte
Een fantastische biologische supermarkt maakt deel uit van deze locatie. Henriëtte houdt speciaal voor ons deze winkel open na afloop van de lezing!
Klein Dongenseweg 81
5106 AB Dongen

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.