Dringende oproep van mr. Nancy Polet tot actie. Eerste bericht

Huidige situatie 

Wij in Nederland zijn in afwachting van nieuwe maatregelen vanwege de covid-crisis. De maatregelen zullen zich met name richten op de ongevaccineerden. Onze minister De Jonge noemt deze pandemie een “pandemie van ongevaccineerden”. In de landen om ons heen is de situatie niet beter. De tweedeling in de maatschappij wordt hierdoor verder aangewakkerd. 

 

Dion Fortune in WO2

Na een spirituele ervaring in de White Spring in Glastonbury kwam ik in 2010 op het spoor van occultist, magiër, filosoof, psycholoog, trance-medium, priesteres en schrijfster Dion Fortune. Ik heb haar werk uitvoerig bestudeerd.

Dion Fortune heeft aan het begin van de Tweede Wereldoorlog brieven gestuurd aan haar groep “The Society of the Inner Light”, waarbij ze hen verzocht om te mediteren op een bepaald tijdstip om Engeland te beschermen. Ze gebruikte hierbij symbolen en archetypen. Dion wist hoe de Duitsers de uitslag van de oorlog probeerden te beïnvoeden en trachtte deze krachten te transformeren.
Haar werk was een helend werk, waarbij haat geen plaats heeft. Ze zag een geheeld Duitsland voor zich dat zich oprees in kracht en grootsheid, maar ook in welvarendheid, vrede en blijdschap.
Engeland is nooit bezet geweest. Het hele proces is opgetekend in het boek “The Magical Battle of Britain”.

Wat is en hoe werkt Magie?

Het fundament van Magie en hoe het werkt is afhankelijk van het geloof in jouw wil en intentie. Het hele universum bestaat uit energie en wij, die ook uit energie bestaan, hebben de mogelijkheid hier verandering in aan te brengen. Onze verlangens, versterkt door onze wil en gerichte intentie zijn vormen van energie die andere vormen van energie kunnen aanraken en in beweging brengen.

De opdracht van de meditatie

De basis voor deze magische handeling is de afgelopen week gelegd, waarover in een latere email meer.

De opdracht van de meditatie is: “maak contact met de groepsziel van de mens, het collectief” en gebruik daarvoor het symbool van de flower of life met het peace teken.
Het proces is als een brug bouwen vanaf beide zijden. Vanuit de innerlijke wereld, het astrale naar beneden en vanuit het fysieke, de aarde naar boven. Het symbool zal hierdoor uiteindelijk merkbaar tot leven komen. 

Oproep

De oproep is dus om deel te nemen aan een groepsmeditatie iedere zaterdagavond van 20.00 tot 20.15 uur vanaf zaterdag 30 oktober. Aan het einde van iedere week worden de instructies voor de volgende meditatie per email verzonden. 

Instructies voor de 1e meditatie, zaterdag 30 oktober 2021, van 20.00 tot 20.15 uur

Stap 1: Ga nadat je de email hebt gelezen, in een schemerige kamer zitten met je voeten tegen elkaar en je handen in of tegen elkaar, zodat je een gesloten circuit vormt. Adem rustig in en uit. Steun zo nodig je rug.

Stap 2: Denk aan het onderwerp van de meditatie. Deze week is dat “maak contact met de groepsziel van de mens, het collectief”

Stap 3: Als je doordrongen bent van het onderwerp van de meditatie stel je het symbool van de flower of life gecombineerd met het peace teken voor. Vertraag je hersenactiviteit totdat je meer voelt dan denkt. Blijf hier niet in hangen, we moeten naar het echte werk.

Stap 4: Richt je mentaal, in de naam van “Het Al” op dienstbaarheid aan het collectief zonder onderscheid tussen vriend of vijand. Laat het goede in jou doorkomen voor iedereen en vertrouw op de kosmische wet die het in zal zetten voor hun behoeften of heling. 

Stap 5: Denk aan jezelf als deel van de groepsziel van het menselijke ras. Roep de naam van “Het Al” aan en open je geest als een kanaal voor het werk van de Meesters van Wijsheid (of archetypen).

Stap 6: Mediteer nog een keer op het onderwerp van de meditatie.

Stap 7: Zeg aan het einde: “Het is af!” Sta op en stamp met je voeten om goed te gronden. Ga vervolgens iets doen wat je afleidt. 

Hou je strikt aan de instructies van de meditatie voor deze week. Alleen door gecombineerde focus door een team van mensen kunnen resultaten worden behaald. Probeer zaken niet op het fysieke niveau uit te vechten. Breng spirituele kracht en laat deze haar eigen werk doen. 

Volgende mediatie

Iedere meditatie zal anders zijn, een ander doel dienen, maar de effecten zullen voelbaar worden. Iedere mail zal duidelijke instructies bevatten. Iedereen kan meedoen, de boodschap mag verspreid worden en aanmelden is niet nodig.
Voorlopig doen we de meditaties niet via zoom of facebook live. We verspreiden deze boodschap zowel in het Nederlands als in het Engels zodat over de hele wereld mensen mee kunnen mediteren. 
Suggesties of het delen van ervaringen wordt op prijs gesteld. Gebruik daarvoor het email adres info@skyhighcreations.nl met als titel “groepsmeditatie”. 

Veel succes en dank voor je medewerking.

Meer informatie over Dion Fortune vind je in mijn artikel “Het leven en de magie van Dion Fortune” in Frontier Magazine van juli 2014.

Het boek “The Magical Battle of Britain” is te koop via Amazon.

Lezing over Sekhmet in december 

SAMEN ZULLEN WIJ DEZE CRISIS KEREN!

Met hartelijke groeten,

Nancy Polet