Archief

Welke evenementen heeft Sky High Creations in het verleden georganiseerd?

 • Zaterdag 13 januari 2024, “Sekhmet, de perfecte Godin voor deze tijd”, Workshop door mr. Nancy Polet

  Sekhmet in het British Museum
  Nancy Polet had in de zomer van 2016 een zeer indringende en persoonlijke mystieke ervaring met de Egyptische Godin Sekhmet in het British Museum in Londen. 
  Nancy voelde de drang een bezoek te brengen aan The Egyptian Hall van The British Museum. Eenmaal ter plaatse zoog een enorm beeld van de Godin Sekhmet haar naar zich toe. Nancy’s adem stokte en haar partner Roeland zag haar schrikken. Een ongrijpbaar diepe herinnering kwam boven. Nancy kende dit beeld en voelde een enorme bezitterigheid. Ze voelde duidelijk: “Ze is van mij en ik ben van Haar”. Nancy’s tranen begonnen te stromen en ze kon niet ophouden Haar in de ogen te kijken. Ze ervoer een bewustzijn en een enorm troostende liefde. Voor Nancy was dit beeld “levend” en bezield. 
  In de jaren daarna kreeg Nancy veel informatie en vele downloads van Sekhmet. Begin 2020 werden de downloads haar te zwaar en hield ze Sekhmet op afstand. Vervolgens belandde ze in “De Donkere Nacht van de Ziel”. Inmiddels is Nancy als herboren uit deze periode ontwaakt en is de connectie met Sekhmet onder de voorwaarde van wederzijds respect hersteld.
  Van eind 2021 tot half 2023 ging Nancy door een Spirituele Crisis, in feite een Kundalini-Ontwaking. Door deze ervaring zijn haar zintuigen verscherpt en ervaart ze de wereld vanuit een helder weten.

  Voortdurend onderzoek naar Sekhmet
  Naar aanleiding van deze en andere persoonlijke ervaringen doet Nancy grondig onderzoek naar Sekhmet, gebaseerd op vele Egyptologische boeken en geschriften, spirituele boeken, channelings en overleveringen, maar ook op basis van diverse gesprekken met gelijkgestemde mensen.
  Sekhmet is door Egyptologen niet uitgebreid bestudeerd, terwijl Zij de krachtigste en belangrijkste Egyptische Godin is. Op spiritueel gebied worden er steeds meer spirituele boeken over Sekhmet gepubliceerd. De schrijvers getuigen allemaal van persoonlijke spirituele ervaringen met een “levende” Sekhmet, zowel in Karnak als in diverse musea, met name het British Museum.
  Daarnaast verschijnen op facebook steeds meer aan Sekhmet gewijde pagina’s waar mensen ervaringen kunnen delen.

  De huidige crisis op aarde
  Sekhmet is de originele kracht die de schepping bestuurt. Ze is het vrouwelijke deel van de Zon. In tijden van chaos komt Sekhmet naar de aarde om deze weer in balans te krijgen door de chaos weg te branden om plaats te maken voor nieuwe energie en hogere frequenties. Je zou kunnen zeggen dat Sekhmet in deze tijd flink aan het huishouden is.
  Maar ook laat ze Haar bezoekers door een transformatie gaan. In dat geval verslindt Ze als het ware alles wat mensen in hun leven willen veranderen, waarna heling plaatsvindt, de gezondheid zich herstelt en/of men de uitdagingen van deze tijd aan kan. Nancy heeft dit proces aan den lijve ondervonden. Sekhmet heeft Nancy helemaal geheeld en opgeschoond.
  Sekhmet is dus zowel een vernietiger als een healer, maar staat vooral voor vrouwelijke kracht. Na duizenden jaren patriarchaat heeft de wereld dringend behoefte aan vrouwelijke kracht, zodat de huidige situatie in de wereld drastisch kan verbeteren.
  Sekhmet trekt mensen aan die het nodig hebben om in hun kracht te gaan staan en hun rug recht te houden. 

  Inhoud workshop 
  Nancy zal haar persoonlijke ervaringen en onderzoek naar Sekhmet delen, ondersteunt door prachtige foto’s en video’s. Nancy zal de meest recente ontdekkingen utt de doeklen doen. Er zijn diverse manieren waarop je Sekhmet om hulp en kracht kunt vragen om niet in de angst te schieten gedurende de huidige tijd. De benodigde attributen om dit te beoefenen zullen hiervoor uitgereikt worden.
  Om de workshop persoonlijker en informatiever te maken hebben we ervoor gekozen om deze bij Nancy thuis te organiseren. Nancy heeft een uitgebreide bibliotheek en een kast vol Sekhmet-items. 

  Geleide-meditatie
  De lezing zal worden afgesloten met een geleide-meditatie waarbij de aanwezigen worden uitgenodigd zelf de “levende” energie van Sekhmet te ervaren.
  Nancy heeft meerdere lezingen over Sekhmet gegeven in binnen- en buitenland. De ervaring leert dat vele mensen die zich aangetrokken voelen tot Sekhmet tijdens de geleide-meditatie een persoonlijke boodschap van Haar ontvangen. Dit varieert van persoonlijk relevante informatie, een spiritueel cadeautje of een aai van de poot van een leeuw over het gezicht. Sekhmet heeft een boodschap voor iedere aanwezige.
  Iedere deelnemer krijgt een kopie van de geleide-meditatie mee naar huis zodat men de meditatie thuis kan herhalen.

  Programma
  13.00 uur: Ontvangst
  13.15 uur: Sekhmet: theorie
  14.15 uur: Thee- en koffiepauze
  14.30 uur: Sekhmet: praktijk
  15.15 uur: Vragen en opmerkingen
  15.30 uur: Thee- en koffiepauze
  15.45 uur: Geleide meditatie
  16.15 uur: Napraten/discussie/vragen
  17.00 uur: Sluiting 

  Artikelen van Nancy over Sekhmet
  Hieronder vind je het artikel “Als Sekhmet tot je spreekt” in het maart/april nummer 2017 van Frontier Magazine en in het februari-nummer van het tijdschrift Paravisie van 2019 alsmede het artikel “De laatste brul van de Witte Leeuw” in Paravisie van december 2019. 

  “Als Sekhmet tot je spreekt” in Frontier Magazine van maart/april 2017.

  “Als Sekhmet tot je spreekt” in het tijdschrift Paravisie van februari 2019.

  “De laatste brul van de Witte Leeuw” in het tijdschrift Paravisie van december 2019.

  Nancy Polet
  Voor meer informatie over Nancy Polet, klik hier.

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze workshop is vereist. Er is slechts beperkt plaats. Heb je interesse? Meld je dan snel aan. Stuur een email naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Workshop Sekhmet”. De kosten bedragen € 75,– per persoon. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 75,– pp. overmaken op NL20 ABNA 0505783614 t.n.v. F.C. Polet.

  Locatie
  Bij Nancy Polet thuis
  Nieuwestraat 58
  3291 AS Strijen

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen,
  meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559

 • Zaterdag 16 december 2023, “Krishna-Tempels en het belang van Krishna in deze tijd”, lezing door Nancy Polet (Klein-Dongen)

  LET OP! DEZE LEZING VINDT PLAATS IN STRIJEN

  Omdat we vinden dat deze lezing beter tot zijn recht komt in de sfeer van een huiskamer dan een zaal, hebben we besloten de lezing bij Nancy Polet thuis te geven. Nancy kan dan veel meer laten zien dan in Klein-Dongen. Nancy heeft een hele bibliotheek thuis.

  Het adres is: NIeuwestraat 58, 3291 AS Strijen.

  Nancy Polet bezocht afgelopen zomer de Krishna-Tempel Bhaktivedanta Manor in Watford (groot Londen) en de Krishna-tempel Radhadesh in de Belgische Ardennen. Deze bezoeken maakten een grote emotionele indruk op haar. Ze heeft meerdere tempeldiensten bijgewoond en vernam wat het belang van Krishna is in deze Kali Yuga-tijd.

  Heilig Blauw
  Krishna wordt meestal weergegeven in het blauw. Oudere volken toonden hun goden vaker in het blauw, zoals bijvoorbeeld Tibetanen, Egyptenaren en zelfs Kelten. Het zijn aanwijzingen voor het bestaan van een blauw ras, dat in het verre verleden van Mars is gekomen, maar van origine uit het Sirius sterrenstelsel. Nancy zal in haar lezing uitleg geven over de betekenis hiervan.

  Bakhtivedanta Manor en Radhadesh
  Deze Krishna-Tempel is tot stand gekomen met financiële hulp van Beatle George Harrisson. Hij was een aanhanger van de inmiddels overleden Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977). Deze Swami heeft Krishna in het westen (Europa en de VS) op de kaart gezet. Door tempels op te richten zoals Bakhtivedanta Manor en Radhadesh, maar ook door vele boeken te schrijven om de inzichten van Krishna onder de aandacht te brengen. Ook voor het uitgeven van deze boeken heeft Harrisson geld beschikbaar gesteld. 

  Krishna en het Kali Yuga-tijdperk
  De Hare Krishna-beweging is geen religie maar een wetenschap, die volledige kennis geeft, zowel op het materiële als het spirituele vlak. Deze kennis is gebaseerd op de Vedische geschriften die ca. 5000 jaar geleden geschreven zijn. Een serieuze, kritische devotee stelt vele vragen teneinde Krishna te leren kennen en begrijpen. De beweging distantieert zich van het Hindoëisme die het pantheïsme, polytheïsme en het kastebewustzijn aanhangt en van het Boeddhisme die de leegte predikt. Christus wordt erkend maar Christenen niet, omdat die zich niet aan de leer van Jezus houden. Ze denken bijvoorbeeld dat dieren geen ziel hebben en daarom geslacht en gegeten mogen worden. Maar zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden en dus oorlogen zijn.
  Als je de maha-mantra (de 16 namen van Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chant, sta je in direct contact met een persoonlijke God. Iedereen kan dit, het is de makkelijkste en kortste weg naar Krishna, naar God, naar huis. Met name in deze Kali Yuga-tijd waarin god vergeten wordt en er veel strijd en schijnheiligheid is. Het chanten van de namen van Krishna zorgt er ook voor dat je niet meer hoeft te incarneren en bij de bron waar je uit voort komt, kunt blijven. Je bent dan eindelijk weer thuis.

  Lezing
  In de lezing zal Nancy haar persoonlijke verhaal delen van de bezoeken aan de Krishna Tempels en uitleggen waarom ze daar zo van onder de indruk was. Een relaas vol synchroniciteiten en bijzondere ontmoetingen. Daarnaast zal ze uiteen zetten wat de Hare Krishna-beweging beoogt en waarom je wel of niet deel zou willen worden van deze beweging. Tenslotte zal ze uitgebreid ingaan op het belang van Krishna in de huidige tijd.

  Nancy Polet
  Voor meer informatie over Nancy Polet, klik hier.

  Programma
  14.00 uur: Ontvangst
  14.30 uur: Aanvang, Lezing deel I
  15.30 uur: Pauze
  16.00 uur: Programma deel II 
  17.00 uur: Gelegenheid om Nancy Polet persoonlijk te ontmoeten
  17.30 uur: Sluiting

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Krishna”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL20 ABNA 0505783614 t.n.v. F.C. Polet..

  Locatie
  Bij Nancy Polet thuis
  Nieuwestraat 58
  3291 AS Strijen

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

   

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Krishna. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL70 ABNA 0505774372 t.n.v. R.J. Beljon.

  Locatie
  Natuurlijk Henriëtte
  Een grote biologische supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
  Klein Dongenseweg 81
  5106 AB Dongen

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

   
 • UITVERKOCHT! Zaterdag 9 december 2023, “Ancient Mysteries & Energies”, lezing door Ard Pisa (Dongen)

  Op dit moment zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor de lezing van Ard Pisa op 9 december 2023 in Klein-Dongen.

  Eén van de passies van Ard Pisa is de oeroude geschiedenis met haar rituele megalithische bouwwerken zoals piramides, sfinx, stenen cirkels,  tempels, hunebedden, dolmen, reuzengraven, menhirs, dolmen, etc.

  Een aantal jaren geleden kwam hij achter het feit dat er nog nooit een mummie gevonden is een Egyptische piramide, dat piramides over de hele wereld zijn te vinden zelfs in Bosnië en dat er overal ter wereld mysterieuze megalithische bouwwerken staan die we met de huidige technieken niet kunnen nabouwen.
  Ard was totaal ondersteboven van deze feiten.

  Op school hebben we allemaal geleerd dat piramides oude graftombes zijn van de Farao’s. Niets is echter minder waar. Vreemd dat kinderen het vandaag de dag het wel nog steeds leren.

  De wereld van Ard ging helemaal op z’n kop toen hij in 2017 voor het eerst de vallei van de Bosnische piramides bezocht. Mind blowing, piramides in Bosnië of all places! Maar na zijn bezoek aan Ancient Sardinië wist Ard dat hij lezingen mocht gaan geven om mensen te laten zien dat de geschiedenis veel meer is dan dat we geleerd hebben vanuit onze schoolboeken.

  Deze lezing is niet alleen om beelden en verhalen te delen en te inspireren om zelf te sites te bezoeken, maar het gaat vooral om jou, om jouw ongekende vermogens die geactiveerd mogen worden. De aanwezigheid van hoge en oeroude energieën op al die magische plekken doen iets met je, het zijn stuk voor stuk krachtplekken.

  Zo is de energie in het tunnelsysteem onder de vallei van de Bosnische piramides diep rakend. Ook op Ancient Sardinië is de energie heel bijzonder. Ard Pisa deelt graag zijn persoonlijke ervaringen tijdens de lezing. 

  Ard neemt je tijdens de lezing mee op virtuele reis over de aarde en deelt met het publiek onvoorstelbare feiten, indrukwekkende verhalen, spannende mythes, mooie beelden van imposante en mysterieuze bouwwerken, maar vooral onthult hij een aantal ongelofelijke geheimen van bijv. de vallei van de Bosnische piramides, de grote piramide van Cheops en de sfinx in Egypte, Goblekli Tepe in Turkije, Nan Madol in Micronesië, de reuzengraven op Ancient Sardinië, en stenen formaties/cirkels in Engeland en Frankrijk. Maar laten we niet onze eigen Nederlandse Hunebedden vergeten. De oudste monumenten van Nederland zijn de hunebedden, dat verhaal wil je ook niet missen!

  En als dat allemaal al niet indrukwekkend genoeg is, heeft Ard nog een ongelofelijke uitsmijter voor je uit Roemenië, waar in het Bucegi Gebergte de Roemeense sfinx staat en die staat daar als wachter voor de meest bizarre plek die ooit op aarde gevonden is.

  Want to know?

  Ard Pisa
  Ard is in 1971 geboren in Utrecht. Hij is vader van 4 volwassen kinderen en heeft een mooie carrière achter de rug in het bankwezen. Hij deelt het leven met zijn levensmaatje Ellen.

  Sinds 2012 is Ard zijn eigen activiteiten gaan ontwikkelen als zelfstandig ondernemer. Omgeschoold tot leefstijlcoach en -docent. Tegenwoordig ook podcastmaker samen met mijn gedreven businesspartner Tatjana Romanyk binnen ons bedrijf het Ministerie voor Zelfzorg.

  Ard vindt de oeroude geschiedenis super interessant om te onderzoeken. Hij reist graag om oeroude krachtplekken met haar bijzondere energieën te ervaren. Vanuit zijn passie hiervoor spreekt Ard regelmatig over dit onderwerp en organiseert hij in Drenthe de hunebedexcursie 2.0.

  Vanuit zijn passie voor het leven, gezondheid, mensen en natuur zet Ard in alle vrijheid en onafhankelijkheid interessante projecten neer. Het leven mag van hem geleefd worden vanuit verbinding, liefde, integriteit en in harmonie met alle natuurelementen. “Alles is energie, energie is trilling, trilling is frequentie, frequentie is bewustzijn en dat is wie we werkelijk zijn”. Quote van Mandy Beekman uit het boek: ‘Leven tussen twee werelden’.

  Meer info over Ard Pisa en zijn werk vind je op zijn website: www.ardpisa.nu

  Programma
  14.00 uur: Deur open
  14.30 uur: Lezing deel I
  15.30 uur: Pauze
  15.45 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
  16.45 uur: Gelegenheid om Ard Pisa persoonlijk te ontmoeten
  17.00 uur: Sluiting

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Ancient Mysteries”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

  Harp
  Deze lezing wordt muzikaal ondersteund door harpiste Fraukje Ramona Weishaupt.

  Aloe Vera
  Annette Westerhof van Forever Living Products is aanwezig met een tafel met diverse Aloë Vera producten. Zij helpt je graag met het vinden van het juiste product.

  Locatie
  Natuurlijk Henriëtte
  Een fantastische biologische supermarkt maakt deel uit van deze locatie. Henriëtte houdt speciaal voor ons deze winkel open na afloop van de lezing!
  Klein Dongenseweg 81
  5106 AB Klein Dongen
  Voldoende parkeergelegenheid op het terrein.

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

   

 • Saturday, December 2nd, “The crop circles of the 2022 and 2023 season”, talk by Roeland Beljon (Via Zoom)

  Crop circles are still very much alive. Especially in Wilthire UK. Every summer these mysterious pictograms still appear in the fields. Although the numbers diminish, the quality of the formations is at the same level as before.

  Crop circles
  Roeland Beljon has been investigating crop circles for the past 29 years. Every season he visits Wiltshire to check out the latest crop circles and experience the most amazing adventures. In this lecture he will show pictures of all the crop circles of 2022 and 23. But more important, he will share his experiences. In 2022 for example manifesting, creating crop circles with the mind was the main theme. This year, the theme was connection.
  Roeland will also address the various ways in which the crop circles can be enjoyed, rather then trying to prove they are “real”.

  Roeland Beljon
  Roeland is a Sociology major and has been working in the field of mobility management and environmental consultancy for over 26 years. He has been visiting Wiltshire and the Crop Circles together with Nancy Polet since 1994. In 1995 they joined the Dutch Centre for Crop Circle Studies. A group of croppies that is still going strong today. Roeland has been chairman of the DCCCS for the past 12 years. In 2010 Roeland and Nancy founded Sky High Creations to bring together like minded people. Since then they have organised hundreds of lectures, workshops and symposia on frontier sciences and spiritual growth. Every summer they organise the “Night of Crop Circling”, an evening that is all about crop circles, right in the heart of crop circle country. 

  Programme (CET, Central European Time, Amsterdam)
  7.40 pm CET: zoom waiting room opens
  8.00 pm CET: start
  9.30 pm CET: questions
  10.00 pm CET: zoom-meeting ends (indication)

  Register now
  You can join this zoom-talk for € 15,– pp. Just send an e-mail to: info@skyhighcreations.nl with “Crop Cirlces” as title. We will send you payment details. When payment has been received, we will send you the link to the zoom meeting in time for the talk.

  Newsletter
  If you want to receive our Dutch newsletter, please subscribe here: nieuwsbrief.
  Or give us a call: +31 (0) 6 54 752 55

 • Zaterdag 18 november 2023, “Kundalini-ontwaken: Intercourse with the Gods”, lezing door Nancy Polet (Klein-Dongen)

  Nancy Polet was niet op zoek naar Kundalini-energie maar kwam er wel in terecht. Dit heeft geleid tot 16 jaar klachten waarvan de laatste 4 jaar ondraaglijk waren. Het ziekenhuis kon fysiek noch psychisch iets vinden, waarmee ze aan zichzelf was overgelaten. Ze heeft hulp gezocht bij Kundalini-experts en ervaringsdeskundigen en vele boeken gelezen. Door schade en schande wijs geworden is de Kundalini bij haar nu tot rust gekomen. Ze waarschuwt voor het opwekken van Kundalini-energie als je daar niet klaar voor bent, omdat je hierdoor mogelijk met anti-psychotica in een inrichting terecht komt en het zelfs tot de dood kan leiden.

  Kundalini
  Kundalini refereert aan de slapende kracht in het menselijke organisme dat aan de basis van de ruggengraat ligt. Het woord “kundal” in het Sanskriet betekent “opgerold” en dus refereert Kundalini aan dat wat is opgerold. Maar “kunda” refereert ook aan de schedelruimte waarin de hersenen liggen. Het ontleden van het menselijke brein laat een slang zien die om zichzelf opgerold is.
  Het doel van Kriya Kundalini Yoga is om deze Kundalini-energie wakker te maken wat veel voorbereiding en veel oefening vereist. Kundalini is een specifieke vorm van yoga en moet je alleen uitvoeren onder zeer deskundige begeleiding. Het opwekken van Kundalini-energie wordt ten onrechte geïdealiseerd en gaat gepaard met enorm lijden. 
  Als de chakra’s niet zijn geactiveerd voordat de Kundalini-energie geactiveerd wordt, kan de energiestroom geblokkeerd raken in meerdere chakra’s. In dat geval zijn problemen en negatieve effecten het gevolg. Het doorboren van deze blokkades gaat  gepaard met hevige pijnen. Het kan leiden tot een soort epileptische aanvallen of tot een manie of depressie alsmede een hele reeks van onwenselijke fysieke en psychische verschijnselen.

  Intercourse with the Gods
  Kundalini (universele energie) is een innerlijk vuur dat alle onzuiverheden van lichaam en geest wegbrandt. Het is een spirituele weg die veel zelfopoffering vraagt. Het is sterven en weer tot leven komen. Dit opruimen van oud karma dat wordt weggebrand door het Kundalini-vuur gaat altijd gepaard met lijden. Het doel van het opruimen van oud karma is ontsnappen aan het rad van wedergeboorte. Het niet meer hoeven te incarneren op aarde en terug naar huis (God, de bron) kunnen.
  Op dit moment zijn er circa 6 miljoen mensen die al dan niet vrijwillig het proces van kundalini-ontwaken meemaken of hebben meegemaakt. Daarvan heeft slechts een handvol het eindstadium, “Samadhi”, meegemaakt. Samadhi is diepe concentratie, trance, heelheidsbeleving, eenwording of totale verlichting die vaak gepaard gaat met een sensuele euforische extase of gelukzalige vrede en zelf-realisatie. Kundalini-ontwaken is intenser dan fysieke sexuele opwinding en kan ook beschreven worden als “Intercourse with the Gods”. 

  Kriya Yoga
  Hoewel Nancy milieujurist is, verdiept ze zich ook al ruim 40 jaar in spiritualiteit. In 2006 las ze “Autobiografie van een yogi” van Paramahansa Yogananda, dat grote indruk op haar gemaakt heeft. Als gevolg daarvan is ze in 2007 ingewijd in Kriya Yoga door Paramahansa Prajnanananda, een leerling van een leerling van Paramahanse Yogananda. Van de inwijding merkte ze destijds niet veel en er werd met geen woord gerept over eventueel Kundalini-ontwaken.
  Maar in 2019 brak de hel los en werd ze eerst manisch en daarna depressief. in 2021 kreeg ze een soort epileptische aanval. Ze belandde in het ziekenhuis. Diverse hersenscans en een onderzoek van het hersenvocht leverde niets op. Noch fysiek, noch psychisch werd er iets gevonden. 

  Expert
  Nancy zocht contact met prof.dr. Hans Gerding, een Kundalini-expert. Hij adviseerde om niet lang te mediteren en geen geestverruimende middelen te gebruiken maar wel te gaan wandelen, een ademtherapeut te bezoeken en een nieuwe hobby te zoeken.

  Grande Finale
  In 2022 vlamde het Kundalini-vuur hoog op. Nancy kreeg woede- en hitte aanvallen en in het persoonlijke leven veranderde er daardoor veel. Na gelukzaligheid die er ook was, volgde vanwege veel stress een diepe depressie.
  Na een bezoek aan Bhaktivedanta Manor, de Krishna-tempel in Watford, gesticht door Swami Prabhupada, voelde ze dat de Kundalini-aanvallen hun climax hadden bereikt, of snel zouden bereiken.
  Kort daarna kreeg ze opnieuw een soort epileptische aanval en weer kon men in het ziekenhuis niets vinden. Inmiddels was ze een healer op het spoor gekomen die haar in drie behandelingen van de Kundalini-aanvallen heeft afgeholpen.
  In dezelfde periode heeft Nancy de Krishna-tempel Radadesh in de Belgische Ardennen bezocht en daar overnacht. Daar overkwam haar grofweg hetzelfde als in Bhaktivedanta Manor. Haar wereld is compleet veranderd. Ze voelt zich letterlijk en figuurlijk bevrijd en in een voortdurende staat van gelukzaligheid.

  Lezing
  In de lezing zal Nancy uitgebreid haar eigen ervaringen met het Kundalini-ontwaken uit de doeken doen. Ook zal ze ingaan op het verschijnsel in het algemeen. Wat is het, wat kan er gebeuren, waarom moet je er niet naar op zoek gaan en wat kan je doen als je er toch in terecht komt.

  Programma
  14.00 uur: Ontvangst
  14.30 uur: Aanvang, Lezing deel I
  15.30 uur: Pauze
  16.00 uur: Programma deel II 
  17.00 uur: Gelegenheid om Nancy Polet persoonlijk te ontmoeten
  17.30 uur: Sluiting

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Kundalini-ontwaken”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL20 ABNA 0505783614 t.n.v. F.C. Polet.

  Locatie
  Natuurlijk Henriëtte
  De zaal is voorzien van airdonditioning waardoor het klimaat altijd aangenaam is!
  Een grote biologische supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
  Klein Dongenseweg 81
  5106 AB Dongen

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.