Zondag 30 augustus 2015: Themadag “Hulpbronnen voor de Transformatietijd”

11064735_702322419894719_7880658988221245435_nKlik hier om direct naar het programma te gaan.

Piet Vergunst en zijn komende boek: “ELYSIUM, Toepassingen van het vitafield in de 21e eeuw”
Drs. Piet Vergunst is coach, therapeut, onderzoeker en auteur. Hij heeft wijsbegeerte, theoretische natuurkunde en neurowetenschappen bestudeerd. Het is de verwachting dat in de zomer van 2015 zijn boek “ELYSIUM” zal verschijnen. De inhoud ervan zal hij in het eerste deel van zijn lezing op deze themadag behandelen.

pietDe aanhangers van het mechanisch materiële wereldbeeld zijn nog steeds in de meerderheid. Dat betekent dat veel wetenschappers en filosofen continu aan het bewijzen zijn dat ook wij totaal niet bewust zijn. Zij beargumenteren dat bewustzijn een illusie is of een bijproduct van hersenactiviteit.
Volgens Piet is er een duidelijke vraag naar herdefiniëring in economische zin, in natuurwetenschappelijke zin, en rond de gezondheidszorg. Nieuwe Inzichten uit de fysica, biologie en chemie tonen aan dat het onmogelijk is om op dezelfde manier voor onszelf te blijven zorgen. Het boek gaat over deze veranderde inzichten en de effecten die zij hebben op onze alledaagse praktijk.
Een herdefiniëring is op zijn plaats omdat er zoveel gemeenschappelijke data in de natuurwetenschappen bestaan, die onverklaarbaar zijn in de standaard modellen. Dit is inclusief de zo geroemde quantum mechanica, die nauwkeurig is ingepast in dit dogma. De gehele wetenschappelijke methode is uit de tijd.

Overal is merkbaar dat de mens terug wil naar de oorspronkelijke vragen. Piet legt uit hoe wij multi-dimensioneel zijn. Hoe deze muliti-dimensionaliteit zich verhoudt tot ons fysieke en emotionele mentale lichaam. Wat het te maken heeft met de ziel. Waar ons bewustzijn zich bevindt. Wat gewaarzijn daarmee te maken heeft. Het is dit multi-dimensionele wezen dat “veld”-achtige eigenschappen heeft. Waarmee je kunt uitleggen wat antieke tradities misschien bedoeld hebben. Maar waar je ook mee kunt onderbouwen hoe moderne alternatieve toepassingen tot hun resultaten komen. Resultaten die gaan over verhoogde vitaliteit, toegenomen regeneratie en bescherming in de voorheen onzichtbare delen van de werkelijkheid.

Piet-04Piet refereert ook aan de ‘vonk’ waarmee hij doelt op de ‘elan vital’, ‘de adem Gods’ van Henri-Louis Bergson (1859-1941), een belangrijk Frans filosoof. Dat wat van dode materie levende materie maakt. Dat wat van gewone moleculen zichzelf reproducerende moleculen maakt. Iets waar we het zicht volledig op verloren hebben. Terug dus naar de oude filosofische vraag: “Wat maakt leven tot levend?” Piet pleit er net als Bergson voor om het leven ook in zijn dynamische vorm te bestuderen.

Andere thema’s die het boek zal behandelen zijn: Bewustzijn versus gewaarzijn; De drie lichamen die wij “zijn”; De nieuwe moderne natuurwetenschappen; Bestaat er een authoriteit buiten onszelf zoals Akasha, nulpunt of zielsveld?; Waar zit de vonk, de ‘elan vital’ van Bergson?; Wat is gezond en wat is ziekte?; Hoe werkt de zeepbel-methode waarmee je tussen fractale dimensies kan reizen?’ Wat doet de Spiegel van Kozyrev?; En wat is Starwhite?

Verbeter de kwaliteit van je leven met de Spiegel van Kozyrev
Spiegel-02Piet Vergunst heeft ontdekt hoe je op eenvoudige wijze, zonder jarenlange training, het ka-lichaam (het zgn. etherisch dubbel) kunt opladen. Daarvoor heeft hij de Torsie-Spiegel van Kozyrev nagebouwd.
Deze spiegel is een manshoge cilinder waarin je kunt plaatsnemen. Binnenin heerst het torsieveld. Dit veld is de tijd zelf en het informatieveld, ook wel Akasha veld dat ons allen verbind. In deze tijd/ruimte loze ruimte, kan de gebruiker blokkerende overtuigingen, beperkende emoties, angsten en negatieve zelfbeelden opruimen. Zodra je je ka-lichaam kunt opladen, groeit en transformeert je bewustzijn. Je wordt creatiever en je probleemoplossend vermogen wordt groter. In de spiegel openen zich nieuwe dimensies. In zijn praktijk “Kompas” kan de spiegel worden gebruikt.

Tijdens de Themadag legt Piet uit de spiegel werkt en hoe je die kunt gebruiken om het bewustzijn verder te ontwikkelen. Ook zal hij tijdens de themadag één van de door hem gemaakte spiegels meenemen, zodat mensen erin kunnen plaatsnemen.

Starwhite of het voormalige “White Powder Gold”
StarWhite-pot-02In de zomer van 2013 heeft Piet Vergunst zich verdiept in de verhalen van Sir Laurence Gardner en David Hudson over het ‘White Powder Gold’. Hij is op zoek gegaan naar de bereidingswijzen van dit materiaal. Vervolgens heeft hij zich teruggetrokken in zijn alchemie werkplaats in de Franse Ardeche. Hij heeft de oude receptuur gevolgd die waarschijnlijk in Bethlehem is gebruikt en hij is de witte stof gaan maken. En dit is gelukt!
Het witte goudstof was al bekend in Egypte. Op afbeeldingen met hiëroglyfen konden taalkundigen ontcijferen dat goud werd verwerkt tot ‘mfkzt’ (goudstof). Ook bij de Maya’s en bij de Sumeriërs werd dit poeder gebruikt. Het poeder wordt vermeld in de bijbel, in antieke Vedische geschriften en er wordt over verteld in oude Chinese verhalen. In het westen noemen wij de stof  ‘de steen der wijzen’.

Piet heeft het voormalige ‘White Powder Gold’ omgedoopt tot ‘Starwhite’, in navolging van het verhaal van de Siberische Sjamanen over Sterrenstof. Het is de sleutel om je bewustzijn en je gewaarzijn te vergroten. Volgens Piet is de witte stof  ‘levenskracht’, de vitaliteit die Bovis meetbaar maakt. De stof is in staat ons systeem te vitaliseren.
‘Starwhite’ is gemaakt van puur organisch zeezout. De elementen in ‘Starwhite’ zijn trans-dimensioneel van aard en gedrag. Zij verbinden een persoon subtiel maar direct aan het kosmische veld. Sommige mensen voelen deze verbinding direct, anderen kunnen dat niet. Maar onafhankelijk daarvan wordt er een verbinding gemaakt met wat in de oudheid ‘the blessed fields’ of ‘the Akashic Records’ heette. Deze elementen zijn net als sterrenstof de basis van al het leven in de kosmos. Het poeder is de quantum verbinding tussen het licht-lichaam en de ziel. Daardoor ontstaat het vermogen om een wakker gewaarzijn te ontwikkelen. Om de, in jezelf gecentreerde, ontwerper van deze werkelijkheid te worden. Het is ontworpen om je te verbinden met de aarde en de kosmos, wat de voorwaarde is voor balans, harmonie en welzijn. Stel je fantastische inzichten voor en het verkrijgen van grote wijsheid. Verbindt je!

Piet zal het Starwhite meenemen naar de Themadag.

Meer informatie: www.jouwkoers.com en www.torsieveld.info

Frank SilvisFrank Silvis “Vitaliteit van water”
Ir. Frank Silvis (1957) is van oorsprong een ‘harde wetenschapper’ met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. Hij heeft civiele techniek gestudeerd in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie, en is afgestudeerd op de Gorkumse kanaalsluis. Daarna heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt bij achtereenvolgens Grondmechanica Delft, nu onderdeel van Deltares (rivierwater, zeewater en grondwater), bij BDG Architecten Ingenieurs in Zwolle (koelwater, bluswater en rioolwater) en tenslotte 12 jaar als hoofd van het ingenieursbureau en regiodirecteur Friesland en Overijssel bij drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwater).

Vijf jaar geleden hoorde Frank iemand spreken over zijn drinkwater thuis en de hoogte van de Boviswaarde daarvan. Daar had hij ondanks zijn waterachtergrond nog nooit van gehoord. Hij verdiepte zich er in hoe hij de Boviswaarde met een biometer en een pendel zelf kon meten en kwam er al snel achter dat hij de gave heeft om water energetisch te meten en ook allerlei vormen van straling waar te nemen. Dit vakgebied heet Radiësthesie. Er ging een nieuwe boeiende wereld voor hem open.
Afbeelding1Radiësthesie is het waarnemen van straling. Het is een oeroude ervaringswetenschap, die ervan uitgaat dat de wereld een buiten– en een binnenkant heeft. De buitenkant isde objectief meetbare werkelijkheid en het terrein van de exacte wetenschappen. De binnenkant is de subjectieve menselijke beleving en omvat de emotionele, mentale en geestelijke dimensies. Volgens de traditionele Chinese en Indische culturen zijn deze twee werelden met elkaar verbonden door een complex systeem van subtiele energieën, die men aanduidt als ‘levensenergie’, ook wel prana, chi of ki genoemd.
Levensenergie is niet meetbaar met technische apparatuur, maar wordt wel ervaren door mensen, dieren en planten. Sensitieve en getrainde mensen hebben het vermogen deze energie niet alleen waar te nemen, maar ook te meten. Zij gebruiken daarvoor de wichelroede of pendel.

De wondere wereld van water
Iedereen heeft dagelijks met water te maken. Wanneer we douchen, eten, koken en niet te vergeten wanneer we een lekker glas water drinken. Water is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend, dat we zelden stilstaan bij hoe bijzonder het element water eigenlijk is.
Afbeelding2Frank Silvis laat dat in zijn lezing zien. Daarbij gaat hij in op onderzoekers die hebben laten zien dat water in staat is om informatie op te slaan. Onderzoekers als Viktor Schauberger, Jacques Benveniste en Masaru Emoto passeren de revue. Wie kent niet de prachtige ijskristallen die Emoto heeft gemaakt van water waar hij verschillende soorten muziek voor heeft gedraaid? Harmonische muziek liet hele mooie ijskristallen zien, terwijl disharmonische muziek chaotisch ijskristallen liet zien.

nimfHoe zuiver en vitaal is ons drinkwater eigenlijk? Frank heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van ons drinkwater en de manier waarop we water positief kunnen beïnvloeden met positieve intenties, muziek en edelstenen, flowforms, sommige vitalisers en filters, De Ring of Harmony (zie hieronder) en geactiveerde krachtsymbolen (zie hieronder). Op zijn zoektocht naar het wezen van water is hij zelfs waternimfen tegen gekomen.

Onder de naam Vortex Vitales biedt Frank de volgende diensten aan:

 • HPIM4827Meten en in harmonie brengen van de energie in huizen en bedrijven;
 • Beoordelen van de vitaliteit van water en voedsel en advies hoe de kwaliteit te verbeteren;
 • Geven van lezingen en workshops over water en over gezond en vitaal wonen;
 • Ontwikkelen van vitaliteitsproducten.

Tijdens de themadag zal hij de volgende vitaliteitsproducten te koop aanbieden:

 • Elektriciteitssticker: Doel is het zuiveren van straling en negatieve informatie die via het elektriciteitsnet uw woning binnenkomt;
 • Waterleidingsticker: Zuivert en vitaliseert het water dat door uw waterleiding stroomt;
 • Mobieltjessticker: Vermindert de elektromagnetische belasting van uw mobiele telefoon met meer dan 90%. Uw ontvangt/bereik blijft gelijk;
 • De Stickers zijn voorzien van krachtsymbolen, die speciaal voor dit doeleinde zijn geprogrammeerd;
 • Ring of Harmony: Zuivert en vitaliseert elke (vloei-)stof die u door de ring giet.

Zie ook www.vortexvitalis.nl
Voor meer informatie over Frank Silvis, zie de sprekerspagina

IMG_1729

Philip Varekamp en zijn Orgone Giftshop
Philip Varekamp is Beeldend Kunstenaar, heeft o.a. een opleiding genoten op de Wackers Kunstacademie in Amsterdam en is momenteel eigenaar van de Orgone Giftshop. Hij kwam via via in aanraking met orgone energie en Orgone Transformers, maakte zijn eerste orgonite en voelde er energie uitkomen. Sindsdien is het van een hobby tot zijn werk gegroeid en heeft hij een webwinkel opgericht, later aangevuld met een stenenwinkel in een winkelstraatje in Rotterdam. Het is voor Philip een ideale combinatie van mensen helpen, spiritualiteit, creativiteit en ambachtelijkheid.

IMG_8760In de lezing zal Philip o.a. ingaan op het symbool op de foto hiernaast. Hij schilderde dit bekende symbool op het elektriciteitshuisje tegenover zijn winkel. Het is één van de belangrijkste symbolen van deze tijd.

In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) in staat om het bestaan van etherische energie (levensenergie, Chi, Prana, Ether) waar te nemen en te meten, welke hij Orgone noemde. Hij gebruikte hiervoor een aangepaste geigerteller.

orgonerozopiramido15Schadelijke straling kan spininversie op moleculair niveau in de bloedcellen veroorzaken. Bloed bestaat uit bloedcellen en een cel bestaat weer uit moleculen. Moleculen bestaan uit een kern met daarom heen draaiende elektronen. In een gezonde toestand draaien deze elektronen rechtsom, met de klok mee. Door magnetische velden die met name ijzer moleculen beïnvloeden gaan de elektronen in het molecuul van de cel linksom, oftewel tegen de klok in draaien. Dit heet spininversie.
Negatieve energie of schadelijke straling wordt veroorzaakt door:
Binnenshuis: mobiele telefoons, DECT-telefoons, computers, draadloos internet, tv’s, magnetrons, ovens, CV’s, waterbedden, wekkerradio’s, elektrische dekens, loopbanden, TL-verlichting en aardstralen.
Buitenshuis: mobiele telefoonmasten, UMTS-masten en electriciteits-transportkabels.

orgone-cone-restoracio-1

Wat is en hoe werkt een Orgone Transformer?
Een Orgone Transformer is een mengsel van metaal, kunsthars en halfedelstenen. Heel simpel gesteld werken de objecten zo dat de energie aangetrokken wordt door de organische component (de kunsthars) en dan weerkaatst wordt door de anorganische component (het metaal). Een kwartskristal zorgt ervoor dat de energie vol continue georganiseerd wordt en het object verlaat als een positieve en schone energie.

Orgone Transformers doen het volgende:

 • Polen het lichaam om en heffen hierdoor spininversie op;
 • Reinigen en balanceren de energie;
 • Harmoniseren de Chi/Prana om je heen:
 • Transformeren de negatieve etherische energie in positieve energie;
 • Zijn effectief tegen elektrosmog en negatieve aardstralen;
 • Verminderen schadelijke gevolgen van elektro-magnetische straling;
 • Zorgen dat je meer in je eigen energie blijft;
 • Helpen aangeboren psychische gevoeligheid te ontwaken;
 • Stimuleren de positiviteit in mensen en de omgeving;
 • Verbeteren de relaties tussen mensen;
 • Verminderen vaak chronische slapeloosheid.

Je kan een Orgone Transformer overal neerleggen om positieve Chi/Prana in de omgeving in te brengen. Bijvoorbeeld bij de watermeter, onder het bed, bij de planten, bij de magnetron, in de koelkast, in het handschoenen vakje van de auto, bij het basisstation van de DECT-telefoon, bij de computer, op negatieve aardlijnen of bij de mobiele telefoon zendmast op het dak. Overal zal het de negatieve energie omzetten in positieve energie.
Philip heeft piramides, ronde piramides, kogels, hangers met fractals, ringen, hartjes eIMG_8766n meer vormen ontworpen. Deze zijn alle met de hand gemaakt, zeer betaalbaar en te verkrijgen in de Orgone Giftshop van Philip Varekamp aan de Zaagmolenkade 113 te Rotterdam.

Tijdens de themadag zal Philip een deel van zijn assortiment Orgone Transformers te koop aanbieden.

Zie ook www.orgone-giftshop.com.

Programma (onder voorbehoud)
13.30 uur: Inloop
14.00 uur: Frank Silvis: “De wondere wereld van water”
15.15 uur: Pauze
15.45 uur: Philip Varekamp: “Orgone Transformers”
17.00 uur: Pauze
17.30 uur: Piet Vergunst: “ELYSIUM, Toepassingen van het vitafield in de 21e eeuw”
18.30 uur: Broodjesmaaltijd
19.15 uur: “Piet Vergunst: “De Spiegel van Kozyrev” en “Starwhite”
20.15 uur: Forumdiscussie
20.45 uur: Borrel
21.30 uur: einde

Aanmelden
Aanmelden voor deze themadag kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding “Themadag Hulpbronnen Transformatietijd”. De kosten bedragen € 55,– per persoon inclusief 4 consumpties (koffie of thee). Studenten en jongeren tot 20 jaar € 30,– op vertoon van hun studentenkaart of identiteitsbewijs. Borrel, broodjes en andere dranken zijn niet inbegrepen. Ter plekke zijn broodjes beschikbaar voor een redelijke prijs. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het betreffende bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 (BIC code: ABNANL2A) t.n.v. R.J. Beljon. Aan de zaal is de prijs € 60,–

IMG_7407Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.