Zaterdag 17 oktober 2015, “Werkelijkheid of Fictie?”, over graancirkels en kosmische levenslessen, door Sjaak Damen en Aad van der Hout

Sjaak Damen
IMG_8749
Sjaak Damen (1961) is een landbouwer met bovennatuurlijke gaven, die als geen ander kan uitleggen hoe het gewas zich gedraagt na zaaien, bewerken en oogsten. Sjaak maakt een helder onderscheid tussen echte anomalieën (afwijkingen) en veronderstelde afwijkingen in het gewas in graancirkels.
Naast zijn werk als agrariër spreekt zijn wetenschappelijk graancirkel-onderzoek tot de verbeelding.
Vanaf 2007 heeft Sjaak allerlei proeven genomen met zaden afkomstig uit graancirkels, laboratorium-technisch en wetenschappelijk verantwoord, waarbij een aantal karaktereigenschappen is onderzocht van opnieuw geplante zaden uit vorige jaren, zoals val-getal, kiemsnelheid en eiwitgehalte. Zaden die in een magnetisch veld hebben gelegen laten een afwijkend groeipatroon zien. Een zogenoemd  2,45 GHz-magnetron onderzoek heeft laten zien dat straling allerlei gen–verIMG_7047anderingen teweegbrengt. Sjaak heeft hiervoor jarenlang monnikenwerk verricht en alle monsters achter glasplaten geplaatst.
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek van Sjaak is dat hij een nieuw tarwe-ras met turbo-aren (een derde langer) heeft ontwikkeld met zaad afkomstig van een graancirkel uit 2009. Andere landbouwers en ook de CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging) zijn geïnteresseerd. De CZAV heeft de afgelopen zomer zelfs enkele proefvelden gezaaid met dit nieuwe tarwe ras en verricht er nu officieel onderzoek naar. Het nieuwe ras, “Agnes” genaamd heeft het eerste jaar van een driejarig praktijkonderzoek goed doorstaan. Het nieuwe ras is onlangs officieel gekwalificeerd als baktarwe. Sjaak is dus op de goede weg om het nieuwe ras, dat uit een graancirkel komt, op de markt te krijgen. Dit is uniek, want er is nergens ter wereld iemand die een ras heeft ontwikkeld uit een graancirkel.

Daarnaast heeft hij wonderbaarlijke IMG_8737ervaringen beleefd de afgelopen jaren. Het prikkelende feitenrelaas over zijn letterlijke ontmoetingen met ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’ weerspiegelen zijn geestelijke gaven van helderhorendheid en helderziendheid. ‘Opa-Oma’ manifesteren zich vaak in fysieke zin, maar zoeken ook contact met Sjaak vanuit Gene Zijde dan wel een andere dimensie via dromen, typopdrachten, telefoon, internet en tv. Zij beschouwen hem als hun zoon.

Trilogie
Naar aanleiding van dit alles is in samenwerking met Aad van der Hout (zie hieronder) in mei 2014 het boek “Wekelijkheid of fictie” verschenen. In dit boek IMG_7786wordt een uitgebreid en onderbouwd onderscheid in verschillende soorten graancirkels gemaakt. Maar het boek is vooral een indringende oproep aan de aardse samenleving om ons destructieve gedrag aan banden te leggen. Met parallelle ervaringen van ‘Opa-Oma-graancirkelmakers’ aan gene zijde in vroeger tijden.
Vervolgens kreeg Sjaak, naast de contacten met ‘Opa-Oma’ ook vergelijkbare contacten met een ‘jonge vrouw’.

IMG_20150922_0001Zijn tweede boek “Kosmische levenslessen” (met Aad van der Hout opnieuw als co-auteur) verscheen in december 2014. Het kan beschouwd worden als een vervolg en bevat diepere lessen. Dit boek bevat een boodschap van grote innerlijke en praktische betekenis, gelardeerd met de nodige humor. Het boek is een middel om hun missie van bewustwording van de mensheid door te geven. Wij moeten leren ‘out-of-the-box te denken!

Begin oktober 2015 zal het laatste boek in de trilogie, getiteld:
“Op naar zelfbewustzijn” verschijnen. Dit deel is voor het overgrote deel gevuld met intrigerende bijdragen van de ‘jonge vrouw’. Zelf zegt zij: “Het eerste deel IMG_20150922_0002“Werkelijkheid of fictie” van wat een trilogie moest worden zaaide nogal wat verwarring. Het zijn hele bijzondere bizarre droom verhalen, ergens halfweg tussen surrealisme en fictie! Het tweede deel “Kosmische levenslessen” wordt afgewisseld met verhalen die excentriek genoemd kunnen worden. Ze hebben lange dialogen, soms met veel vuurwerk en de ouderwetse theatraliteit ervan spreekt veel lezers onbewust aan. Maar uiteindelijk komt alles samen in een orgie van onhandige overdreven verhalen, die wel de werkelijkheid zijn. Het zijn verschillende verhaallijnen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben om die dan toch op een onverwachte manier samen te brengen, want alles hangt uiteindelijk aan proefveldenelkaar vast. Het is wonderlijk hoe de boeken allemaal precies bij de juiste lezers terecht komen.”
De reeks is voortgezet met een keur aan nieuwe onderwerpen met nauwgezette ethische en filosofische verdieping, zoals resonantie-therapie, robotica, betekenis ziel, DNA-veranderingen, Nieuwe Wereldorde, buitenaardse beschavingen en gevolgen van straling. Kosmische vergezichten worden ons getoond waarbij vooral de “helicopter-view” een indringend beeld toont over ons moeizaam reilen en zeilen ten aanzien van al het leven. Het motto: ‘out-of-the-box-denken’ blijft van toepassing.

Aad van der Hout
Aad van der Hout (1941) heeft  een aantal jaren in het bedrijfsleven (Philips, Akzo Pharma) gewerkt in produktieplanning en informatisering.  Vervolgens is hij bij de Gemeente Tilburg gedurende 25 jaar in diverse functies werkzaam geweest, zoals Organisatie-adviseur (afdeling P&O ), Coördinator mondiale bewustworAad van den Houtding + secr. Adviesraad Mondiale Bewustwording (ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken op gemeentelijk niveau) en Beleidsadviseur gemeentebestuur (sociale vraagstukken). In diezelfde tijd was hij actief op het gebied van de Medezeggenschap (voorzitter Ondernemingsraad Welzijndienst en Vertrouwenscomissie).
Aad heeft een brede esoterische belangstelling  en verkreeg inzicht en spirituele betrokkenheid via bestudering van meerdere geestelijke stromingen. Ook was hij in voorgaande jaren actief op het gebied van geweldloosheid (SVAG).
Sinds 1980 is hij speciaal geïnteresseerd in het gedachtegoed van de mediamieke schrijver en schilder Jozef Rulof (1898-1952) en leidt hij sinds 2001 een gelijknamige Studiegroep.
Hij is auteur van de volgende boeken: “Een perspectief zonder weerga” (2003), “Christus’ bewustzijn in kosmisch perspectief” (2007) en “Verankering van het Christus’ bewustzijn” (2009). Voor meer info: www.eenperspectiefzonderweerga.nl (2010)
Aad heeft al jaren belangstelling voor het fenomeen graancirkels en heeft er daarom ook vele bezocht. De ontmoeting met Sjaak damen – geïnitieerd door de graancirkelmakers – heeft  geresulteerd in het co-auteurschap van de boeken:”Werkelijkheid of fictie” (mei 2014) en “Kosmische levenslessen” (december 2014) en “Op naar zelfbewustzijn” (oktober 2015).

Symposium-37 150Stand
Tijdens de ontvangst, in de pauze en tijdens de borrel zullen Aad en Sjaak bij hun stand te vinden zijn. Hier zijn de boeken te koop alsmede het meel dat gemaakt is van het nieuwe tarwe ras van Sjaak. Ook heeft Sjaak de glasplaten bij zich waarmee hij kan laten zien hoe de ontwikkeling van zijn nieuwe ras is verlopen en wat het verschil is tussen gangbare tarwearen en zijn “Turbo Aren”.

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Werkelijkheid of fictie”. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop. Dat is inclusief 1 consumptiemunt voor koffie of thee. Aan de zaal is de prijs € 20,–. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

Voor studenten en jongeren tot 20 jaar is de toegang € 9,– in de voorverkoop en € 10,– aan de zaal op vertoon van identiteitskaart of studentenkaart. Stuur een scan van de kaart mee met de aanmelding.

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: lezing deel I
16.00 uur: pauze
16.30 uur: lezing deel II
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Sjaak Damen en Aad van der Hout persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

IMG_6417Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.