Zaterdag 16 december 2017, Marja de Vries: “De Hele Olifant in Beeld” (Breda)

De Hele Olifant in Beeld 
inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede.

Op basis van haar bestseller De Hele Olifant in Beeld zal Marja de Vries vertellen over de universele wetmatigheden, die ten grondslag liggen aan de achterliggende organisatie van het universum. Dit perspectief biedt ons een samenhangend, holistisch wereldbeeld. Door dit inzicht vallen de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats. Het verrassende is namelijk dat dit totaalbeeld in feite terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige wetmatigheden, die aan alles ten grondslag liggen. Alles in het universum werkt volgens deze universele wetmatigheden en als wij mensen er voor kiezen om ons handelen daar ook mee in overeenstemming te brengen, komt het overeen met wie we in essentie zijn. Bovendien kost het dan minder moeite en is dat wat we doen in harmonie met al het andere.

Echter in onze westerse samenleving zijn we lange tijd het bestaan van deze universele wetmatigheden vergeten en ons handelen niet in lijn is met de werking van deze wetmatigheden. Het uiteindelijke gevolg daarvan is dat we nu wereldwijd in een crisis verkeren. Inzicht in de universele wetten helpt om te begrijpen wat nodig is om onze persoonlijke balans en de balans in de samenleving te herstellen. Daarbij kunnen de universele wetten als referentiekader gebruiken om onderscheid te maken tussen dat wat werkt en dat wat niet werkt. Want als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het optimaal en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen. Daardoor kan iedereen floreren in harmonie met het al het andere. Zie voor meer info ook: www.marjadevries.nl

Op zoek naar hoe wij als mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, studeerde Marja de Vries biologie en ecologie. Daarna heeft ze gekozen voor een intensieve persoonlijke en spirituele ontwikkeling, onder andere op basis van Noord Amerikaanse inheemse wijsheid en werkte ze als textielkunstenares. Als resultaat van dit alles is ze in staat het grote overzicht te zien en heeft ze een heldere toekomstvisie. Sinds 2003 richt ze zich op transformatie van leren en onderwijs zo dat het in overeenstemming zal zijn met wie we – en de kinderen – in essentie zijn en bijdraagt aan leven in harmonie met de natuur.
Als eerste stap in die richting schreef ze het boek De Hele Olifant in Beeld, inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede, dat in 2007 gepubliceerd werd en waarvan inmiddels meer dan 15.500 exemplaren zijn verkocht. Het boek wordt gebruikt bij veel alternatieve trainingen en opleidingen. Bovendien is het in 2012 het Engels gepubliceerd als The Whole Elephant Revealed en in 2014 in het Duits als Nur der ganze Elefant ist die Wahrheit. Sinds de publicatie van dit boek is Marja de Vries een veel gevraagd spreekster, meestal in Nederland, maar ook kreeg ze uitnodigingen om te spreken in België, Zweden en Engeland.

In oktober 2014 is haar tweede boek, Samenlevingen in Balans, naar een toekomst in harmonie met de universele wetten verschenen. Dit tweede boek gaat over samenlevingen waarbij inzicht in de universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten van de cultuur. Hierdoor functioneren ‘Samenlevingen in Balans’ in harmonie met de natuur. Op dit moment werkt ze aan haar derde boek over vormen van organisatie van ‘Samenlevingen in Balans’. Haar vierde boek zal gaan over ‘Leren en Onderwijs in Balans’.

Programma
14.30 uur: ontvangst
15.00 uur: aanvang lezing
16.30 uur: pauze
17.00 uur: gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: borrel en gelegenheid om Marja de Vries persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “De Hele Olifant in Beeld”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 20,– overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

IMG_7407Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.