Woensdag 5 maart 2014, Piet Vergunst: “Starwhite, het voormalige White Powder Gold”

Piet-04Piet Vergunst en ‘Starwhite’
Piet Vergunst is coach, therapeut, onderzoeker en auteur en ook bekend van de Spiegel van Kozyrev. In de zomer van 2013 heeft Piet zich verdiept in de verhalen van Sir Laurence Gardner en David Hudson (zie hieronder) over het ‘White Powder Gold’. Hij is op zoek gegaan naar de bereidingswijzen van dit materiaal. Vervolgens heeft hij zich teruggetrokken in zijn alchemie werkplaats in de Franse Ardeche. Hij heeft de oude receptuur gevolgd die waarschijnlijk in Bethlehem is gebruikt en hij is de witte stof gaan maken. En dit is gelukt! Hij heeft het gemaakt en hij is het aan het gebruiken.Hij zal het poeder meebrengen naar de lezing.

Mozes en Egyptische tempel
Op de berg Horeb, waar Mozes ca. 3350 jaar geleden zijn stenen tafelen ‘ontving’, werd in 1904 door de Britse Archeoloog Sir Flinders Petrie de ruïnes van een Egyptische tempel aangetroffen. Uit de enorme hoeveelheden artefacten die werden gevonden, bleek dat de tempel moest zijn gebruikt als een soort werkplaats waar goud werd verwerkt. In deruïnes vond Petrie grote hoeveelheden fijn wit poeder.
arkpyramidHet witte poeder kwam ook voor in de Egyptische oudheid. Op verschillende afbeeldingen met hiëroglyfen konden taalkundigen ontcijferen dat goud werd verwerkt tot ‘mfkzt’ (goudstof). Ook bij de Maya’s en bij de Sumeriërs werd dit poeder gebruikt. Het poeder wordt vermeld in de bijbel, in antieke Vedische geschriften en er wordt over verteld in oude Chinese verhalen. In het westen noemen wij de stof  ‘de steen der wijzen’.

David Hudson
David Hudson, een rijke katoenplanter in Arizona ontdekte in 1975, dat na bewerking van zijn land, grote delen bedekt was met een vreemd wit poeder. Hij heeft het poeder in laboratoria laten onderzoeken. Het bleek zwaarder dan lood. Uit experimenten bleek dat als een monster van het poeder herhaaldelijk verhit en vervolgens gekoeld werd, het koelproces ertoe leidde dat het monster tot 400%  van zijn startgewicht woog. Maar bij verdere verhitting zakte het gewicht tot onder het nulpunt, m.a.w. het woog dus minder dan niets! Als het poeder werd verwijderd uit de schaal, ontdekten ze dat de schaal meer woog dan met het poeder er in. Sterker nog: de schaal waarop het zich bevond begon te zweven, dus het poeder bracht leviterende kracht over op het materiaal waarop het zich bevond.

images (1)Hudson bestudeerde boeken over alchemie waarin werd gesproken over ‘White Powder Gold’. Hij heeft het poeder toegediend aan patiënten met Aids en kanker, met zeer goede resultaten. Hudson meent zelf dat het poeder niet direct een medicijn is, maar meer een hulpmiddel om het bewustzijn van de mens te vergroten. Hij gaf het daarom ook als dieet aan gezonde mensen. Volgens Hudson corrigeert ‘White Powder Gold’ het DNA, zodanig dat alle problemen die in het DNA aanwezig zijn en vaak aanleiding zijn voor ziekten, opgelost worden.

Sir Laurence Gardner en de Ark des Verbonds
lost_secrets_sacred_ark_white  powder gold
In 2003 schreef historicus en schrijver Sir Laurence Gardner het boek genaamd: ‘Lost secrets of the sacred ark’, waarin hij op grond van Rozenkruizerarchieven onderzoek heeft gedaan naar de Ark en het ‘White Powder Gold’. Volgens Gardner (overleden in 2010) was de Ark des Verbonds het centrale allerheiligste voorwerp in het Jodendom. Het was een draagbare kist, waarin de 2 stenen tafelen met daarop de 10 geboden bewaard werden. In de bijbel staat dat de Ark een gouden kruik met manna bevatte. Gardner stelde dat de Ark de mysterieuze kracht om goud te transformeren tot een staat van gewichtsloosheid. Deze eeuwenoude kennis lag ten grondslag aan de overgangsrite van de farao’s naar het hiernamaals en wordt tegenwoordig gebruikt in de fascinerende nieuwe wetenschap van de ruimte-tijdmanipulatie. Volgens Gardner is dezelfde witte stof ook aangetroffen in het heelal, als stardust.

Van ‘White Powder Gold’ naar ‘Starwhite’
Piet heeft het voormalige ‘White Powder Gold’ omgedoopt tot ‘Starwhite’, in navolging van het verhaal van de Siberische Sjamanen over Sterrenstof. Het is de sleutel om je bewustzijn en je gewaarzijn te vergroten. Volgens Piet is de witte stof  ‘levenskracht’, de vitaliteit die Bovis meetbaar maakt. De stof is in staat ons systeem te vitaliseren.

Toen Mozes van de berg kwam, verteerde hij het gouden kalf met vuur, strooide het over het water en gaf het zijn volgelingen te drinken. Over het water strooide hij het witte poeder goud, manna, het ‘mfkzt’van de Egyptenaren. Onze moderne wetenschap weet inmiddels dat als je van goud monoatomisch materiaal maakt het een wit poeder wordt met merkwaardige eigenschappen. Het monoatomisch goud is een herontdekking van duizenden jaren oude kennis, die door de eeuwen heen angstvallig geheim is gehouden.
De Egyptenaren beschrijven iets wat ze de ‘rite van doorgang’ noemen. Het is een procedure waar priesters en farao’s zich aan onderwierpen. Een onderdeel van dit proces is het innemen van een grote dosis van het ‘mfkzt’. Een beschreven effect is het doodgaan, en wederopstaan, precies zoals ook geschreven staat over Jezus. Een mens die dit heeft ondergaan kan gedachten van een ander lezen, zich verplaatsen over grote afstand in een oogwenk, licht geven en zo meer. In de natuurkunde heet dit leviteren; het Meissner effect. Het Meissner effect treedt op in een speciaal materiaal als dat aan het supergeleiden is. Door het innemen van een grote hoeveelheid van dit monoatomische materiaal krijgt ons lichaam eigenschappen die lijken op een supergeleider.

Werkzaamheden en ingrediënten ‘Starwhite’
poeder‘Starwhite’ is gemaakt van puur organisch zeezout. Het alchemische proces waarmee het is gemaakt, maakt monoatomisch materiaal, in haar high-spin werkzaam. De elementen in ‘Starwhite’ zijn trans-dimensioneel van aard en gedrag. Zij verbinden een persoon subtiel maar direct aan het kosmische veld. Sommige mensen voelen deze verbinding direct, anderen kunnen dat niet. Maar onafhankelijk daarvan wordt er een verbinding gemaakt met wat in de oudheid ’the blessed fields’ of ’the Akashic Records’ heette. Deze elementen zijn net als sterrenstof de basis van al het leven in de kosmos. Het poeder is de quantum verbinding tussen het licht-lichaam en de ziel. Daardoor ontstaat het vermogen om een wakker gewaarzijn te ontwikkelen. Om de, in jezelf gecentreerde, ontwerper van deze werkelijkheid te worden. Het is ontworpen om je te verbinden met de aarde en de kosmos, wat de voorwaarde is voor balans, harmonie en welzijn. Stel je fantastische inzichten voor en het verkrijgen van grote wijsheid. Verbindt je!

Interview Sir Laurence Gardner
Tijdens de Nexus-Conferentie van 2003 in Amsterdam hebben Bert Janssen en Nancy Polet, Sir Laurence Gardner geïnterviewd en gefilmd over het ‘White Powder Gold’. Deze korte opname zal voorafgaand aan de lezing van Piet Vergunst vertoond worden.

Aanmelden

Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van de naam van de spreker. De kosten bedragen € 20,- per persoon. Consumpties zijn inbegrepen.

Programma

19.30 uur: ontvangst
20.00 uur: introductie en vertoning interview met sir Laurence Gardner
20.10 uur: lezing deel I
21.00 uur: pauze
21.30 uur: lezing deel II
22.30 uur: borrel

Locatie

Galerie Beelden Bij Beljon
West-Voorstraat 24
3262 JP  Oud-Beijerland
Zie kaart.

Nieuwsbrief

Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.