Woensdag 25 juni 2014, Jan Peter de Jong: “Gigantische bouwwerken dankzij minder zwaartekracht?”

De kosmologie van de drie werelden

5StonehengeLandscapedaytimeJan Peter de jong toont aan dat het bouwen van de Inca bouwwerken in Cusco, Peru gemakkelijk ging doordat de steen (o.a. als gevolg van een minder grote zwaartekracht) zacht was. Aan de steen kun je zien dat er met mallen werd gewerkt en dat delen van de steen als het ware zijn geboetseerd. Fascinerend is dat Jan Peter de Jong  ook laat zien dat dezelfde kenmerken terug te vinden zijn in de grote piramide van Gizeh, Stonehenge en diverse andere plekken in, Turkije, Malta, Duitsland en Jeruzalem.

cheops-2Veel is er te zeggen over de geschiedenis van de mensheid en van de aarde. Er zijn controversiële opvattingen die gaan van buitenaardse invloeden, verdedigd door Erich von Däniken of Zecharia Sitchin, tot aan letterlijke interpretaties van de Bijbel waarin de geschiedenis van de aarde wordt gereduceerd tot een paar duizend jaar.

In Cusco, Peru, kwam Jan Peter de Jong in aanraking met een zoon van wijlen Alfredo Gamarra, Jesus Gamarra, die hem alle ruïnes in en rond Cusco heeft laten zien. Verbluffende bouwwerken van gigantische afmetingen, gemaakt met geweldige precisie, op fantastisch mooie locaties. De officiële opvatting is dat deze door Inca’s zijn gemaakt.

agamarraHet lot wilde dat Jan Peter in Cusco ging wonen. Door dagelijks in aanraking te komen met de bouwwerken, en door te gaan samenwerken met Jesus Gamarra, ging hij met andere ogen kijken. De ene steen is dan de andere niet meer. Jesus vertelde over het waarom van de precisie, de afmetingen, de verschillende stijlen en het verschijnsel ‘verglazing’. Dit alles herhaalt zich in alle bouwwerken, op dezelfde manier en in dezelfde volgorde, van Cusco tot Sacsayhuaman, van de Heilige Vallei van de Inca’s tot aan Machu Picchu. En uiteindelijk op wereldschaal, waar we dezelfde fenomenen kunnen zien in bijvoorbeeld de grote piramide in Gizeh en Stonehenge.

vitrified-rock-koricancha01Er heersen verschillende opvattingen over de wijze waarop al deze bouwwerken tot stand zijn gekomen. Een ander tijdbesef, buitenaardse interventie, een vloeistof waarmee de steen werd opgelost om later weer te stollen. Jan Peter de Jong vond er geen plausibele verklaring bij zitten. Door het werk van Alfrede Gamarra ging Jan Peter op een andere manier naar de bouwwerken kijken, maar ook naar de geschiedenis. Vele logische conclusies zouden volgen. De solide basis hiervoor werd gelegd door Alfredo’s archeologische onderzoek in Cusco en omgeving. De uitkomst van dit onderzoek vormt het tastbare, visuele bewijs waarop ook zijn verdere studies en conclusies zijn gebaseerd. De belangrijkste conclusie is dat alle ruïnes in en bij Cusco, Peru, de volgende kenmerken vertonen:

Knipsel* er zijn drie verschillende bouwstijlen te onderscheiden,
* de eerste stijl speelt een centrale rol, door zich onder of in het centrum van de volgende twee stijlen te bevinden,
* het bestaan van ‘verglazing’, een fenomeen waarbij de steen
spiegelglad is en waarbij het licht sterk weerkaatst wordt,
* het in grote getale aanwezig zijn van stenen waarvan het lijkt dat ze
ooit vervormbaar waren (alsof het een soort klei was),
* de herhaling van dit alles in alle ruïnes, bij Cusco, maar ook op
wereldschaal.

koricanchaAlfredo Gamarra kwam bovendien tot de conclusie dat de drie verschillende stijlen overeenkomen met drie verschillende perioden. De eerste stijl is heilig voor de stijlen daarna. De eerste twee bouwstijlen zijn gebouwd in een tijd dat de zwaartekracht minder was, en daarom kon er, door minder dichtheid en zwaarte van alle materialen, makkelijker mee gewerkt worden en konden er grotere stenen vervoerd worden.

jpdejongIn de lezing zal jan Peter de Jong deze oude mysteries uitleggen aan de hand van de ideeen van Alfredo Gamarra en de resultaten van verder onderzoek onder andere door hem zelf. Daarbij zal hij naast de geologische/ archeologische kant ook ingaan op de spirituele en biologische kant van het verhaal. Zo wordt het duidelijk hoe de principes van Gamarra doorwerken binnen de verschillende disciplines door de tijd heen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van de naam van de spreker. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop. Aan de zaal is de prijs € 20,–. Consumpties zijn inbegrepen. Je aanmelding is definitief nadat wij de betaling hebben ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 tnv R.J. Beljon te Oud-Beijerland. Je ontvangt een bevestiging.

Programma
19.30 uur: ontvangst
20.00 uur: lezing deel I
21.00 uur: pauze
21.30 uur: lezing deel II
22.30 uur: borrel

Locatie
Nog één keer organiseren wij een lezing op de locatie
Galerie Beelden Bij Beljon
West-Voorstraat 24
3262 JP  Oud-Beijerland
Vanaf september gaan wij verder op diverse andere locaties.

Zie kaart.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.