Baanbrekende publicatie van dr. E. Haselhoff in Journal of scientific exploration

Dr Eltjo HaselhoffDr. Eltjo Haselhoff doet sinds 1996 onderzoek naar de ontstaanswijze van graancirkels. Deze maand verscheen in het tijdschrift “Journal of scientific exploration” zijn tweede artikel over dit onderwerp. In 1999 publiceerde Haselhoff al een artikel waarin hij de case beschreef van een graancirkel in Hoeven. De metingen wezen uit dat de knoopverlenging in het liggende graan zodanig was opgebouwd dat de conclusie kon worden getrokken dat deze moest zijn veroorzaakt door een hittebron (een Ball Of Light) midden boven de formatie. Sceptici reageerden hierop met de opmerking dat de knoopverlenging een natuurlijk verschijnsel is die altijd zou voorkomen in platgelegd graan.

imagesIn 2012 heeft Haselhoff samen met collega onderzoekers Robert Boerman en Jan-Willem Bobbink een controlecirkel gemaakt met dezelfde afmetingen als de onderzochte graancirkel in Hoeven van 1999. De metingen wezen uit dat er weliswaar knoopverlenging heeft plaatsgevonden in het liggende graan, maar dat de verdeling hiervan op geen enkele wijze lijkt op de knoopverlenging die in 1999 werd gevonden. De conclusies van 1999 blijven dus recht overeind staan.

Ziehier het gehele artikel: Journal of Scientific Exploration, Vol. 28, No. 1, pp. 17–33, 2014.

Dr. Eltjo Haselhoff heeft diverse publicaties over graancirkels op zijn naam staan. Dit zijn twee voorbeelden van boeken die hij over dit onderwerp heeft geschreven.

9781583940464_p0_v1_s260x420 images (1)