Uitgesteld: Maureen Venselaar: “Een nieuwe verklaring voor de bijna-doodervaring”

Momenteel zijn we bezig een nieuwe datum vast te stellen voor deze lezing, zodra dat vast staat, maken we het bekend via deze website en onze nieuwsbrieven.

Vrijdag 12 november heeft het kabinet de maatregelen weer aangescherpt en als gevolg daarvan heeft het bestuur van de Sacramentskerk besloten alle bezoekers om een QR-code te gaan vragen. Het zal duidelijk zijn dat wij geen bijeenkomsten willen organiseren waar alleen een deel van het publiek welkom is. Daarom zijn wij genoodzaakt om een alternatieve locatie te vinden en de lezing uit te stellen. Zodra locatie en datum zijn vastgesteld laten we dat via deze website en onze uitnodigingen weten.

In deze lezing presenteert Maureen Venselaar een nieuwe én alomvattende verklaring voor de bijna-doodervaring. Uitgangspunt: wij zijn sterrenstof en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven, bijna-dood en leven na de dood;
Trefwoorden: Leven en bewustzijn zijn gradueel in ruimte en tijd. Holistisch integraal mensbeeld; Non-dualistisch wereldbeeld; De doodsflits en het levenseinde; Leven na de (bijna)dood, een ‘laatste reis’; Wat bepaalt leven en bewustzijn? Verbanden met wereldbeschouwingen zoals bv Hindoeïsme, Christendom en Taoisme.

In de wetenschap bestaan tot nu toe twee mainstream verklaringen van de bijna-doodervaring. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek en medicatie. De tweede is dat de BDE een metafysiek (bovennatuurlijk) verschijnsel is.

Maar recentelijk concludeerde de gerenommeerde Coma Science Group aan de universiteit van Luik, dat de neurologische verklaring (oa. prof. dr. D. Swaab) nog altijd tekort schiet en dat er voor de metafysieke verklaring (oa drs. Pim van Lommel) geen enkel bewijs is.

Geesteswetenschapper en BDE-deskundige drs. M. Venselaar  ontwikkelde ondertussen, naar aanleiding van een tienjarige detailstudie via veldonderzoek en literatuurstudie een nieuw verklaringsmodel, die internationaal goede reviews krijgt zoals: “De meest wetenschappelijke verklaring ooit”; “Fascinerend”; “Visionair”; “Briljant”; “Revolutionair”; “Geweldig hoe alfa-en betawetenschappen samenkomen”; “De studie en theorie zijn een meesterwerk”; “Past als een handschoen”; “De lezing wordt met veel passie en kennis gebracht”; “Hoort bij de top van lezingen”; “Fantastische lezing”; “Grote klasse”.

Haar interdisciplinaire BDE theorie is gebaseerd op (astro)fysica. De fysica betreft, in deze, de fysica van ons lichaam (onze atomen) en de astrofysica betreft hier de natuurwetten en fenomenen in het universum.

Venselaar definieerde Vijf Fasen, in relatie tot een theoretisch volledige BDE:

  1. het loskomen van het lichaam
  2. de heenreis (oa. de tunnelervaring)
  3. de voorlopige eindbestemming in het licht
  4. de terugreis
  5. de hernieuwde eenwording

Toelichting core statement van de BDE theorie via (astro)fysica (in het verlengde van het gedachtegoed van o.a. Stephen Hawking):                

Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum, en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven, bijna-dood, en leven na de dood. Leven en bewustzijn zijn gradueel in de ruimtetijd afhankelijk van de mate van lijden/trauma en van het naderen van het levenseinde. Er is een toenemende distantie tot het fysieke lichaam naarmate de BDE vollediger c.q. dieper wordt. De connectie blijft, maar wordt relatief in ruimte en tijd.

Venselaar onderscheid daarbij de klassieke BDE van de BDE-achtige ervaringen, en baseerde haar theorie op het gegeven dat op de grens van het leven, onze zintuiglijke waarneming afneemt, ons waakbewustzijn wegvalt, en in ons lichaam een proces op gang komt dat ervoor zorgt dat er een bijzondere hoeveelheid licht vrijkomt. Dit wordt o.a. door neurowetenschappers de doodsflits genoemd. Soms is dit door omstanders van bijna-doden ook waargenomen. En volgens Venselaar staat deze doodsflits en emissie van licht aan de basis van onze nieuwe verschijningsvorm op het moment van de (bijna)dood, waarmee we opnieuw bewust-zijn en volgens BDE’ers een inkijkje krijgen in het leven na de dood.

Maureen Venselaar
Drs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper (afgestudeerd op de problematiek van jonge thuislozen), BDE-deskundige en grondlegger van de nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring. Over deze nieuwe theorie geeft zij lezingen. Zij is ook auteur van het boek  “De (bijna-) dood ontrafeld”. In dit boek beschrijft zij haar compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijf fasen theorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE kenmerken. 

MELD JE AAN!
Onze bijeenkomsten zijn besloten van aard. Daarom hoeven wij GEEN CORONACHECK te doen aan de deur. Voorwaarde is wel dat iedereen zich van tevoren aanmeldt en niet onaangekondigd aan de deur verschijnt. Het is dus zaak dat je je voor vertrek per email of telefoon aanmeldt en de betaling in orde maakt. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

Programma
14.30 uur: Ontvangst
15.00 uur: Lezing deel I
16.30 uur: Pauze
17.00 uur: Gelegenheid tot vragen stellen
17.30 uur: Borrel en gelegenheid om Maureen Venselaar persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Bijna-dood-ervaring”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.