WEGENS ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN GEANNULEERD: Zaterdag 2 september 2023 ,”Tijdloze Wijsheid”, lezing en boekpresentatie door Eric Huysmans (Dongen)

Vanwege onvoorziene omstandigheden moeten wij de lezing van Eric Huysmans vanmiddag helaas annuleren.

Op zaterdag 2 september presenteert Eric Huysmans in Dongen zijn nieuwe boek door middel van een lezing over de inhoud. Dit boek is een samenvatting van de hogere en tijdoverstijgende wijsheden van Meester Djwhal Khul, die Eric verbindt aan de huidige wereldgebeurtenissen. Hij brengt deze wijsheden in de actualiteit vanuit zijn eigen onderzoek en ervaringen op zijn levenspad. 

Djwhal Khul, een van de Meesters van de Spirituele Hiërarchie, gaf tussen 1875 en 1949 zijn kennis door via Helena Blavatsky en Alice Bailey door middel van mentale telepathie. Deze Ancient Wisdom wordt in de Bailey boeken Ageless Wisdom genoemd, hier vertaald als Tijdloze Wijsheid. Tijdloos omdat het wijsheid van alle tijden betreft, zelfs ouder dan de mensheid. Wat kunnen we, bij uitstek in ons bijzondere tijdsgewricht, beter gebruiken dan tijd- en mensoverstijgende wijsheid? Laat je daarom meenemen in het hoe en waarom van onze levens en de wereldgebeurtenissen, geschouwd vanuit de esoterische kennis van achter de schermen.

Dit boek geeft een samenvatting van de leringen van Djwhal Khul en verbindt deze aan het heden. Het is geschreven voor zowel de spirituele zoeker die zijn kennis serieus wil verdiepen, als voor de gevorderde esoterische student of discipel. Deel I beschrijft de antwoorden op de grote levensvragen, onze lange ontwikkelingstocht als bewustzijnsvonken of monaden, de paden van discipelschap en inwijding, en de samenstelling en taken van de Spirituele Hiërarchie. Deel II verbindt de Tijdloze Wijsheid aan de huidige wereldgebeurtenissen, en belicht de inwijdende functie van de zogenaamde Coronation. De lezer wordt daarbij opgeroepen tot actie! Actie om bij te dragen aan het verdrijven van het wereldprobleem van glamour of begoocheling in de laatste jaren naar het belangrijke jaar 2025. In dat jaar neemt de Spirituele Hiërarchie een beslissing die een grote ommekeer kan inleiden. Deze beslissing is afhankelijk van óns. Wat wordt er van ons gevraagd en welke hulpmiddelen en esoterische wetenschappen staan ons daarbij ter beschikking? Is er in 2025 voldoende zicht op juiste menselijke relaties? Erkent een voldoende deel van de mensheid het bestaan van de ziel, de Meesters en het Plan? Is het Christusbewustzijn voldoende ingedaald in de harten van de mensen? En doen de discipelen hun noodzakelijke groepswerk om het pad te effenen voor de Meesters, waardoor een heel ander leiderschap op aarde kan en zal ontstaan?

Het boek is na de lezing, desgewenst gesigneerd, te koop voor 22,50 euro. De winkelprijs zal 26,95 bedragen.

Aanvullend op de lezing verzorgt Eric Huysmans twee workshops over specifieke onderwerpen uit zijn boek op 30 september en 14 oktober.

Eric Huysmans
Eric is economisch geograaf, bedrijfskundige en esotericus. Na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest als consultant en bankier legt hij zich sinds 1999 toe op bewustzijnsontwikkeling in zijn praktijk Sensability. Hij gebruikt daarbij ondermeer verbonden ademhaling en zijn kennis van de Tijdloze Wijsheid. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops en cursussen geeft en groepsmeditaties begeleidt. Dit is zijn vierde boek; op www.sensability.nl zijn vele artikelen te vinden.

Programma
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Programma deel I
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Programma deel II 
17.00 uur: Gelegenheid om Eric Huysmans persoonlijk te ontmoeten
17.30 uur: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Tijdloze Wijsheid”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL70 ABNA 0505774372 t.n.v. R.J. Beljon.

Locatie
Natuurlijk Henriëtte
De zaal is voorzien van airdonditioning waardoor het klimaat altijd aangenaam is!
Een fantastische biologische supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
Klein Dongenseweg 81
5106 AB Dongen

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.