Zaterdag 19 juni 2021, “Straling onder Toezicht”, lezing door dr. Saskia Bosman (Via Zoom)

Deze lezing heeft dezelfde titel als het recent verschenen boek Straling onder Toezicht dat dr. Saskia Bosman samen met 2 collega’s; de fysicus Dr. Ir. George Remkes en de publicist Sander Funneman geschreven heeft.

De lezing en het boek gaan over de effecten van de elektromagnetische velden van de mobiele telefonie (2G t/m 4G) op de natuur inclusief de mens, die naar voren gekomen zijn in wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat over subthermische effecten, dus zonder dat levend weefsel door de straling opgewarmd wordt. Het natuurgedeelte gaat over bodemmicroben tot en met bomen, vogels en walvissen. Ook de effecten op de mens komen aan de orde. De effecten van de straling die de 5G  technologie gaat uitzenden zijn nog niet onderzocht.

De spreker is samen met een groep collega’s zo’n onderzoek aan het voorbereiden op de Veluwe. Dit gaat plaatsvinden in het veld. Ook hierover gaan de lezing en het boek. Dichtbij en ver van zendmasten zullen metingen gedaan worden aan straling, bodemmicroben, bomen, dieren en de gezondheid van mensen. Er heeft ook nog niet eerder zo’n breed opgezet veldonderzoek plaatsgevonden, ook niet aan eerdere generaties draadloze telecommunicatie. Daarom vormen deze lezing en het boek een oproep tot onafhankelijk onderzoek.Voor dit onderzoek worden op dit moment fondsen geworven. Het onderzoeksproject dient zo snel mogelijk te starten zodat eerst een nulmeting (ijkmeting, uitgangsmeting) gedaan kan worden. Je zult in deze lezing uitleg krijgen over de opzet van dit onderzoek.

Wie wil kan ook in andere delen van het land of buitenland een dergelijk onderzoek opzetten. Laat je informeren en inspireren door deze rijk geïllustreerde lezing en voor verdere verdieping door het boek!

Saskia Bosman
Dr. Saskia Bosman is afgestudeerd als bioloog en specialiseerde zich in medische biologie. Als oprichtster van de biologische onderzoeksorganisatie InspiLab verricht zij niet alleen onderzoek, metingen en analyses maar heeft ook de benodigde coördinerende kwaliteiten in huis om divers onderzoek succesvol bijeen te brengen en te vertalen naar de praktijk. Alle communicatie over het Pilotproject Nulmeting Veluwe loopt via InspiLab, www.inspilab.nl.

Programma
19.40 uur: Opening wachtkamer
20.00 uur: Aanvang lezing
21.30 uur: discussie en vragen stellen
22.00 uur: Einde lezing (eindtijd is indicatief)

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Straling onder Toezicht”. De kosten bedragen € 15,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 15,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). Na de betaling ontvang je bijtijds de link naar de Zoom-sessie.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.