Woensdag 13 april 2022 “Wat gebeurde er met Pasen?”, lezing door Michiel Koperdraat (Via Zoom)

Het paasverhaal (en feitelijk de gehele Bijbel) zit vol metaforen en vergelijkingen, ofwel wonderen en gelijkenissen. Er wordt iets mee verteld dat achter het fysieke verhaal verborgen ligt: een onderliggende laag van leerstellingen die in de tijd van Christus (en de eeuwen daarna) niet zomaar konden worden verteld. Bovendien was dit bestemd voor mensen die hier al naar op zoek waren en dus ‘vruchtbare grond’ konden zijn voor diepere inzichten en scholing.

Het normale Pasen staat tegenwoordig voor gezelligheid, familie, eieren en hazen, samen eten en een bezoekje aan de meubelboulevard. In plaats daarvan kunnen we ons ook bezinnen op waar Pasen als feest van het licht werkelijk voor staat. Wat heeft Pasen ons te zeggen en wat zegt dat over onze eigen innerlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van elk individueel mens, zonder religieuze versluiering.

Op basis van de uitgangspunten van Maurice Nicholl, een Schotse psychiater, bekend van zijn commentaren op de leer van Gurdjeff en Ouspensky, zal Michiel uiteenzetten wat er werkelijk gebeurde met Pasen en wat de betekenis daarvan voor de mens in onze tijd is. Ook zal hij laten zien hoe de religie deze gebeurtenissen versluierd heeft en wat daardoor aan kennis en mogelijkheden verloren is gegaan. In deze tijd waarin “The Passion” weer wordt uitgevoerd op tv, is het interessant te zien wat de werkelijke rollen waren van apostelen zoals Petrus en Judas. En hoe zit het dan echt met dat kruis en die kruisiging? En zijn arrestaties van 2000 jaar geleden vergelijkbaar met arrestaties van nu?

Michiel Koperdraat
Voor Michiel Koperdraat is praktische filosofie de basis voor alles in zijn leven, het is naast muziek zijn grote liefde. Hij studeert en praktiseert het intensief en hij streeft ernaar het verlangen naar zelfkennis in mensen aan te wakkeren d.m.v. lezingen, Michiel Koperdraat SHC klworkshops en studiedagen. Hij gaf al jarenlang leiding aan praktische-filosofiegroepen.
Als musicus en muziekdocent/-coach geeft hij ook aandacht hieraan omdat mentale obstakels doorwerken in muziekbeoefening. Bij alle gelegenheden nodigt hij uit tot zelfreflectie. Hij heeft de overtuiging dat we pas werkelijk diepgang kunnen krijgen in ons handelen (welke handeling dan ook) als we ons eigen wezen leren kennen.
Michiels interesse voor het verkrijgen van zelfkennis was al vroeg gewekt. Vanaf dat hij op het juiste spoor werd gezet door Peter Ouspensky’s boekje ‘De mens en zijn mogelijke evolutie’ is hij op zoek gegaan naar de essentie van persoonlijke ontwikkeling, die verborgen ligt achter àlle uiterlijkheden. 

Programma
19.40 uur: Opening wachtkamer
20.00 uur: Aanvang lezing
21.30 uur: Discussie en vragen
22.00 uur: Einde lezing (eindtijd is indicatief)

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Pasen”. De kosten bedragen € 15,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 15,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). Na de betaling ontvang je bijtijds de link naar de Zoom-sessie.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.