WEGENS ZIEKTE GEANNULEERD. Zaterdag 10 februari 2024, Vervolglezing: “Krishna en de Bhagavad Gita, de oudste geschreven kennis ter wereld”, Huiskamerlezing door Nancy Polet (Strijen)

Wegens ziekte moeten wij helaas deze lezing nu annuleren. Wie zich al heeft aangemeld heeft hierover al bericht ontvangen. Tzt zullen wij een nieuwe datum bekend maken.

Nancy Polet bezocht afgelopen zomer de Krishna-Tempel Bhaktivedanta Manor in Watford (groot Londen) en de Krishna-tempel Radhadesh in de Belgische Ardennen. Deze bezoeken maakten een grote emotionele indruk op haar. Ze voelde de persoonlijke aanwezigheid van Krishna door het beeld van Swami Prabhupada, de meest recente profeet van Krishna. Ze heeft meerdere tempeldiensten bijgewoond en vernam wat het belang van Krishna is in deze Kali Yuga-tijd. Ook bezocht Nancy de Krishna-Tempel op de Schiekade in Rotterdam. Begin januari heeft ze zich enkele dagen voor een retraite teruggetrokken in Radhadesh, wat haar weer meer kennis en inzicht in het Krishna bewustzijn opleverde. Deze lezing is een vervolg op de lezing die Nancy in december 2023 gaf. Het is overigens niet vereist om de eerste lezing bij te hebben gewoond om deze lezing te kunnen volgen.

Krishna en het Kali Yuga-tijdperk
Krishna is de hoogste godheid, the cause of all causes. 
De Hare Krishna-beweging is geen religie maar een wetenschap, die volledige kennis geeft, zowel op het materiële als het spirituele vlak. Deze kennis is gebaseerd op de Vedische geschriften zoals de Bhagavad Gita en de Srimad Bhagavatam die ca. 5000 jaar geleden geschreven zijn. Een serieuze, kritische devotee stelt vele vragen teneinde Krishna te leren kennen en begrijpen. De beweging distantieert zich van het Hindoëisme die het pantheïsme, polytheïsme en het kastebewustzijn aanhangt en van het Boeddhisme die de leegte predikt. Christus wordt erkend maar Christenen niet, omdat die zich niet aan de leer van Jezus houden. Ze denken bijvoorbeeld dat dieren geen ziel hebben en daarom geslacht en gegeten mogen worden. Maar zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden en dus oorlogen zijn.
Als je de maha-mantra (de 16 namen van Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chant, sta je in direct contact met een persoonlijke God. Iedereen kan dit, het is de makkelijkste en kortste weg naar Krishna, naar God, naar huis. Met name in deze Kali Yuga-tijd waarin god vergeten wordt en er veel strijd en schijnheiligheid is. Het chanten van de namen van Krishna zorgt er ook voor dat je niet meer hoeft te incarneren en bij de bron waar je uit voort komt, kunt blijven. Je bent dan eindelijk weer thuis.

Huiskamerlezing
In de lezing zal Nancy haar persoonlijke verhaal delen, met name van haar laatste bezoeken aan de Krishna Tempels en uitleggen wat ze daarvan geleerd heeft. Een relaas vol synchroniciteiten en bijzondere ontmoetingen. Daarnaast zal ze uiteen zetten wat de Hare Krishna-beweging beoogt en waarom je wel of niet deel zou willen worden van deze beweging. Tenslotte zal ze uitgebreid ingaan op het belang van de kennis uit de Bhagavad Gita in de huidige Kali Yuga tijd. In deze huiskamersetting is veel ruimte voor interactie, vragen stellen en discussie. Alle deelnemers krijgen een boekje van het ISKON (International Society for Krishna Consciousness) over Krishna Consciousness.

Heilig Blauw
Krishna wordt meestal weergegeven in het blauw. Oudere volken toonden hun goden vaker in het blauw, zoals bijvoorbeeld Tibetanen, Egyptenaren en zelfs Kelten. Het zijn aanwijzingen voor het bestaan van een blauw ras, dat in het verre verleden van Mars is gekomen, maar van origine uit het Sirius sterrenstelsel. Nancy zal in haar lezing uitleg geven over de betekenis hiervan.

Śri Śrimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Swami Prabhupada (1896-1977) was een monnik, een devotée (Toegewijde), dienaar van Krishna en spiritueel leraar. Hij heeft met financiële hulp van Beatle George Harrisson o.a de Tempels Bhaktivedanta Manor in Watford bij Londen en Radhadesh in de Belgische Ardennen opgericht. Ook stichtte hij het ISKON (International Society for Krishna Consciousness). Harrison was een aanhanger van de inmiddels overleden Swami Prabhupada. Deze Swami heeft Krishna in het westen (Europa en de VS) op de kaart gezet. Door tempels op te richten zoals Bakhtivedanta Manor en Radhadesh, maar ook door vele boeken te schrijven om de inzichten van Krishna onder de aandacht te brengen. Ook voor het uitgeven van deze boeken heeft Harrisson geld beschikbaar gesteld.

Nancy Polet
Voor meer informatie over Nancy Polet, klik hier.

Programma
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Aanvang, Programma deel I
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Programma deel II 
17.00 uur: Napraten
17.30 uur: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Krishna”. De kosten bedragen € 22,50 persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 25,–) De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL20 ABNA 0505783614 t.n.v. F.C. Polet.. Let op! Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Locatie
Nieuwestraat 58
3291 AS Strijen

Donatie
Als je ons werk belangrijk vindt en je wilt ons helpen om hiermee door te gaan, dan wordt jouw financiële bijdrage zeer gewaardeerd. Klik op de link of gebruik de QR code om een donatie te doen:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=GDNM3WT7CQM7S

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.