Zaterdag 23 september 2023, “Hypnose, Misverstanden en Mogelijkheden, Een andere kijk op Communicatie”, lezing door Franklin Sluijters (Dongen)

In januari en maart dit jaar gaf Gitta Sluijters twee lezingen. “Onze gezondheidszorg en Big Pharma” en “Wat moeten we dan? Een andere kijk op genezing en de kracht van plantmedicijnen”. Op 23 september a.s. zal haar vader Franklin Sluijters een derde lezing geven die aansluit bij deze eerdere thema’s, “Hypnose, misverstanden en mogelijkheden, een andere kijk op communicatie”. 

Franklin Sluijters, die jarenlang huisarts is geweest en zich later liet omscholen tot hypnioherapeut legt in deze lezing uit wat hypnotherapie kan betekenen in het genezingsproces. Daarnaast geeft hij aandacht aan de invloed van communicatie op het genezingsproces. Voor beide onderwerpen is in de reguliere gezondheidszorg te weinig aandacht. Franklin legt uit hoe dat komt en wat daar aan zou moeten veranderen.

Franklin Sluijters
Franklin Sluijters werd geboren in Helmond in 1941 en studeerde Geneeskunde aan de Rijks Universiteit in Utrecht. Van 1970 tot 2000 was hij huisarts met een eigen praktijk in Ulvenhout. Als huisarts had hij altijd al belangstelling voor de mens achter de klacht (het symptoom) en raakte geboeid door het fenomeen, dat mensen met dezelfde diagnose een verschillend ziekteverloop kenden – sterker nog dat patiënten overleefden, terwijl dat statistisch gezien eigenlijk niet kon.
Franklin is altijd een voorstander geweest om bestaande kennis te integreren met nieuwe wetenschappelijk inzichten. Hij kwam er ook achter dat met name de Vereniging tegen Kwakzalverij via haar grote invloed op de publieke media hier een belangrijke hinderpaal vormt. De reden laat zich gissen. Angst voor veranderingen? Franklin “Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet, wat de dokter niet kent dat wil hij niet weten“ (met excuses aan de hardwerkende agrariër). 
Als huisarts vond Franklin Sluijters het belangrijk om mensen te kunnen adviseren op zoveel mogelijk terreinen waar zogenaamde “alternatieve” behandelmethoden worden aangeboden. Uit onvrede met het bestaande medische model zoeken steeds meer patiënten hun heil in die wereld. Helaas is daardoor een enorme wildgroei ontstaan en raken patiënten de weg kwijt.

Ieder mens volgt zijn eigen levensweg die slechts gedeeltelijk erfelijk is vastgelegd en die zich verder grotendeels ontvouwt via onze eigen innerlijke overtuigingen. Patronen waarin hij of zij vast kan lopen en daardoor steeds maar weer hetzelfde verhaal voor zichzelf blijft herhalen. Ondanks alle goede voornemens en bedoelingen. Steeds weer hetzelfde patroon. Dit heeft te maken met onbewuste conditioneringen, zoals bijvoorbeeld opvoeding, die een lichamelijk spoor hebben ontwikkeld. Dat is de reden van die eindeloze WAAROM VRAGEN die zich blijven herhalen en die NOOIT bewust met ons verstand afdoende worden beantwoord. Het levert een voortdurend gevecht in jezelf op!  Uitermate vermoeiend. Het is een continue aanslag op ons immuunsysteem, wat zorgt voor chronische stress. Het draagt niet bij aan ons persoonlijk gevoel van welzijn en vertaalt zich op den duur in fysiek en/of psychische klachten.

Als huisarts leerde Franlin ook de intuïtieve kracht van het WOORD kennen: het juiste woord op de juiste plaats. Hij komt in zijn dorp nog steeds ex-patiënten tegen die zeggen “Dokter, U heeft toen dit en dat gezegd“. Hoewel hij zich dan meestal niet meer kan herinneren wat hij destijds gezegd heeft, heeft dat kennelijk bij hen op dat moment voor een ommekeer gezorgd.
Franklin’s kennismaking met hypnose in 1996, en het deskundig gebruik ervan als middel om mensen te leren hun aangeboren niet gebruikte vermogens aan te spreken, hebben hem toen doen besluiten om vanaf  2001 mensen te helpen als hypnotherapeut en het huisartsen bestaan te beëindigen. Daarmee nam hij ook afscheid van het medische symptoomdenkmodel waarin hij was opgeleid. Hij heeft daardoor veel geleerd over de voordelen en inherente tekortkomingen. Voor de goede orde: Franklin schrijft geen medicatie meer voor en zal in voorkomend geval altijd verwijzen naar huisarts of specialist.

Zijn bijzondere belangstelling gaat nu uit naar de manier waarop de mens omgaat met het verwerken van persoonlijke informatie. Daarmee bedoelt hij met name hoe zijn gedachten hem zodanig bezig kunnen houden, dat zij leiden tot hinderlijke beeld- en gewoontevormingen, die niet meer passen in de huidige levensfase. Hierbij leverde het taalgebruik op zich waardevolle inzichten.

Hoe werkt Franklin Sluijters als hypnotherapeut? 
“Waar wilt U aan WERKEN?“ is zijn eerste vraag. Een sessie is een interactief gebeuren tussen twee mensen! Franklin gebruikt meestal de emotionele invalshoek. Emoties – in de zin van veranderende lichamelijk sensaties – wijzen altijd de weg naar de achterliggende oorzaak. Dit is eigenlijk heel eenvoudig, maar in eerste instantie moeilijk te accepteren voor iemand die al jaren kampt met dezelfde problemen.

Zijn kennismaking met E.F.T. ofwel Emotional Freedom Technique © eind jaren negentig was de directe aanleiding om na 30 jaar te stoppen als huisarts en op een andere manier mensen te leren hoe zij zich zelf kunnen helpen.
Uitgangspunt is dat ons lichaam ons de weg wijst naar herstel. Onze   menselijke bio- computer die vanaf onze geboorte op elk moment voor ons werkzaam is en alle informatie op elk moment (=nu) regelt. Hier kan geen kunstmatige intelligentie tegen op.
Als mens beschikken wij over een MEETBAAR energetisch lichaam dat ons beschermt en zich bij een verstoring als eerste laat VOELEN – als een directe reactie in onze lichaamsgewaarwording.
Het is belangrijk te weten dat gevoel hier een ander woord is voor emotie en niet staat voor onze bewuste interpretatie en het benoemen en verklaren van die verandering. Denk hierbij aan woorden als teleurstelling, verdriet, schaamte etc. 
Het was Franlin inmiddels ook duidelijk dat ons lichaam met haar beleving in de reguliere geneeskunde geen rol speelt. Steeds verdergaande orgaanspecialisatie, waarbij de patiënt als mens steeds minder wordt gezien en uiteindelijk terecht komt en blijft hangen in een protocolgeneeskunde (hokjesdenken) met een allesbepalende rol van de zorgverzekeraars!!!

Het grote voordeel van energetisch werken is dat Energie – in feite onze Levenskracht – gewoon IS en alle mensen hiermee verbonden zijn. Energetisch werken heeft het grote voordeel dat het zonder oordeel is. Omdat de meeste mensen opgevoed zijn in onze veelal christelijk of kerkelijk bepaalde maatschappelijke cultuur van schuld en boete, is deze manier van benaderen heel verrassend en soms moeilijk te accepteren. De ervaring van het moment zelf tijdens een consult biedt de mogelijkheid om anders te leren kijken naar het persoonlijke levensverhaal. Een nieuwe opening en ervaring!

Een consult bij Franklin Sluijters duurt 1-1½ uur. Hij heeft tijd. Hij rekent daarvoor € 100,–. Hij houdt ook rekening met de financiële draagkracht van de cliënt. Geld mag uiteindelijk nooit een rol spelen bij op een oprechte hulpvraag.
Gewoonlijk zie hij mensen maar een of twee keer. Uiteraard blijft hij voor terugkoppeling beschikbaar. Franklin heeft geleerd te denken in openingen en niet meteen in oplossingen, die volgen als het ware vanzelf. 

Om zijn onafhankelijkheid en die van de cliënt te garanderen heeft Franklin bewust afgezien van registratie in het artsenregister en zijn contract met ziektekostenverzekeraars verbroken. Hypnotherapie is geen psychotherapie!

In 2009 maakte Franklin kennis met het werk van Michael Newton en in 2012 werd hij gecertificeerd via T.N.I. (Newton Institute). Het gaat bij dit werk (LB.L.© ofwel Life between lives) om Zin en Zijns vragen op Individueel Zielsniveau.
Voor Franklin persoonlijk was de kennismaking met het werk van Michael Newton een meer dan welkome aanvulling op zijn zoektocht naar menselijke informatie uitwisseling. Het inzicht dat onze hersenen slechts een beperkende rol spelen bij de bewuste vertaling van al die lichaams-informatie is ook voor veel wetenschappers nieuw. Wij zijn niet ons brein! Werken met L.B.L. geeft de mogelijkheid om de wezenlijke verbinding te ervaren met het alomvattende SPIRITUEEL BEWUSTZIJN.

De lezing
Deze lezing is interactief van aard. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar en Franklin deelt zijn kennis ook door het beantwoorden van vragen en door in te gaan op persoonlijke kwesties van de deelnemers.

Programma
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Programma deel I
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Programma deel II 
17.00 uur: Gelegenheid om Franlin Sluijters persoonlijk te ontmoeten
17.30 uur: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Hypnose”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
Natuurlijk Henriëtte
Een fantastische biologiscge supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
Klein Dongenseweg 81
5106 AB Dongen

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.