Zaterdag 23 september 2023, “Hypnose, Misverstanden en Mogelijkheden, Een andere kijk op Communicatie en het proces van zelfherstel”, lezing door Franklin Sluijters, arts, hypnotherapeut (Dongen)

Deze lezing is momenteel uitverkocht. We hebben wel een wachtlijst. Dus het heeft wel zin om je alsnog aan te melden. Als er plaats vrij komt, dan laten we het weten. 

In januari en maart 2023 gaf Gitta Sluijters twee lezingen: ‘Gezondheidszorg en Big Pharma‘ en ‘Wat moeten we dan? Een andere kijk op genezing en de kracht van plantmedicijnen’. De inhoud van deze presentatie sluit hierop aan. 

Franklin Sluijters, geb. 1941 in Helmond, was 30 jaar werkzaam als huisarts in eigen praktijk. 25 jaar geleden raakte hij geïnteresseerd in het fenomeen hypnose. Hij ervoer steeds meer de beperkingen van het reguliere gezondheids-model wat uiteindelijk leidt tot symptoomdenken. Hierin is geen of steeds minder plaats  voor de geestelijke en emotionele kanten van ons mens zijn.

Uit onvrede met dit model, besloot hij om in 2001 verder te door te gaan als hypnotherapeut. Als huisarts had hij altijd belangstelling voor de mens achter de klacht (het symptoom). Het intrigeerde hem dat patiënten met dezelfde diagnose een verschillend ziekteverloop kenden. Sterker nog dat mensen konden overleven, terwijl dat statistisch eigenlijk niet kon. Het wetenschappelijk denken vandaag de dag  wordt bepaald door meten is  weten . Steeds meer van steeds minder. Toename van orgaanspecialismen waardoor de samenhang binnen het lichaam uit het oog wordt verloren. In het  huidige bestel is de patiënt een nummer, al dan niet passend in het budget van de zorgverzekeraar! 

Franklin is altijd een voorstander geweest van het integreren van bestaande kennis – gebaseerd op ervaring – met andere wetenschappelijke benaderingen. In het leven van alledag komt het er meestal op neer dat nieuwe inzichten in eerste instantie op verzet stuiten en worden afgewezen. De medische medische wereld vormt hierop geen uitzondering . “Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet“ – “Wat de dokter niet kent ,dat wil hij niet weten” met excuses aan onze hardwerkende agrariërs. Het begrip cognitieve dissonantie is hier van toepassing.   

Met klokkenluiders loopt het niet alleen in de politiek en het bedrijfsleven meestal slecht af . Ook in de medische wereld.  Een aantal van  hen zal ter sprake komen. Het is jammer dat er in het huidige onderwijs een gemis is aan kennis over de ontstaansgeschiedenis van de moderne geneeskunde. Vanwege zijn nieuwsgierigheid en belangstelling voor andere invalshoeken heeft Franklin veel theoretische en  praktische kennis opgedaan van zogenaamde “alternatieve‘ behandelmethoden. Om zijn patiënten beter te kunnen adviseren vond hij het belangrijk om er zich in te verdiepen.

Vanuit de ontevredenheid met het bestaande gezondheidssysteem  zoeken steeds meer mensen naar andere invalshoeken. Hierdoor is er een wildgroei ontstaan en is de kans groot dat patiënten de weg kwijt raken. Hij wil benadrukken dat de tegenstelling regulier versus alternatief polariserend werkt. Wat afwijkt van het reguliere wordt meteen afgedaan . En bij voorbaat niet nader onderzocht. Ook de publieke voorlichting is eenzijdig gericht  op het reguliere model.

Elk mens volgt zijn eigen levensweg. Daarbij is het onze genetische blauwdruk – als het ware onze harde schrijf – die alle mogelijke software programma’s kan manifesteren. De inhoud wordt mede bepaald door onze ervaringen en innerlijke overtuigingen. Onbewuste conditioneringen met  gedragspatronen die ontstaan zijn tijdens ons leven – al vanaf onze  vroegste kinderjaren en daarvoor.  Vaak op basis van een negatief zelfbeeld.

Aangezien het uitwisselen van informatie op onbewust niveau plaatsvindt kunnen we dit met ons verstand niet begrijpen. Ondanks alle moeite om te proberen ongewenste  gedrags- of gedachtepatronen te veranderen. Hardnekkig. Waarom vragen naar de oorzaak worden nooit bevredigend beantwoord. Het lijkt op vechten tegen de bierkaai. Heel vermoeiend.

Overbelasting van onze hersenen met uiteindelijk hoofdpijn of andere  fysieke en emotionele klachten tot gevolg, Overmatige stress. Een voortdurende belasting van ons immuunsysteem. Hoe dan ook ongezond! Het toepassen van hypnose kan daarin verandering brengen.     

Franklin komt in zijn dorp nog af en toe ex-patiënten tegen die zeggen: “Dokter U heeft toen …tegen mij gezegd“. Een ontmoeting waar de patiënt blijvend baat bij heeft gehad. Het juiste Woord op de juiste plaats. Spontaan. Onbewust. De inspiratie van het moment. Hij ging zich afvragen hoe die communicatie werkte?

Zijn zoektocht bracht hem in 2000 ook naar de eerste  Europese Energy Psychology  Conference in Führigen (Zwitserland). Daar kwam hij in een andere gedachten wereld terecht. Een wereld waarin de belangrijke rol van gevoelens en emoties een primaire rol speelt.

Er ontwikkelde zich een lijn van Toevalligheden die hem steeds weer bevestigden in zijn denken. Het zorgde voor een verbazende – voornamelijk Engelstalige –  reis met bijzondere inspirerende ontmoetingen en gebeurtenissen.  Hij wil hier graag over vertellen. Zo maakte hij in 2009 kennis met het werk van Michael Newton en diens concept van Life between Lives © Het leven tussen de levens. Bij dit werk gaat het om Zin en Zijns vragen op Individueel Zielsniveau. Zo kwam uiteindelijk de menselijke driegeleding als lichaam, ziel en geest weer tot zijn recht. En het belang van meditatie. 

F.W.J. Sluijters, Ulvenhout
sluijters@planet.nl
tel 06 2377 2379   of  076 5651468
www.newtoninstitute.org 

De lezing
Deze lezing is interactief van aard. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar en Franklin heeft gekozen voor een beperkt aantal deelnemers. Hij  hoopt dat hij hen iets kan brengen dat hen inspireert om verder over na te denken. 

Programma
14.00 ontvangst
14.30 lezing + interactie
15.30 pauze
16,00 lezing + interactie
17.00 informele ontmoetingen
17.30 sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Hypnose”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
Natuurlijk Henriëtte
Een fantastische biologiscge supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
Klein Dongenseweg 81
5106 AB Dongen

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.