Video vande lezing “De ontwikkeling van het Bewustzijn en de Corona-crisis” door Eric Huysmans, zaterdag 15 mei 2021

De Corona-crisis is een wereldgebeurtenis en een katalysator voor wereldverandering, die de mogelijkheid geeft tot een sprong voorwaarts in de ontwikkeling van het Bewustzijn. Deze crisis is een inwijdingsproces waar de mensheid als geheel doorheen gaat, en kan daarom ook de Coronation worden genoemd. Deze lezing gaat door op de lezingen van mei en december 2020 en biedt veel nieuwe en actuele informatie.

De evolutie is niet primair een ontwikkeling van soorten, maar een permanente, noodzakelijke ontwikkeling van Bewustzijn. Bewustzijn is de Bron van alles. Zonder Bewustzijn zijn er geen soorten of vormen, is er niets (no-thing).

De Tijdloze Wijsheidsleringen geven hier zeer interessante informatie over. Deze leringen vormen de basis van alle religies, zonder er zelf een te zijn. Ze overbruggen wetenschap, religie en filosofie, en kunnen worden beschouwd als de wetenschap van de Esoterische Filosofie, waaronder ook de Esoterische Psychologie en- Astrologie vallen.
 
Lezing
In de lezing op 15 mei heeft Eric Huysmans de kennis uit de Tijdloze Wijsheid gecombineetrd met de diepere betekenis van de Corona-crisis: het schudt de mensheid wakker over de werkelijke en tot nu toe grotendeels verborgen machtsverhoudingen in de wereld. Hij zal o.a. ingaan op de grote geopolitieke en technologische ontwikkelingen, en op de zich verhevigende strijd tussen de materialistische en spirituele krachten. Ook draagt hij suggesties aan voor wat ons in deze strijd te doen staat, op weg naar het belangrijke jaar 2025. Dit alles wordt bekrachtigd door een of twee meditaties.

Workshops
In de twee daaropvolgende workshops (2 en 30 oktober 2021 van 10.00 tot 17.00 uur) gaat hij dieper op dit onderwerp in, waarbij hij de gebieden bestrijkt van de Esoterische Filosofie, – Psychologie, – Astrologie en – Heling. Deze workshops zijn ook los van elkaar te volgen.

Naast overdracht en uitwisseling heeft Eric hij enkele diepgaande meditaties begeleid waarbij de deelnemers zich konden verbinden met de heersende krachten en energieën van de groepsziel, de Meesters en de tekens, stralen en planeten. Dit heeft een diepe impact hebben op je bewustzijn en de ontwikkeling daarvan.

Meer info over de workshop op 2 oktober klik hier.
Meer info over de workshop op 30 oktiber klik hier.

Eric Huysmans
Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies 15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij, naast technieken als NLP, Ademflow, Mindfulness, Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de College of Ageless Wisdom opgericht van waaruit hij lezingen, workshops, cursussen en groepsmeditaties geeft. Daarnaast heeft hij vele artikelen en drie boeken geschreven. Zie www.sensability.nl

Programma
14.40 uur: Opening wachtkamer
15.00 uur: Aanvang lezing
17.00 uur: discussie en vragen stellen
17.30 uur: Einde lezing (eindtijd is indicatief)

Video te koop
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Video van de lezing: De ontwikkeling van het Bewustzijn en de Corona-crisis”. De video kost € 15,–. Je kunt € 15,– overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). Na de betaling ontvang de link en het wachtwoord naar de video. Je kan de video zo vaak en wanneer je maar wil bekijken.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.