Zaterdag 12 februari 2022, “Astrale operaties en de invloed op lichaam en geest”, lezing door Olaf van der Hoeven (Live in Dongen)

Olaf van der Hoeven is afgestudeerd in de klinische psychologie en werkt sinds 1995 als trancehealing medium en psycholoog in zijn praktijk ‘Newbodies’ in Zaandam. Vanwege zijn achtergrond benadert Olaf de trancehealing neutraal, wetenschappelijk en analytisch.

Tijdens trancehealing wordt er een energetische verbinding tot stand gebracht tussen mens en de kosmos. Middels een ‘extern bewustzijn’, denk hierbij aan een spiritueel arts die door een medium heen werkt, wordt deze informatie uitwisseling gecoördineerd. Het lichaam ontvangt de missende informatie vanuit de kosmos, of overbodige informatie in het lichaam wordt afgedragen aan de kosmos. Als de informatie in het lichaam weer overeenkomt met de informatie uit de kosmos, dan spreken we over balans. Bij iedere volgende ademhaling vindt er dan weer een weerstandloze energie-uitwisseling plaats. Adem je in, dan ontvang je energie van de kosmos. En adem je uit, dan geef je energie aan de kosmos terug.

Lezing
In de lezing zal Olaf aan de hand van (anonieme) voorbeelden uit zijn praktijk uitleggen hoe trancehealing werkt. Hij laat zien hoe de relatie ligt tussen het astrale lichaam, het fysieke lichaam en het mentale lichaam. Wat gebeurt er bij een operatie op het astrale lichaam met fysieke lichaam en hoe uit zich dat op het mentale lichaam? Hij legt uit hoe het mogelijk is dat veranderingen in het astrale lichaam effect hebben op het fysieke en mentale lichaam, waarom dat mogelijk is en waarom het voor de een wel en de ander niet werkt.
Het gaat om de afstemming van het astrale met het fysieke lichaam. Als de afstemming niet goed is dan onstaan er problemen. Een voorbeeld dat aan de orde zal komen is een patient waarbij de fysieke hersenen niet goed aansloten op de astrale hersenen. Daardoor ontstonden problemen met de spraak. Terwijl de juiste woordenschat in het geheugen wel aanwezig was, kwamen de juiste woorden in een gesprek er vaak niet uit. Na een trancehealing waarbij Olaf zag dat de energetishe ‘helm’ rond de hersenen weer werd rechtgezet verdwenen de spraakpoblemen. 
Een interessant aspect dat opkomt naar aanleiding van vergelijkbare cases is dat de vraag kan worden gesteld of taal en spraak wel in de hersenen zit opgeslagen? Mogelijk tappen we bij het spreken direct uit de kosmos. Na een trancehealing kan het namelijk gebeuren dat iemand ineens een extra taal kan spreken of zelfs een uitgestorven taal. 

Meer informatie vind je op:  https://newbodies.nl/

MELD JE AAN!
Onze bijeenkomsten zijn besloten van aard. Daarom hoeven wij GEEN CORONACHECK te doen aan de deur. Voorwaarde is wel dat iedereen zich van tevoren aanmeldt en niet onaangekondigd aan de deur verschijnt. Het is dus zaak dat je voor vertrek per email of telefoon aanmeldt en de betaling in orde maakt. Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

Programma (Zaterdag 12 februari 2022)
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Lezing deel I
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
16.45 uur: Gelegenheid om Olaf van der Hoeven persoonlijk te ontmoeten
17.00 uur: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Astrale operaties”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A).

Locatie
Natuurlijk Henriëtte
Klein Dongenseweg 81
5106 AB Dongen

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.