Zaterdag 20 februari 2016, Themadag “Op de grens van leven en dood” met Maureen Venselaar, Ineke Koedam en Anne Gouweloos

Door onvoorziene omstandigheden is de themadag “Op de grens van leven en dood” geannuleerd.

Wij zullen de mogelijkheid onderzoeken of deze dag, of anders de aparte lezingen op een ander tijdstip kunnen worden georganiseerd.

 

Maureen AAEAAQAAAAAAAAKrAAAAJDhjZjFlZjUxLWY2MGItNDFhNS05NmVmLWUxZjQwMjcyM2FiZA Anne-Gouweloos

Bijna-dood ervaring
De dood is een precair onderwerp. Voor de meeste mensen staat de dood voor lijden en verdriet. Vanuit het perspectief van de nabestaande is verdriet een hele legitieme emotie. Maar hoe is het vanuit het perspectief van degene die dood gaat? Als we de vele verhalen moeten geloven van mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad, hoeven we niet bang te zijn om dood te gaan. Het lijkt erop dat er na de dood nog iets komt wat helemaal Stair-to-Heaven scaledniet zo onaangenaam is. Voor mensen met een bijna-dood ervaring is het soms een regelrechte teleurstelling om terug te “moeten” komen in het aardse leven. Vaak verandert hun leven totaal.

Orgaandonatie
Omdat veel mensen erg hechten aan het leven, vinden we het normaal dat we mensen in leven houden, ook al klopt de dood al onmiskenbaar hard op de deur. We hebben machines om mensen kunstmatig in leven te houden in de hoop dat het tij zal keren en wij onze geliefde weer in de armen kunnen sluiten. Wat ook als een doodgewone zaak wordt beschouwd is dat wij onze organen ter beschikking stellen aan anderen, op het moment dat wij zelf ogenschijnlijk niet meer in het leven terug kunnen keren. Maar weten wij wel echt waar we aan beginnen? Een orgaan dat wordt getransplanteerd kan immers niet worden gebruikt als er echt totaal geen leven meer in het lichaam van de donor zit. Wat merkt die donor nog van deze laatste operatie? Is dat een acceptabele vorm van lijden?

Gedeelde dood ervaring
Gelukkig worden de meeste stervenden in hun laatste uren bijgestaan in hun laatste uren door familie, vrienden, geliefden etc. Dat is voor degene die gaat sterven van ongekend belang. Niemand zou alleen moeten sterven. Soms gaat de begeleiding ongevraagd en shared_death_sm (1)helemaal vanzelf verder dan wij ons kunnen voorstellen. Dan gaan de begeleiders vast een beetje mee in de dood. Een soms beangstigende maar vooral ook wonderbaarlijke ervaring en ongetwijfeld een groot cadeau voor degene die sterven gaat.

Wij hebben gemeend deze drie fascinerende onderwerpen bij elkaar te moeten brengen in één themadag “Op de grens van leven en dood”. Men moet meer kennis hebben van de dood en wat daarmee samenhangt om de natuurlijke angst voor de dood van zich af te kunnen schudden. Niemand hoeft bang te zijn om dood te gaan. Het maken van juiste en goed onderbouwde keuzes is van belang.

Maureen Venselaar: “De (bijna-)dood ontrafeld”
Drs. Maureen Venselaar is onderzoeksjournalist, geesteswetenschapper en auteur van het boek “De (bijna-) dood ontrafeld. In dit boek beschrijft zij een compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijf fasen theorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE kenmerken.

In de wetenschap bestaan tot nu toe 2 main stream verklaringen. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek. De tweede is dat de BDE als een bovennatuurlijk verschijnsel moet worden beschouwd.

1001004010963656Maureen heeft naar aanleiding van een tienjarige detailstudie naar honderden ervaringsverhalen in relatie tot fysica en astrofysica een volstrekt nieuwe verklaring voor de BDE ontwikkeld.

Ze heeft ontdekt dat wanneer wij de grens van het leven naderen, onze zintuiglijke waarneming zal afnemen, ons waakbewustzijn zal wegvallen en diep in ons lichaam een proces op gang komen dat ervoor zorgt dat er lichtenergie (fotonen) vrijkomt. Deze lichtenergie staat aan de basis van een ander verruimd bewustzijn en een volgend leven.

De 5 opeenvolgende fasen van de BDE zijn:

  • Het loskomen van het fysieke lichaam;
  • Het reizen door een tunnel naar een licht;
  • Het aanwezig zijn bij dit licht, het ervaren van een grens, het zien/ervaren van een immense zandloper;
  • De terugkeer (door een tunnel) naar het fysieke lichaam;
  • De eenwording met het fysieke lichaam.

Klik hier voor meer informatie.

Ineke Koedam: “Orgaandonatie, doodgewoon?”images
Ineke is oud hospice coördinator, deed onderzoek naar levenseinde-ervaringen en schoolt werkers in de terminale zorg. Sinds 2003 heeft zij een eigen praktijk Weerschijn, voor sterven, afscheid en rouw. Zij is auteur van diverse boeken en veelgevraagd spreker over sterven, het stervensproces en orgaandonatie. Ineke is als adviseur verbonden aan de Stichting Bezinning Orgaandonatie en initiatiefnemer van het Landelijk expertisecentrum Sterven (LeSt). www.weerschijn.nl, www.expertisecentrum.nl

Orgaandonatie 
Orgaandonatie is een gevoelig thema. We horen over de lange wachtlijsten en de medische mogelijkheden. Complex wordt het als we ook de donor in in het verhaal betrekken. Mensen die bij leven een nier doneren, zullen zich daar goed over heKOEDAM_Orgaandonatie_HR.inddbben geïnformeerd. Anders is dat als het om hersendood gaat. Dan zou donatie, zo lijkt de algemeen geldende regel, vanzelfsprekend moeten zijn. Hersendood is immers dood. Het probleem is echter dat daar ook in medische kringen nogal verschil van mening over bestaat. Wat doet orgaanuitname met de donor? Wat doet orgaandonatie met naasten? Om een bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van donorregistratie zouden we de belangen van donoren wel degelijk in ogenschouw moeten nemen. We zouden een visie moeten hebben op wat sterven voor ons betekent, want wie zijn organen doneert, sterft op de operatietafel aan de gevolgen van de uitname. Welke immateriële consequenties heeft dat? Wat weten we over wie wij ten diepste zijn? Wat hebben wij nodig wanneer wij sterven? Deze vragen komen op deze middag allemaal aan de orde.

Voor wie:

  • twijfels heeft om zich te registeren als donor;
  • onzeker is over wat er gebeurt als je hersendood bent verklaard;
  • wil weten wat er rondom sterven gebeurt;
  • zich diepgaand(er) wil oriënteren op het thema orgaandonatie om een bewuste keuze te maken vrij van maatschappelijke en/of morele druk
Anne Gouweloos: “Een stukje mee in de dood?”
Anne Gouweloos (1955) besloot op 55-jarige leeftijd, na 36 jaar in loondienst werken, een opleiding tot ’transpersoonlijk counselor’ te volgen om zo meer authenticiteit te verwerven Anne_Gouweloos_15en een ondernemend hulpverlener te worden.

Anne groeide op in Rotterdam in een middenklasse gezin en volgde het Atheneum. Na de geboorte van haar eerste kind kreeg ze interesse in persoonlijke ontwikkeling en werkte ruim 20 jaar als journalist. Ze houdt van een eenvoudig leven waarin spiritualiteit steeds belangrijker wordt.

De gedeelde dood ervaring
Rondom het sterfbed van een dierbare gebeurt er soms iets dat we niet begrijpen: volkomen gezonde mensen hebben een gedeelde doodervaring met de stervende. In oude geschriften komt het fenomeen al voor, dus we mogen ervan uitgaan dat het hoort bij het leven en de dood. Iemand die een gedeelde doodervaring heeft, reist in zijn beleving als het ware een stukje mee in de dood.

Anne Gouweloos onderzocht hoe rouwende pubers verder leven na de dood van een ouder. Specifiek wilde zij weten of jongeren, die rondom het sterfbed van hun ouder een gedeelde doodervaring beleefden met deze ouder, daar steun en troost uit zouden putten. Dat bleek zo te zijn en deze jongeren bleken ook definitief af te zijn van hun angst voor de dood. Haar onderzoek leverde prachtige verhalen op vol liefde voor de overledene.

Anne vertelt met een vleugje humor over gedeelde doodervaringen en geeft voorbeelden ervan uit haar onderzoek. Ook geeft zij antwoord op de vraag welke invloed een gedeelde doodervaring heeft op het verdere leven van de nabestaande. Bezoekers van de lezing zijn van harte uitgenodigd om van te voren hun eigen ervaringen te delen met de spreekster. Mail naar annegouweloos@gmail.com en zij neemt contact met u op.

Programma
10.00 uur: Inloop
10.30 uur: Maureen Venselaar: “De (bijna-)dood ontrafeld”
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: Ineke Koedam “Orgaandonatie, doodgewoon?”
14.30 uur: Pauze
15.00 uur: Anne Gouweloos “Een stukje mee in de dood”
16.30 uur: Forumdiscussie
17.00 uur: Borrel

Aanmelden is vereist
Aanmelden voor deze themadag kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding “Op de grens”. De kosten bedragen € 65,– per persoon inclusief 2 consumpties (koffie of thee). Studenten en jongeren tot 20 jaar € 35,– op vertoon van hun studentenkaart of identiteitsbewijs. Borrel, broodjes en andere dranken zijn niet inbegrepen. Ter plekke zijn broodjes beschikbaar voor een redelijke prijs. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het betreffende bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 (BIC code: ABNANL2A) t.n.v. R.J. Beljon. Aan de zaal is de prijs € 75,–

Liever één lezing?
De lezingen op de themadag “Op de grens van leven en dood” in Breda zijn ook apart bij te wonen. De lezingen van Maureen Venselaar “De (bijna-)dood ontrafeld” en Ineke Koedam “Orgaandonatie, doodgewoon?” kosten elk € 20,–. De lezing van Anne Gouweloos “Een stukje mee in de dood” kost inclusief het discussie forum € 25,–. Aanmelden is vereist!

IMG_7407Locatie
De kapel van de Sacramentskerk
Zandberglaan 58
4818 GL Breda

Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 54752559.