Stichting Wijzer over de lezing “De Grote Transitie” van Maurits Prins

Zaterdag 8 april hadden wij bij Stichting Wijzer de primeur van de lezing, “De Grote Transitie”, van Maurits Prins.
Wij kenden hem nog van de Lezing “Het bedrog van Rome ”maar deze lezing overtrof werkelijk alles.
Het was een onthullende lezing waarin zaken aan de orde kwamen en werden blootgelegd, die door veel mensen wel vermoed worden maar waarover nog geen enkele zekerheid bestond.
Hij Sprak met grote zekerheid hierover op grond van zijn laatste onderzoekresultaten. Daarbij nodigde hij nogmaals uit de ogen te openen en te ontwaken. Bewustwording is de rode draad die door deze lezing heen liep.

In deze lezing gaf Maurits Prins allereerst inzicht over wat er nu werkelijk in deze wereld aan de hand is en gaf hij antwoord op de vraag waarom systemen zo werken zoals ze werken. Ook liet hij zien en legde hij uit hoe wij in deze materiele wereld terecht gekomen zijn en wie de machthebbers in werkelijkheid zijn, wie er aan de knoppen draaien en wie ze vertegenwoordigen. Hij sprak ook over het transhumanisme en dat er sprake is, van een op de achtergrond werkend misdadig syndicaat, waarbij men met catastrofale zaken bezig is.

In zijn voordracht onderbouwde hij dat niemand aan zijn persoonlijke transitie kan ontkomen en legde hij het concept bloot, wat dit op basis van bewustwording inhoudt. Hij droeg praktische handreikingen aan, op welke wijze iemand zijn persoonlijke transitie het beste kan aangaan om in die grote transitie mee te kunnen gaan.
Hij vertelde wat we daarvoor zullen moeten doen, maar vooral ook wat we ervoor zullen moeten laten.

Een presentatie in welke Maurits zeer duidelijk uiteenzet hoe belangrijk het is om ons “Bewust” te worden van ons “Eigen Licht”.
Om ín ons Eigen Licht te staan, en daarmee in onze “Eigen Kracht”.
Daarentegen werd ook helder inzicht gegeven over “wie en wat” de krachten en machten zijn, welke ons belemmeren en beperken. Sterker nog; welke ons vertrouwen genieten.
Juist deze uitgesproken uitleg, kan een lichtpuntje voor jezelf zijn, om je te laten besluiten je “Eigen Licht” daadwerkelijk te laten schijnen.
Kortom, veel om bij stil te staan, te overdenken, en om over na te denken en na te praten.
De onderliggende boodschap van Licht en Liefde sprak duidelijk door alles heen.

Geen complottheorieën, maar Naakte Waarheid.

Klik hier om terug te gaan