Sprekers “Graancirkels, 20 jaar verder”

Roeland-03Roeland Beljon
Roeland Beljon (1968) heeft sociologie gestudeerd en is 20 jaar werkzaam als mobiliteitsadviseur.
In 1994 zag Roeland zijn eerste graancirkel tegenover Silbury Hill in het Engelse Wiltshire en bezocht  zijn eerste graancirkel datzelfde jaar in Zierikzee. In deze formatie ontmoette hij Herman Hegge die plannen had om in Nederland graancirkelonderzoek op te starten. Roeland was aanwezig bij de oprichting van het Centre for Crop Circle Studies Nederland, de huidige Graancirkelwerkgroep Nederlanden, door Herman Hegge in 1995. Sinds 2011 is Roeland voorzitter van deze groep.
DCF 1.0Vanaf de oprichting van de graancirkelwerkgroep heeft hij samen met zijn partner Nancy Polet talloze formaties in Nederland opgemeten en in kaart gebracht en ieder jaar de Engelse graancirkels bezocht. Dit heeft geleid tot veel beeldmateriaal (zowel luchtfoto’s als groundshots) van honderden Nederlandse en Engelse formaties, waarvan vele zijn geplaatst in boeken van andere Nederlandse en Engelse graancirkelonderzoekers. Eén van zijn foto’s is geplaatst in het boekje van de cd “Agoraphobia” van de  Canadese band “Civil Stevens”.
Tijdens het maken van grounshots heeft Roeland meerdere malen meegemaakt dat zijn camera weigerde of dat volle batterijen opeens leeg bleken te zijn.
Silbury Hill 2004 squareRoeland heeft meegewerkt aan zowel wetenschappelijk onderzoek in de Engelse graanformaties als aan de gedachtenexperimenten met onder andere Bert Janssen en Janet Ossebaard.
Daarnaast heeft hij meerdere lezingen over graancirkels gegeven, o.a. tijdens het Frontier Symposium in Krasnapolsky in 2005.
Roeland is opgegroeid als zoon van internationaal bekend beeldend kunstenaar Joop Beljon en was daarom zijn hele leven omringd door kunst en kunstenaars. Hij startte in 2008 zijn eigen galerie “Beelden bij Beljon” te Oud-Beijerland. In 2010 heeft hij samen met Nancy Sky High Creations opgericht en werd de galerie ook een locatie voor lezingen en workshops op spiritueel en grenswetenschappelijk gebied. Sinds oktober 2014 organiseert Sky High Creations evenementen o.a. vanuit de Sacramentskerk te Breda.

Voor meer info zie: www.skyhighcreations onder “Over ons”

Lezing: “20 jaar Circle Chasen en fimpjes wisselen”
Roeland zal aan de hand van zijn eigen ervaringen de geschiedenis van het Centre for Crop Circle Studies Nederlanden, nu Graancirkelwerkgroep Nederlanden, schetsen. Hierbij zal hij verrassende feiten presenteren en nog nooit eerder vertoond materiaal laten zien.


Miek09cAnnemieke Witteveen
Annemieke Witteveen (1966), van oorsprong lerares basisonderwijs, wist na het lezen van het boek “Graancirkels, een wereldwijd mysterie” van Janet Ossebaard in november 2002, zeker dat dit was waar ze altijd naar op zoek was geweest zonder het zelf te weten. Het jaar daarop trok ze alleen, gewapend met haar foto-uitrusting naar Engeland. Eerst naar Glastonbury, waar ze regelde dat ze met Bert Janssen kon meerijden naar Wiltshire. Bert nam haar mee naar The Silent Circle Cafe, het toenmalige infocentrum in Wiltshire. Het volgende moment annemiekebevond ze zich, samen met Bert in de auto van Roeland Beljon en Nancy Polet op een circle chase naar de nieuwste formatie bij Barbury Castle. Dit was dus de eerste formatie die Annemieke bezocht en ze was direct in de ban van het fenomeen.
Ondertussen absorbeerde ze alles wat ze te weten kon komen over het graancirkelfenomeen en startte haar eigen onderzoek. Laat haar een willekeurige foto van een graancirkel zien en zij kan je vertellen waar en wanneer deze is verschenen.
Sinds 2003 gaat zij jaarlijks naar Wiltshire voor de formaties en het contact met andere onderzoekers. Zij heeft honderden formaties in binnen- en buitenland bezocht en honderden luchtfoto’s en groundshots gemaakt. Ze sloot zich aan bij het Centre for Crop Circle Studies Nederland, nu Graancirkelwerkgroep Nederlanden, en levert nog steeds een actieve bijdrage aan deze groep.
poppenIeder jaar plukt ze wat graan uit de Engelse graancirkels en verwerkt het zaad daarvan vervolgens in door haar ontworpen antroposofische poppen. Daarnaast is zij een vaste medewerker van Frontier World.
In 2006 verscheen haar boek “Cirkeljagers”, een kinderboek over graancirkels. Inmiddels werkt zij aan een boek voor graancirkelaars en aan een tweede kinderboek, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de raadsels rond de Grote Piramide van Cheops.
Annemieke heeft in Zuid-Engeland mysterieuze Tolkien-achtige ervaringen gehad. Zij houdt zich op de hoogte van alles wat er rond het graancirkelfenomeen gebeurt, heeft contact met iedereen in het wereldje en beschikt daardoor over de meest actuele informatie.
Annemieke geeft met grote regelmaat lezingen in het land over haar belevenissen, ervaringen en bevindingen in de graancirkelvelden. Daarnaast schrijft zij regelmatig artikelen in o.a. Frontier Magazine, diverse buitenlandse websites en op haar eigen blog.

Voor meer info zie: www.annemiekewitteveen.blogspot.nl (Cirkeljagers)

Lezing: “Doorbreek de cirkel: Blijf niet hangen in aannames, maar durf verder te kijken en “om” te denken en zie welke wereld er voor je open kan gaan”
Bezig zijn met Graancirkels kan je horizon enorm verbreden. Ineens lijkt alles met elkaar verbonden te zijn en denk  je het grotere geheel te kunnen zien. Is dat echt zo of is dat slechts wishful thinking? Schuilt er achter de box waaruit je wilt gaan denken misschien een volgende box en durf je het aan om je eigen ideeën en denkwijzen te reflecteren en misschien zelfs wel drastisch om te gooien om tot verrassende inzichten te komen?


9502_667505400030072_7325306144779438419_nJanet Ossebaard
Drs. Janet Ossebaard (1966), van oorsprong taalkundige en communicatie-consultant, raakte in 1994 betrokken bij het graancirkelonderzoek. In eerste instantie was zij nog terughoudend en enigszins sceptisch, maar haar houding veranderde al gauw via openheid naar totale gefascineerdheid. Vanaf 1995 brengt zij alle zomermaanden door in Zuid-Engeland.
Vanaf 1996 sloot zij zich aan bij het toenmalige Centre for Crop Circle Studies Nederland, de huidige Graancirkelwerkgroep Nederlanden. Janet is een aantal jaren voorzitter van deze groep geweest en  levert ook nu nog steeds een zeer actieve bijdrage.
Janet-Ossebaard-01-e1376300759560In 1997 had zij een bovennatuurlijke ontmoeting met de graancirkelmakers; liefdevolle lichtwezens die haar het hele universum lieten doorzien. Hierna zou het leven voor Janet nooit meer hetzelfde zijn. Ze had haar zielsmissie gevonden: als graancirkelonderzoeker ging ze de onvoorwaardelijke liefde van de graancirkels delen met de wereld.
Tegelijkertijd breidde Janet haar onderzoek uit naar de Nederlandse en Duitse graancirkels.
Zij bracht tal van formaties gedetailleerd in kaart, waarbij zij zich specialiseerde in het ontdekken van anomaliën. Daarnaast werkte ze mee aan wetenschappelijk veldonderzoek naar graancirkels en verrichtte ze gedachtenexperimenten.
Janet heeft samen met Bert Janssen 3 documentaires gemaakt en meegewerkt aan zijn documentaire “Contact”. In 2002 ontving zij samen met Bert Janssen de prestigieuze Frontier Award.
603773_368176903296258_206727996_nIn 2004 richtte Janet de stichting Circular Site op, met als doel het graancirkelfenomeen in de belangstelling te brengen door het geven van lezingen, workshops en interviews. Om haar werk en onderzoek te bekostigen startte zij de eerste graancirkelwebwinkel.
Van haar hand verschenen tot nu toe 3 boeken: “Graancirkels, een wereldwijd mysterie” (2000, niet meer verkrijgbaar), “Graancirkels, de meest betoverende ooit” (2007, ook vertaald in het Engels) en “Graancirkels, het bewijs” (2008, ook vertaald in het Engels).
Naast vele lezingen, verzorgt Janet ook ervaringsdagen over graancirkels, in binnen- en buitenland. Daarnaast biedt zij georganiseerde reizen aan naar de graancirkels in Zuid-Engeland.
Ook is Janet fotograaf en schrijft zij regelmatig artikelen in diverse spirituele tijdschriften en op websites.
In 2013 verscheen haar documentaire “Graancirkels, vingerafdrukken van de goden”, die ook in het Engels is uitgebracht.

Voor meer info zie: www.circularsite.com. Webwinkel: www.thirdcircle.nl

Lezing: “Graancirkels voorbij ruimte en tijd…”
Over tijdreizen, ruimtebuiging, en interdimensionale humor.


220px-EltjoHaselhoff2007Eltjo Haselhoff
Dr. Eltjo H. Haselhof (1962) werkt als senior scientist bij Philips medische systemen in Eindhoven. Hij is gespecialiseerd in laserfysica en magnetische resonantie en werkte bij de gerenommeerde Los Alamos National Laboratories in de Verenigde Staten.
Eltjo bestudeert het graancirkelfenomeen al sinds 1988 in zijn vrije tijd.
In 1996 sloot Eltjo zich aan bij het Centre for Crop Circle Studies Nederland, de huidige Graancirkelwerkgroep Nederlanden, waar hij tevens een aantal jaren voorzitter van is geweest. Ook nu levert hij nog steeds een actieve bijdrage aan deze groep.
glastonburyIn 1998 verscheen zijn eerste boek “Het raadsel van de graancirkels; Feiten, analysen, hypothesen” en in 2001 verscheen zijn tweede boek “The Deepening Complexity of Crop Circles”. Dit laatste boek verscheen in 2002 in het Nederlands onder de titel “Geheimzinnige graancirkels; wetenschappelijk onderzoek & mysterieuze verhalen” en is ook in het Frans, Duits en Italiaans verschenen.
Eltjo is auteur van vele wetenschappelijke publicaties/artikelen, waarvan ook enkele op het gebied van graancirkels. Zijn theorie over het ontstaan van graancirkels werd in 2001 gepubliceerd in een wetenschappelijk vaktijdschrift voor plantenfysiologie en biofysica. Eltjo is doctor in de fysica en heeft op 51cqoUecAtLbasis van metingen de lichtboltheorie uitgewerkt. Zijn theorie luidt, kort gezegd, dat sommige graancirkels ontstaan in de aanwezigheid van lichtbollen, die elektromagnetische straling uitzenden. Eltjo laat in zijn studie in het midden of de lichtbollen een natuurverschijnsel zijn of een bovenzinnelijke of buitenaardse oorsprong hebben.
In 2001 ontving hij als eerste de Frontier Award voor zijn onderzoek naar graancirkels.
In 2014 werd zijn onderzoek “An Experimental Study for Reproduction of Biological Anomalies Reported in the Hoeven 1999 Crop Circle” gepubliceerd in het Journal of Scientific Exploration. Hiermee wordt het eerder door Eltjo uitgevoerde lichtbolonderzoek bevestigd.
Eltjo geeft lezingen over zijn onderzoek in binnen- en buitenland.
Naast wetenschapper en auteur is Eltjo ook kunstenaar, cineast, gitaarbouwer en musicus. Als componist (van met name folk, bleugrass en jazz) en “fingerstyle-gitarist” geniet hij internationale bekendheid. Hij heeft 8 cd’s uitgebracht.

Lezing: “De oogst van de graancirkels na 27 jaren, Wat hebben we ervan kunnen leren?”
Eltjo zal in zijn presentatie zijn persoonlijke belevenissen vertellen vanaf 1988, toen hij voor het eerst via een Engelse collega op het graancirkelfenomeen werd gewezen. Het verhaal zal zich niet beperken tot experimentele onderzoeken om het ontstaan van graancirkels te doorgronden, maar ook aspecten meenemen met betrekking tot de verschillende psychologische effecten op de mensen die in die jaren met het fenomeen in aanraking zijn gekomen.


10805662_1492464087681393_2600580611946230462_nRobbert van den Broeke
In 1996 zag Robbert van den Broeke (1980) een grascirkel in de omgeving van Hoeven. Het was de eerste van een groot aantal cirkels en pictogrammen die zouden volgen in alle jaren daarna in allerlei gewassen in zijn omgeving.
Robbert voorvoelt wanneer een gewascirkel gaat verschijnen en krijgt boodschappen door omtrent de formatie. Hij ging lichtbollen zien en het lukte hem ook deze te fotograferen. In 1997 vloog een enorme lichtbol tegen zijn huis en liet schroeiplekken op de kozijnen na inclusief een wit poeder. Dit trok de aandacht van het BLT Reseach Team uit Cambridge, Massachusetts, USA en hiermee startte in 1998 een  jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar alle bijzondere fenomenen rondom Robbert.
robbertVervolgens verschenen er meer lichtfenomenen en ook “buitenaardsen” op zijn foto’s. Robbert werd gedematerialiseerd en verscheen weer op een andere plaats. Hij materialiseerde exotische vlinders voor zijn moeder. Na 2000 startte hij een praktijk in zijn ouderlijk huis in Hoeven waar hij mensen “readings” kon geven.
Robbert werd door zijn tv-optredens in “Life and cooking” in 2004/2005 het bekendste medium in Nederland. De wonderbaarlijke gebeurtenissen tijdens en de duizenden reacties na de tv-shows maakten duidelijk dat Robbert een bron is van grote energetische krachten en paranormale verschijnselen.
In 2005 verscheen zijn boek “Robbert; Van zorgenkind tot medium”. Hierin beschrijft hij sneeuwcirkelhoe moeilijk zijn jeugd was, toen niemand zijn gaven herkende en vertelt hij over zijn bijzondere band met graancirkels en lichtbollen.
Inmiddels verschijnen overledenen, “buitenaardsen”, ufo’s, overleden koningen en heiligen op zijn duizenden foto’s. Hij verschijnt in de geest maar ook fysiek aan mensen voor hulp. En daarnaast duiken ieder jaar meerdere  gewascirkels op met de daarbij behorende boodschappen, waar vele mensen steun uit putten. De combinatie van bijzondere gaven van Robbert maken hem tot een zeldzaam medium.
In het voorjaar van 2014 verscheen de biografie van Robbert “Door de vensters van God”, geschreven door Jannie Post. Uit dit boek blijkt duidelijk hoe zwaar de taak is die Robbert op zijn schouders heeft genomen.
Op dit moment geeft Robbert lezingen en healingbijeenkomsten door het land. Hij draagt daarbij met grote overtuiging de boodschap uit dat alleen liefde de aarde en de mens kan redden.

Voor meer info zie: www.robbertvandenbroeke.nl

Lezing: “Graancirkels, verbinding naar het hogere”
Robbert zal het tijdens deze lezing hebben over de Graancirkels in Nederland en dan met name de cirkels die al jarenlang rondom hem ontstaan. Waarom is dit en wat is hun diepere betekenis ? Robbert vertelt hoe dit alles begon en hoe hij diverse keren getuige was, samen met andere mensen, van het ontstaan van een formatie. Ook beschrijft hij de speciale relatie die hij heeft met entiteiten en beschavingen van buiten ons zonnestelsel.    


58956_595005143844374_1537333149_nBert Janssen
Bert Janssen (1958) is na een studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Vervolgens heeft hij 15 jaar communicatie-trainingen binnen het bedrijfsleven verzorgd.
Al sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor heilige geometrie.
Bert bezocht zijn eerste graancirkel in 1994 in de buurt van Assen. Deze graancirkel speelt nog steeds een belangrijke rol in zijn leven en was de reden van zijn eerste bezoek aan de Engelse graancirkels. Hoewel zijn intentie was om dit één seizoen te dWestwoods 2008oen, keerde hij uiteindelijk iedere zomer terug. Tijdens deze zomers heeft hij zowel wetenschappelijk veldonderzoek als gedachtenexperimenten verricht.
Hiermee heeft Bert zich ontwikkeld tot één van de meest vooraanstaande graancirkelexperts wereldwijd.
In 1996 heeft hij zich aangesloten bij het toenmalige Centre for Crop Circle Studies Nederland, de huidige  Graancirkelwerkgroep Nederlanden. Bert levert ook nu nog steeds aan actieve bijdrage aan deze groep.
Bert is ontdekkingsreiziger, onderzoeker, fotograaf, verhalenverteller en trainer op het gebied van remote viewing. Hij is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en bert workshopheeft zijn opwachting gemaakt in vele internationale radio- en tv-programma’s. Daarnaast heeft Bert heeft 3 boeken en 4 documentaires (in samenwerking met Janet Ossebaard) op zijn naam staan.
Zijn documentaire “Contact” won in 2002 een EBE-Award tijdens het International Fimfestival in Laughlin, Nevada, USA. In hetzelfde jaar ontving hij samen met Janet Ossebaard de prestigieuze Frontier Award.
Zijn boeken zijn verschenen onder de namen: “The hypnotic power of cropcircles” (2004), “Sophia’s ei” (2009, ook vertaald in het Engels) en “Dagboek van een tijdreiziger” (2012).
Sinds 2008 organiseert Bert samen met zijn vrouw Inca-Sjamaan Heather Clewett magische en mythische reizen naar krachtplekken en graancirkels in Engeland.
In al zijn documentaires, boeken en lezingen spelen graancirkels, maar ook synchroniciteiten een centrale rol. Door zijn onnavolgbare, expressieve en explosieve optredens is Bert uitgegroeid tot één van de meest inspirerende entertainers van deze tijd.

Zijn website www.cropcirclesandmore.com biedt de meest actuele geografische gegevens over graancirkels. Onder de naam VastVisions (zie www.vastvisions.nl) biedt Bert trainingen aan voor het bedrijfsleven, waarin hij leert de intuïtie aan te scherpen. Zie daarnaast ook www.bertjanssen.nl

Lezing: “Van Hier naar Daar en Weer Terug, Hoe het begon en hoe het verder ging”
Of het nu in de tijd is – back to the future – of ruimtelijk – the otherworld – graancirkels brengen je van hier naar daar en weer terug.
Een spetterende, persoonlijke uiteenzetting over 20 jaar graancirkelen.
Gedragen door drama en dreunend dynamiet en rijkelijk besprenkeld met een lach en een traan.


NancyMr. Nancy Polet
Nancy Polet (1965) is milieujuriste en verdiept zich al 30 jaar in esoterische en grenswetenschappelijke onderwerpen. Net als haar partner Roeland Beljon zag zij haar eerste graancirkel in 1994 tegenover Silbury Hill en bezocht datzelfde jaar haar eerste graancirkel bij Zierikzee. De ontmoeting in deze formatie met Herman Hegge leidde tot haar aanwezigheid bij de oprichting van het Circle for Crop Circle Studies Nederland, de huidige graancirkelwerkgroep Nederlanden, waar zij ook nu nog steeds actief bij betrokken is.
Samen met Roeland heeft zij vervolgens talloze graancirkelformaties opgemeten en in nancy buitenkaart gebracht en ieder jaar een bezoek gebracht aan de Engelse formaties. In 1995 zag zij in een graancirkel in Oud-Beijerland voor het eerst een grote doorschijnende lichtbol, hetgeen door een andere aanwezige werd bevestigd. Er volgden vele meditatieve momenten in zowel Nederlandse als Engelse formaties, waarbij zij zich totaal in het nu voelde en volledig opgeladen werd. Ook heeft zij meegewerkt aan de gedachtenexperimenten, met onder andere Bert Janssen en Janet Ossebaard.
Zij heeft in de loop der jaren meerdere lezingen over graancirkels gegeven, onder meer tijdens het Frontier Symposium in Krasnapolsky in 2005.
04In de zomer van 2010 had zij een indringende mystieke ervaring in The White Spring in Glastonbury en kwam zij op het spoor van magiër, occultiste en schrijfster Dion Fortune. Na deze ervaring gingen tijd en elektriciteit zich anders gedragen. Weer in Nederland ontstond bij Nancy en Roeland het idee om Sky High Creations op te richten met als doel het delen van informatie op spiritueel en grenswetenschappelijk gebied. In de herfst van 2010 ging Sky High Creations van start met Nancy’s lezing: “De transformerende kracht van graancirkels”. Het duurde tot 2013 voor zij haar mystieke ervaring goed had verwerkt, onderzocht en onder woorden kon brengen. Dit resulteerde in 2 lezingen en 3 artikelen over haar ervaring, synchroniciteiten en het werk van Dion Fortune.

Nancy zal tijdens het Symposium de taak op zich nemen van dagvoorzitter en de forumdiscussie leiden.

Voor meer info zie: www.skyhighcreations onder “Over ons” en haar sprekerspagina