drs. Maureen Venselaar: “Een nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring, ook in relatie tot orgaandonatie” Video

In deze podcast praat host Roeland Beljon met drs. Maureen Venselaar over een nieuwe én complete verklaring van de bijna-doodervaring en over de BDE in relatie tot orgaandonatie. Trefwoorden: wij zijn sterrenstof en worden altijd bepaald door de natuurwetten; een holistisch integraal mensbeeld; non-dualisme; de doodsflits en het levenseinde; leven na de (bijna)dood,  een ‘laatste reis’; orgaandonatie;  nieuw licht op de BDE in relatie tot diagnose hersendood : is er pijnbeleving? Wat bepaalt leven en bewustzijn? 

In de wetenschap bestaan tot nu toe twee mainstream verklaringen van de bijna-doodervaring. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek en medicatie. De tweede is dat de BDE een metafysiek (bovennatuurlijk) verschijnsel is. 

Maar begin dit jaar concludeerde de gerenommeerde Coma Science Group aan de universiteit van Luik, dat de neurologische verklaring (oa. prof.dr.D.Swaab) nog altijd tekort schiet en dat er voor de metafysieke verklaring (oa drs.v.Lommel) geen enkel bewijs is.

Geesteswetenschapper en BDE-deskundige drs.M.Venselaar  ontwikkelde ondertussen, naar aanleiding van een tienjarige detailstudie, een nieuw verklaringsmodel (uitgaande van non-dualisme en  een integraal holistisch mensbeeld), die internationaal goede reviews krijgt.  Haar interdisciplinaire BDE theorie is gebaseerd op (astro)fysica. De fysica betreft, in deze, de fysica van ons lichaam (onze atomen) en de astrofysica betreft hier de natuurwetten en fenomenen in het universum. 

Venselaar definieerde Vijf Fasen, in relatie tot een theoretisch volledige BDE:

 1. het loskomen van het lichaam
 2. de heenreis (oa. de tunnelervaring)
 3. de voorlopige eindbestemming in het licht
 4. de terugreis
 5. de hernieuwde eenwording

Core statement van de BDE theorie via (astro)fysica (in het verlengde van het gedachtegoed van o.a. Stephen Hawking):                 

Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum, en worden altijd bepaald door de natuurwetten, bij leven,  bijna-dood, en leven na de dood.  Leven en bewustzijn zijn gradueel in de ruimtetijd afhankelijk van de mate van lijden/trauma en van het naderen van het levenseinde. Er is een toenemende distantie tot het fysieke lichaam naarmate de BDE vollediger c.q. dieper wordt. De connectie blijft, maar wordt relatief in ruimte en tijd.

Venselaar onderscheid daarbij de klassieke BDE van de BDE-achtige ervaringen, en baseerde haar theorie op het gegeven dat  op de grens van het leven, onze zintuiglijke waarneming afneemt, ons waakbewustzijn wegvalt, en in ons lichaam een proces op gang komt dat ervoor zorgt dat er een bijzondere hoeveelheid licht vrijkomt. Dit wordt o.a.  door neurowetenschappers de doodsflits genoemd. Soms is dit door omstanders van bijna-doden ook waargenomen.  En volgens Venselaar staat deze doodsflits aan de basis van onze nieuwe verschijningsvorm op het moment van de (bijna)dood, waarmee we opnieuw bewust-zijn en volgens BDE’ers een inkijkje krijgen in het leven na de dood. 

Venselaar spreekt in het eerste deel van de podcast over haar nieuwe BDE-theorie. In het tweede deel van deze podcast gaat het over  de bijnadoodervaring in relatie tot orgaandonatie. 

De vernieuwde – actieve – wet op de orgaandonatie  is met stille trom ingegaan. Bij de besluitvorming om wel of niet donor te worden, spelen allerlei discussiepunten een rol, zoals bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht, het sturende principe van de overheid, altruïsme,  of de afkeer van een mechanisch reductionistisch mensbeeld.  

De volgende topics komen o.a. aan de orde:

 • de doodsverklaring
 • hersendood, de definitie en de diagnose
 • de Harvard Criteria
 • maatschappelijke en medische discussiepunten rondom hersendood
 • wat is er te zeggen op basis van de bijna-doodervaring en het nieuwe verklaringsmodel via (astro)fysica (o.a. de deathflash, de mogelijke  pijnprikkels)
 • wat is er te zeggen over het levenseinde en de BDE (o.a. het moment van uittreden, het gevoel van geluk en heelheid, pijnloosheid)

Drs. Maureen Venselaar is geesteswetenschapper (afgestudeerd op de problematiek van jonge thuislozen), BDE-deskundige en grondlegger van de nieuwe verklaring van de bijna-doodervaring. Over deze nieuwe theorie geeft zij lezingen. Zij is ook auteur van het boek  “De (bijna-) dood ontrafeld”. In dit boek beschrijft zij haar compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijf fasen theorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE kenmerken.  

 

Video
Het vraaggesprek met Maureen Venselaar  is opgenomen en de link is te koop. Je kunt deze video bekijken wanneer je wil en zo vaak je wil. Om de link te bestellen stuur je een bericht naar info@skyhighcreations.nl met als titel “Maureen Venselaar”. Je maakt € 15,– pp over op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A). Nadat de betaling is ontvangen sturen we je de link en het wachtwoord toe. 

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559.