Lezing Ed Vos

De lezing van Ed Vos op woensdag 14 maart a.s. “Orbs en andere lichtfenomenen, Multidimensionale Bewustzijnsvormen”, werd deze week aangekondigd in het Kompas, de regionale krant van de Hoeksche Waard. Ziehier het artikel: