Lezing Dr. Hans C. Moolenburgh

Op zaterdag 21 maart 2015 vond in de Sacramentskerk te Breda de lezing van Dr. Hans C. Moolenburgh, U kunt veel meer dan u denkt” plaats. Er werd een video registratie gemaakt door Attema & Polet – Creative Media. Deze video is uitsluitend voor privégebruik en mag niet worden gekopieerd of verspreid.