Zaterdag 27 mei 2023, “Inner Reset – De Magie van het Leven -“, lezing door Yasmin Verschure (Dongen)

Wanneer je leeft vanuit je hart kan er niets misgaan…

Vanaf het moment dat Yasmin Vershure zei: ”Ik laat los – ik laat God”, werd haar pad op magische wijze geleid. Na een turbulent leven gaf ze wereldwijd workshops zelfgenezing en innerlijke groei. Was zes winters in Kenia. Ging met lege handen en een open hart naar onze broeders en zusters in Griekenland en schreef op verzoek het boek Volk van mijn VOLK.

En toen gingen alle grenzen dicht. Angst benam de mens letterlijk haar adem en polarisatie nam hand over hand toe.

Waarachtig leven gaat over respect, eigen verantwoordelijkheid en ten diepste Mensch-wording. We volgen klakkeloos de richtlijnen of we keren naar binnen en vinden de poort naar heelheid en ware vrijheid. Nu is het de tijd om ons te herinneren wie we in wezen zijn. De liefde te leven die ons verbindt en waar geen ruimte is voor polarisatie of haat. Tijd voor een Inner-Reset.

Plots en ongepland gingen Yasmin en haar partner in juli 2021 voorbij alle grenzen en bleven acht maanden onderweg. Ze strandden op Sardinië. Haar negende boek wilde geboren worden. Waar kon dit beter gebeuren dan op dit magische eiland waar de vrouwelijke energie zo voelbaar aanwezig is.

Het is de tijd bij uitstek om tot volle bloei te komen. Transformeer jouw binnenwereld en zie jouw innerlijke schoonheid weerspiegeld in alles en iedereen om je heen. De strijd is gestreden. Angst en controle verdwijnen. Vol vertrouwen laat je je meedrijven op de stroom van het mysterie dat Leven heet.

Yasmin is in alle eenvoud een levend voorbeeld. Niet langer bang voor afwijzing en kritiek omarmt ze ieder levend wezen. Helderheid, liefde, respect en flexibiliteit zijn haar mantra’s en vind je terug in alles wat ze doet zonder te doen.

Yasmin Verschure, Ambassadeur van de liefde, auteur en inspirator

Yasmin Verschure over zichzelf:
Ik ben die ik ben en pas in geen enkel hokje. Met de verwondering van een kind exploreer ik de wereld. Liefde voor mezelf en de ander is de essentie van waaruit ik handel zonder te handelen. De pure rauwheid van het bestaan werd mijn inwijdingsweg. Alles waar ik mijn identiteit aan ontleende mocht ik achter me laten om waarachtig Mensch te worden.

Vanaf het moment dat ik het leven niet langer naar mijn hand wilde zetten, werd ik op magische wijze geleid. Wereldwijd gaf ik personal coaching en workshops heling en innerlijke groei.

Het lot ofwel de liefde gooide me terug op mezelf bracht me zes winters naar Kenia waar ik kleinschalige projecten ging ondersteunen.

In 2015 kreeg ik de impuls om mijn focus te verleggen naar de vluchteling. Samen met mijn maatje Giri vertrokken we met lege handen en een open hart. Dat resulteerde in vijf uitzonderlijke winters waarin we heel dicht bij de Mensch mochten zijn.  Op verzoek verscheen mijn boek Volk van mijn Volk.

En toen gingen de grenzen dicht. Maar de liefde en de verbinding met onze regenboog-familie bleef. Mijn innerlijke gids vertelde me dat ik me niet moest laten begrenzen. En voor we het wisten waren we acht maanden onderweg. Hoewel we Griekenland niet konden bereiken werd in het vrouwelijke Sardinië mijn negende boek Inner-Reset geboren.

En plots ontstond er een nieuwe stroom. Het boek Inner-Reset werd een middel om liefde de wereld in te laten stromen en mensen wakker te schudden via lezingen en de kracht van de helende aanraking

Nu is de tijd om ons te her-inneren wie we waarachtig zijn

Het boek Inner Reset is tijdens de lezing te koop voor € 20,–.
Meer informatie over Yasmin Verschure en haar boeken vind je op haar website:
www.yasminverschure.nl/

Programma
14.00 uur: Ontvangst
14.30 uur: Programma deel I
15.30 uur: Pauze
16.00 uur: Programma deel II 
17.00 uur: Gelegenheid om Yasmin persoonlijk te ontmoeten en jouw boek te laten signeren
17.30 uur: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Inner Reset”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop (Aan de zaal is de prijs € 22,50). De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het bedrag overmaken op NL70 ABNA 0505774372 t.n.v. R.J. Beljon.

Locatie
Natuurlijk Henriëtte
Een fantastische biologiscge supermarkt maakt deel uit van deze locatie. 
Klein Dongenseweg 81
5106 AB Dongen

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.