Zaterdag 20 juni 2020, Dr. Hans C. Moolenburgh, “U kunt veel meer dan u denkt” Video via Zoom

Op zaterdag 20 juni 2020 zullen wij via Zoom de videoregistratie vertonen van de lezing “U kunt veel meer dan u denkt” van dr. Hans Moolenburgh die hij gaf in maart 2015.

Dokter Hans C. Moolenburgh Sr., destijds 89 jaar oud, was één van de meest vooraanstaande artsen op het gebied van de complementaire geneeskunde. Hij was een veelzijdig en bevlogen mens. Naast ruim 60 jaar arts te zijn geweest was hij een inspirerend en succesvol schrijver met een heldere boodschap. Onder zijn patiënten bevonden zich Roeland Beljon en zijn vader Joop Beljon. Dr. Moolenburgh was in staat, om in een prachtige en humoristische verteltrant de meest ingewikkelde zaken simpel uit te leggen. Hij was authentiek, wist anders te denken en anders te kijken.  Veel van wat hij in deze lezing 5 jaar geleden besprak is nog steeds zeer actueel.

Complementaire geneeskunde of terreingeneeskunde
boek
Dr. Moolenburgh, schreef meerdere boeken over complementaire geneeskunde, namelijk “Op je gezondheid” (2005), “U kunt meer dan u denkt” (2011) en “U kunt veel meer dan u denkt” (2013). Volgens hem is de mens gebouwd als een octaaf die zich uitstrekt tussen de hemel en de aarde. Die octaaf wordt in de huidige tijd gestoord op alle drie niveaus, lichaam, ziel en geest. In de lezing gaat hijj hier uitvoerig op in. Zelf sprak hij ook wel over terreingeneeskunde, want “Als je het terrein schoonmaakt en van de juiste hulpstoffen voorziet, merk je tot je verbazing hoe enorm het zelfherstellend vermogen van ons lichaam is”. Bij bv. chronische vermoeidheid kan biologische voeding, veel water drinken, aanvulling van tekorten met natuurlijke vitamines, beweging, buitenlucht en verwijdering van stralingsbronnen al veel veranderen.(*)
Dr. Moolenburgh treurde om het beroep van huisarts, omdat deze nu een jakkeraar is geworden. De huisartsen uit zijn kindertijd beschikten over minder detailkennis, maar hadden nog ruimschoots het vermogen mensen werkelijk te genezen, omdat ze de tijd hadden hun patiënten te leren kennen.(*)

1001004010930164Kanker
Zijn boek “U kunt veel meer dan u denkt” is bestemd voor mensen die willen weten wat kanker nu eigenlijk is en wat ze kunnen doen om kanker te helpen voorkomen. De patiënt met een kwaadaardige ziekte wordt in de reguliere geneeskunde behandeld door chirurgen, radiotherapeuten en oncologen. Slechts een deel van de patiënten geneest. In deze fase kan de patiënt kiezen voor een niet-toxische tumortherapie, die in de praktijk wordt gebracht door artsen in de complementaire geneeskunde. Hans Moolenburgh stelt in dit boek klip en klaar vast dat de reguliere en complementaire geneeskunde elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen.
Volgens dr. Moolenburgh lijkt het soms bijna voodoo wat je in de relatie tussen specialisten en patiënten ziet gebeuren: de manier waarop de patiënt door een diagnose naar beneden wordt gehaald. Een collega van Hans Moolenburgh zei daarover het volgende: “Op het moment dat een arts plechtig vertelt dat je kanker hebt, gebeuren er twee dingen. Ten eerste weet je dat je kanker in je lichaam hebt en ten tweede heb je kanker in je ziel. Die kanker in het lichaam krijg je er vaak wel uit, maar die kanker in je ziel is veel moeilijker te genezen”.(*)
Zelf kijkt hij eerst tot welk van de drie stofwisselingstypen de patiënt behoort. Vervolgens past hij het dieet daar op aan. Dan kijkt hij welke stoffen de persoon tekort komt. De tweede stap is de afbraak van de tumor, met bv. hoge doseringen pancreasenzymen. Naast de opbouwpreparaten en de preparaten die de tumor afbreken, is er nog een derde stap: schoonmaken met bv. sapvastenkuren, om rommel af te voeren.(*)
Daarnaast wijst Dr. Moolenburgh erop dat kankerpatiënten vaak vergeten zijn zich af te vragen wie zij nu zelf zijn en wat ze eigenlijk het liefst zouden doen. Deze bewustwording kan een grote rol spelen in het genezingsproces van de patiënt.

9200000015493965Kinderziekten
Het nieuwste boek van dr. Hans Moolenburgh “U kunt veel meer dan u denkt” richt zich op kinderziekten. In ruim 60 jaar artsenpraktijk heeft hij de klachten van kinderen zien veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’-kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekregen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan allergieën, voedselintolerantie, hyperactiviteit en autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand te hebben. Wat is er aan de hand?
Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden laat Moolenburgh zien dat het tijd wordt om verder te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te pakken. Bij kinderen met gedragsstoornissen, die hyperactief zijn, vindt hij altijd drie dingen. Een reactie op in de kindertijd gegeven vaccins, met name DKTP. Een reactie op kunstmatige geur- en smaakstoffen. En een reactie op fluoride (een kind van 3 jaar slikt 35 % van de tandpasta in). Volgens dr. Moolenburgh wordt het gedrag van het kind vaak volkomen normaal, als deze 3 invloeden worden uitgeschakeld.(*)

9020254456Engelen en toeval
Hans Moolenburgh was een arts die waarde toedicht aan humor en echte (Grimm of Anderson) sprookjes (“gezondheidsvoedsel voor de ziel”) en zintuiglijke waarnemingen zelfs rekende tot de hoogste vorm van voeding die een mens tot zich kan nemen.(*)
“Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?” Dat vroeg Hans Moolenburgh in zijn huisartsenpraktijk aan zijn patiënten onder wie hij in 1982 een onderzoek begon naar engelervaringen. De reacties op zijn vraag waren even verrassend als gevarieerd; bij zowel katholieken, protestanten als “ongelovigen” komen zulke ervaringen voor. Dr. Moolenburgh gaf zijn bevindingen weer in het boek “Engelen, als beschermers en als helpers der mensheid” (1983), dat in 15 talen is vertaald.
Vervolgens kreeg hij vanuit de hele wereld prachtige engelenverhalen toegestuurd. Dit resulteerde in het boek “Engelen op je pad” dat verscheen in 1995.
In de jaren 90 beleefde dr. Moolenburg zijn eigen engelervaring, die hij lang voor zich heeft gehouden. Tijdens de lezing zal hij kort vertellen hoe hij dit verschijnsel in de huidige tijd nog tegenkomt.
1001004005744480Dr. Moolenburgh schreef in 2008 een boek over toevalservaringen, met als titel “Is toeval echt toevallig?”. Een boek over verwijzingen naar het onverklaarbare dat, als je oplet, vrij veel in het leven verschijnt en we dan toeval noemen. Moolenburgh verzamelde ook zijn eigen toevalservaringen en kwam in 2 jaar tijd al op 96 stuks. Volgens dr. Moolenburgh liggen engelervaringen en toevalservaringen dicht bij elkaar. Zo dicht dat je soms denkt: met welk van de twee heb ik te maken?  Een citaat van Hans Moolenburgh: “Het leven is beslist veel en veel mysterieuzer dan we denken. Onze gevoeligheid om het te herkennen neemt toe. En met het ouder worden ga je dat meer en meer zien.”(*)

(*) Bron: Vruchtbare Aarde editie 1 van 2007
In het tijdschrift Vruchtbare Aarde editie 1 van 2007 verscheen een interview met dr. Hans Moolenburgh door Bart Hommersen. Wil je het artikel ontvangen, klik dan: http://www.vruchtbareaarde.nl/ontvang/

Video
Op deze avond vertonen we de video van de lezing van Hans Moolenburgh die in Breda is opgenomen door Jan Polet en Douwe Attema op zaterdag 21 maart 2015. Omdat we de video vertonen via Zoom, kan het beeld wat schokkerig zijn. Het geluid is goed en de vertoonde dia’s zijn goed zichtbaar. Mede hierom hebben we de prijs op een toegankelijk laag niveau gehouden. Aan het eind maken we ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

Programma
19.40 uur: opening van de zoom meeting
20.00 uur: aanvang 
21.55 uur: Discussie en uitwisselen ervaringen
22.30 uur: einde van de zoom meeting
De eindtijd is indicatief

Nieuwsbrief
Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.