Wegens omstandigheden uitgesteld: Robert Zwemmer: “Graancirkels, Het Urantia Boek, en de moderne cultuur”

Helaas zijn wij wegens onvoorziene omstandigheden genoodzaakt deze lezing die gepland stond voor donderdag 23 november 2017 voor onbepaalde tijd uit te stellen. Via deze website en in onze nieuwsbrieven zullen wij te zijner tijd berichten over een nieuwe datum

Hebben de beeldschone patronen die sinds jaren in velden verschijnen, vooral in Engeland, iets te maken met het in 1997 in onze taal verschenen Urantia Boek? Hoe verhoudt zich Het Urantia Boek tot ontwikkelingen in de wetenschap? En tot de diverse geestelijke leraren die we op Youtube kunnen beluisteren?
Een nadere inspectie .. 

Het Urantia Boek 
Het in 1955 verschenen Urantia Boek ontstond in Chicago naar aanleiding van vragen van een groep mensen rond het artsenpaar William en Lena Sadler.  Die groep stond bekend als het forum.  Het stel en nog wat mensen om hen heen kende als enigen de identiteit van iemand die ‘de slaper’ werd genoemd, en in die bewustzijnsstaat merkwaardige informatie doorgaf. Uiteindelijk is het lijvige (ruim een miljoen woorden) Urantia Boek verschenen naar aanleiding van vragen van dit forum, in samenwerking met het groepje rond William Sadler, aan de slaper.

Het Urantia Boek bestaat uit vier delen. Ongeveer een derde van de tekst behandelt leven en werk van Jezus van Nazareth (deel IV), de ‘Schepper Zoon’ van het plaatselijke universum waarvan onze planeet deel uitmaakt.

Deel III gaat over de geschiedenis van onze aarde, Urantia.

De eerste twee delen gaan vooral over (bewoners van) de verschillende astronomische gebieden waarvan onze aarde, en het universum waartoe wij behoren, deel uitmaakt en hun functie.

Het Urantia Boek en Graancirkels
Het Urantia Boek gaat niet letterlijk in op een fenomeen als graancirkels. Toch lijkt verband te kunnen worden gelegd tussen de in deel II van het boek genoemde Hemelse Kunstenaars en de sinds eind 70er jaren vooral in Engeland verschijnende graancirkels. Ook hier weer echter blijven de auteurs -met opzet zo lijkt het- vaag: het woord graancirkels, of iets wat daar op lijkt, wordt nergens gebruikt in de tekst.  Wie echter studie maakt van de schitterende formaties, en de (getallen) symboliek bestudeert, komt ontegenzeglijk uit bij die heuglijke suggestie. Het Urantia Boek geeft ook gezicht aan de bijzondere talenten van verlichte mensen, die het immers standaard hebben over dat we als mens meer zijn dan onze verschijningsvorm, en dat we  uiteindelijk een eeuwige bestemming hebben, meer dan dat we een toevalstreffer zouden zijn. In de lezing gaat Robert Zwemmer uitdrukkelijk in op de betekenis van graancirkels.

Robert Zwemmer
Robert Zwemmer (1955, Velsen) trok in 1979 naar India om zo’n tien jaar te verblijven in woon-werkgemeenschappen in Azië, Europa en de Verenigde Staten. In 1989 brak een lastige tijd aan die uiteindelijk weer tien jaar later leidde naar studie van en schrijfwerk over de suggestie dat we in een aanmerkelijk poëtischer, speelser en opwindender heelal leven dan tot op heden wordt aangenomen.

Robert maakt sinds 2002 studie van Het Urantia Boek, graancirkels en de wijze waarop de wetenschap zich verhoudt tot ‘het leven’. Hij schrijft gedichten en publiceerde een tweetal poëzie bundels, steeds met zijn studie van Het Urantia Boek, graancirkels, geestelijke leraren en wetenschap als grondslag. Meer informatie over Robert Zwemmer en het Urantia Boek: www.robertzwemmer.nl

Programma
19.30 uur: ontvangst
20.00 uur: lezing deel I
21.30 uur: pauze
22.00 uur: lezing deel II
22.30 uur: borrel en gelegenheid om Robert Zwemmer persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

Aanmelden
Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Robert Zwemmer”. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop inclusief consumpties. Aan de zaal is de prijs € 20,–. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

Locatie
Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland
Beneden Molendijk 35
3262 AA Oud-Beijerland
Klik hier voor de locatie

In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559.