21 december 2012, “Shake the Calendar Party”

WAAR BEN JIJ OP 21 DECEMBER 2012???

Zoals je weet eindigt op die datum de Maya kalender. Dit betekent het einde van een tijdperk, maar vooral het begin van een nieuw tijdperk.

Wij willen dit bijzondere moment graag samen met jullie beleven. Daarom organiseren wij een groot dansfeest onder de naam “Shake the Calendar Party”, Hierbij zal de galerie worden omgetoverd tot een club/dancing met een live DJ! Het wordt een soul/disco/funk dansfeest met dansmuziek uit de jaren 70 en 80 en een beetje Flower Power!

Kijk naar het filmpje dat wij hierover hebben gemaakt. Het geeft een goede indruk van wat wij voor ogen hebben:

Dit besloten feest zal plaatsvinden op vrijdag 21 december 2012 van 21.00 uur tot 2.00 uur in galerie Beelden Bij Beljon te Oud-Beijerland. Er is plaats voor maximaal 100 gasten. De entree is € 20,– en de drankjes zijn € 2,– per stuk. Knabbels zijn on the house!

Feest met ons mee op het moment dat de nieuwe cyclus van de Maya’s ingaat en geef jezelf het signaal dat je er klaar voor bent. Schud het oude tijdperk dansend van je af!

Als je erbij wilt zijn, stuur dan DIRECT een e-mail naar info@skyhighcreations met de zin “Ja, ik wil erbij zijn”(plus het aantal personen). Je aanmelding wordt definitief als we je betaling hebben ontvangen. Je kunt € 20,– p.p. overmaken op 467074526 tnv R.J. Beljon te Oud-Beijerland ovv Shake the Calendar. Je ontvangt dan een bevestiging.

Wij verheugen ons erop en hopen dat jij er ook zin in hebt!

Roeland Beljon en Nancy Polet

 

ACHTERGRONDEN NIEUWE TIJDPERK

Begin Aquariustijdperk, einde Maya kalender en einde Kali Yuga
We leven niet alleen in een tijdperk van verandering, maar vooral ook in een verandering van tijdperk. Het lentepunt van de zon verschuift van het dierenriemteken vissen naar het dierenriemteken waterman (aquarius), waar het ongeveer 2060 jaar zal blijven. Dit astronomische gegeven zal volgens velen gepaard gaan met grote veranderingen van het menselijk bewustzijn op aarde.
Daarnaast eindigt volgens de oude kalender van de Maya’s op 21 december 2012 een lange cyclus van 25.800 jaar. Het einde van die cyclus is tegelijkertijd het begin van een nieuwe cyclus.
Ook volgens de Hindoes heeft het bewustzijn van de mens een zeer lange periode van duisternis doorlopen en loopt dit tijdperk Kali Yuga genoemd, nu ten einde. We bevinden ons momenteel op de grens tussen twee tijdperken, het tijdperk Kali Yuga en de Nieuwe Tijd die we nu ingaan.

Voorboden nieuwe tijd: Flower Power en tijdgeest jaren 80
De voorboden van de nieuwe tijd werden al in de jaren zestig van de vorige eeuw zichtbaar in de vorm van onder andere de hippies en de flowerpower (zoals Musical Hair). Er ontstond een subcultuur die bekend staat als de new age beweging. Deze hield zich bezig met psychologische, esoterische, occulte en religieuze zaken.
Rond 1980 was er duidelijk geen sprake meer van een subcultuur, maar van een tijdgeest. Er ontstond een groeiend besef van ecologische waarden, toenemende belangstelling voor het mystieke, voor spiritualiteit en holistische geneeswijzen en een groeiende betrokkenheid bij de derde wereld en vredespolitiek. Vele mensen vonden de moed om zichzelf te zijn in een wereld die zich nog aan alle kanten verzette tegen het nieuwe.

Noodzaak tot vernieuwing
Dat verzet tegen het nieuwe is er nog steeds. De noodzaak voor vernieuwing wordt echter binnen alle geledingen van de samenleving wel steeds meer ingezien, want de pijn veroorzaakt door oude idealen, werkwijzen en structuren, groeit. De vele problemen die we hebben zijn uiterst onprettig, maar vormen ook de stuw tot bewustwording en vernieuwing.
Een nieuwe wijze van denken op basis van inzicht is hard nodig. Daarnaast is ook een vernieuwing van het voelen en handelen nodig. Ons denken, voelen en handelen moeten op een vernieuwde wijze harmonisch met elkaar samen gaan werken. We kunnen de vibratieverhoging verdragen wanneer we ons eigen trillingsgetal verhogen door te gaan leven vanuit ons innerlijk. Dat is mogelijk als we gaan luisteren naar de subtiele impulsen die uitgaan van de onsterfelijke kern in ons.

Kenmerken nieuwe tijd
Het waterman tijdperk kenmerkt zich door bewustwording, ontstoffelijking (alles zal ijler en etherischer worden) en transparantie. Veel om ons heen zal binnenkort wegvallen en verdwijnen. In de nieuwe omstandigheden van de aarde zal alles verjongd, gezuiverd en gereconstrueerd worden. De materie zal verfijnd worden en onze harten zullen worden bevrijd van angsten, stoornissen en onzekerheden.
Op de nieuwe aarde zal het werk minder moeite vergen en zal iedereen tijd hebben voor spirituele, intellectuele en artistieke activiteiten. De verhouding tussen man en vrouw zal eindelijk in harmonie worden opgelost en iedereen krijgt de kans zijn aspiraties te volgen.
Licht, goedheid en rechtvaardigheid zullen zegevieren. In dit nieuwe tijdperk zal ons bewustzijn verder ontwaken, waardoor meerdere werelden en dimensies voor ons toegankelijk gaan worden.
Dus laten we ons nier langer verzetten tegen het nieuwe.

Met andere woorden:

KOM NAAR DE “SHAKE THE CALENDAR PARTY” OP 21 DECEMBER 2012

 

Bronvermelding: Een deel van de bovenstaande tekst is terug te vinden op www.arendlandman.nl