Agenda

 • Zaterdag 18 juli 2020, drs. Maureen Venselaar: “Orgaandonatie in een nieuw licht door nieuw model bijna-dood ervaring” via Zoom

  Nu de vernieuwde wet op de orgaandonatie met stille trom is ingegaan en onze lichamen in de ogen van sommigen eigendom van de staat zijn geworden, is het tijd om opnieuw stil te staan bij de dood. De enorme media aandacht voor het corona virus heeft de aandacht helemaal afgeleid van de kern van de zaak en alleen maar de angst voor de dood bij het gros van de mensen bevestigd. Maar wat is dood gaan en dood zijn eigenlijk? En als wij dood zijn of sterven, wat gebeurt er dan met ons bewustzijn? Dat zijn vragen die niet worden gesteld in de publieke arena die wordt gedomineerd door angst. Angst voor de dood. De dood wordt in de media gepresenteerd als het ergste wat je als mens kan overkomen, het einde van alles. De dood is zo erg, dat je zelfs het leven van anderen duurzaam mag ontwrichten om de dood van enkelen uit te stellen. En dat terwijl de dood net zo onlosmakelijk met het leven is verbonden als de geboorte. En is de dood wel het ultieme einde? En is het wel waar dat er nog nooit iemand is teruggekomen om te vertellen hoe het aan de andere kant is? Maureen Venselaar deed onderzoek naar bijna-dood ervaringen en tekende haar bevindingen op in haar boek “De (bijna-) dood ontrafeld”.

  BoekDrs. Maureen Venselaar is onderzoeksjournalist, geesteswetenschapper en zoals gezegd auteur van het boek “De (bijna-) dood ontrafeld”. In dit boek beschrijft zij een compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijf fasen theorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE kenmerken.

  In de wetenschap bestaan tot nu toe 2 main stream verklaringen. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek. De tweede is dat de BDE als een bovennatuurlijk verschijnsel moet worden beschouwd.

  Maureen heeft naar aanleiding van een tienjarige detailstudie naar honderden ervaringsverhalen in relatie tot fysica en astrofysica een volstrekt nieuwe verklaring voor de BDE ontwikkeld.

  Ze heeft ontdekt dat wanneer wij de grens van het leven naderen, onze zintuiglijke waarneming zal afnemen, ons waakbewustzijn zal wegvallen en diep in ons lichaam een proces op gang komen dat ervoor zorgt dat er lichtenergie (fotonen) vrijkomt. Deze lichtenergie staat aan de basis van een ander verruimd bewustzijn en een volgend leven.

  Vraaggesprek met drs. Maureen Venselaar
  Op deze avond zal Maureen Venselaar in een vraaggesprek aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  1. De verschillende definities van de BDE 
  2. De verschillende verklaringsmodellen van BDE
  3. Hoe deze verklaringen en definities tot verwarring leiden in A, de wetenschap, B de nazorg en C. orgaandonatie

  De kern rond orgaandonatie:
  – Twee verklaringsmodellen + orgaandonatie (o.a. dood is dood versus 1. pijn 2. we leven nog bij transplantatie en 3. overname karakter)
  – Stadia van bewustzijn
  – Soorten ‘dood’
  – Criterium dood: hersendood
  – Harvard criteria (EEG irt hersenschors, hersenoedeem)
  – Het onderzoek van Maureen zelf: Wat is BDE en hoe is dat anders te verklaren?

  Tenslotte zal Maureen Venselaar haar visie op BDE geven en orgaandonatie vanuit deze visie benaderen.

  In het voorjaar van 2021 zal Maureen voorts in een live lezing uitgebreid ingaan op alle aspecten van BDE, haar onderzoek daarnaar en het boek “De (bijna-) dood ontrafeld”.

  Programma
  19.40 uur: opening van de zoom meeting
  20.00 uur: aanvang vraaggesprek
  21.30 uur: einde van de zoom meeting
  De eindtijd is indicatief

  Aanmelden
  Als je de lezing virtueel wilt bijwonen, dan stuur je een e-mail naar info@skyhighcreations.nl met als titel “Maureen Venselaar”. Je maakt € 15,– pp over op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A). Nadat de betaling is ontvangen sturen we je een link waarmee je vanaf ongeveer 15  minuten voor aanvang aan de meeting kunt deelnemen. Als je nog geen Zoom hebt, dan installeert dat als het goed is ook automatisch met deze link. Als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt, probeer dan ruim op tijd het programma te installeren (met de link die je van ons ontvangt) en zorg dat je op tijd bij de meeting aanwezig bent. Je kunt ook bellen met 06 54752559.

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559.

   

 • “A Night of Crop Circling” The Zoom Edition order the video

  The best edtition of “A Night of Crop Cirlcing” Yet! Fortunately, we recorded this zoom edition so that anyone can enjoy it. Just register below and we will send you payment details, after payment has been received, we will send you the link and the password to the video.

  Last year we happily celebrated our fifth “Night of Crop Circling” in the lovely Coronation Hall in Alton Barnes Wiltshire. Little did we know that the world would change this much! As a result of the situation in the world most we won’t be able to gather in the Coronation Hall this year so we decided to make the 2020 “Night of Crop Circling” an online event. We will use Zoom to allow all of you to join this special evening. We hope you will enjoy it and we look forward to meeting you in the flesh again in 2021. Except that we won’t meet live, the format is still the same as always, a series of 6 short lectures on various crop circle related topics. 

  Speakers: 

  Andy Thomas

  Andy Thomas is a leading unexplained mysteries researcher and author of many books on crop circles, mysteries, the paranormal and folklore, including the acclaimed ‘Vital Signs’, ‘Conspiracies’ and ‘The Truth Agenda’.  Andy widely writes and lectures and has made numerous radio and TV appearances. Website: www.truthagenda.org 
   
  Presentation: Legacy Of The Circles 
  When crop circles burst into the mainstream in the late 80s and early 90s, irrespective of their origins and purpose they gathered together a group of seekers and awakened them to the feeling that big change was coming in the world. Now that those changes would appear to be firmly in action, how can we best apply the learning gained from those more innocent times defending the seemingly indefensible – crop circles! – to help navigate our way through today’s overly-polarised situations and cast a useful light on truth and freedom of speech?
   

  Patricia Kucmanova

  Patricia has been traveling the world for 11 years in search for the insight into the nature of our reality. The journey took her through five continents and many schools of thoughts to the mystery of crop circles.

  Her initiation into the phenomenon came through the blessing of meeting the legend, the late Michael Glickman. She had closely worked with him for years until his sad passing on the May 1st this year.

  Presentation: A Michael Glickman Tribute
  Patricia’s lecture will be part story-telling (for most of our history has been preserved thanks to the sheer power of story-telling), part sharing of her own Crop Circle research insights, and part a tribute to Michael Glickman and his legacy.

  Dan Vidler

  Dan has been investigating and photographing the interiors of crop circles since 2003, documenting the finer details within the laid crop and reporting on significant features at ground level. Close inspection of laid stems often reveals unique, surprising and mysterious aspects of the phenomenon, reflecting the beauty and majesty seen from an aerial perspective but which might go unnoticed to all but the keenest observer. 

  Presentation: Things are not always what they seem…
  It is always disappointing to hear that potential visitors to crop circles have been ‘put off’ by the negative comments of others. Having heard the phrase, “It’s very messy…” on countless occasions, my hope is that people will keep an open mind and investigate for themselves because some of those ‘messy’ formations have turned out to be the most incredible and memorable I have ever seen. I will share some examples of amazing, messy formations throughout the years, including observations from the 2020 season.
   

  Juliet Mathison

  Juliet Mathison is a facilitator of soul trauma resolution and psycho-emotional healing for the awakening lightworker/starseed community. She teaches inner technologies of ascension alchemy through a program called The Crystalline Stargate Pathwork. Juliet has been an avid crop circle enthusiast since the early 1990s. Following a profound experience in a crop circle in 2008, Juliet found herself intuitively incorporating certain crop circle energies into her healing practice – with some rather amazing results. As a lifelong student of Sacred Geometry, she recognized how certain crop circles naturally interface with the geometries of the Human Instrument, via the chakra system, the bio-field, and ultimately the DNA itself.  

  Presentation: Crop Circles, Earth Grids, and the Ascension Journey:
  Juliet will share understandings of how the crop circle phenomenon is relevant to
  personal and planetary healing in the time of the Great Awakening.


  Dr. Eltjo Haselhoff, MSc, PhD, FGP
  Dr. Eltjo H. Haselhoff (1962) is Senior Research Scientist at Royal Philips. He has a background in laser physics, optics, accelerator physics, magnetic resonance in medicine and technology for clinical cardiology. He has been chairman of the Dutch Centre for Crop Circle Studies from 1996 -2004. He has written many books on the topic and he is praised for his ground breaking research “An Experimental Study for Reproduction of Biological Anomalies Reported in the Hoeven 1999 Crop Circle” that was published in the Journal of Scientific Exploration.

  Presentation: E=mc²  2.0 
  Eltjo has been improving on Einstrein’s Relativity Theory and has found what realm strange phenomena like crop circles actually come from… 

  58956_595005143844374_1537333149_nBert Janssen
  Bert Janssen is one of the world leading crop circle researchers from outside the UK. He produced several documentaries on the topic as well as several books. He specialises in synchronicities and what he calls the otherworld. He is well known for his inspiring and entertaining talks all over the world. He has a vast crop circle experience to share. www.cropcirclesandmore.com

  Presentation: The Organizing Principle
  In his latest book “The Organizing Principle” Bert explains that there are no coincidences. In his talk he will adress the matter form the crop circles perspective.

  Programme:
  8.00 pm: Introduction and Andy Thomas
  8.20 pm: Patricia Kucmanova
  8.40 pm: Dan Vidler
  9.00 pm: Juliet Mathison
  9.20 pm: Eltjo Haselhoff
  9.40 pm: Bert Janssen
  10.00 pm: Time to say good beye and questions
  10.30 pm: Zoom meeting closes

  Order the video:
  The “Night of Crop Circling” The Zoom Edition took place on July 29th 2020. If you want you can order the video now for € 15,–. Just send an e-mail to: info@skyhighcreations.nl with “Night of Crop Circling” as title. We will send you payment details. When payment has been received, we will send you the link and password to the video.

 • Donderdag 10 september 2020, Lezing “Munay- de wil om lief te hebben” door Jessica Bredero (Oud-Beijerland)

  Het munay-symbool gaat over de mens in een duale wereld. Zoals het beeld laat zien is deze mens is balans. Zij is in balans omdat zij zich bewust is van zichzelf. Het symbool bevat enkele geometrische elementen: het vierkant, de driehoek, de cirkel, de rechte lijn. Deze elementen vertellen over onze bewustwording. Op deze pagina staat een klein deel van de gelaagdheid van het symbool.

  *Sinds de oudheid staat het vierkant symbool voor yin, de Grote Moeder en Moeder Aarde.
  *De driehoek gaat over de drie pijlers onder een gezonde relatie volgens de Inca Kosmologie; ayni (wederkerigheid), yanantin(gelijkwaardigheid), en munay(de wil lom lief te hebben). Volgens de Inca’s is is deze drie-eenheid zowel het middel als het doel van de spirituele ontwikkeling of bewustwording van de mens.
  *In het beide driehoeken zijn yin en yang te herkennen. Yin en yang staan voor onze kwaliteiten, maar ook voor onze lichte- en schaduw kant.
  Yin en yang zijn in yanantin (gelijkwaardig aan elkaar) en daarom in balans; de kosmische dans van dualiteit is even tot rust gekomen.
  *De cirkel in het midden verwijst naar ons hart, ons huis van liefde.
  *De diagonaal is een spiegel. Licht wordt duisternis en omgekeerd. We leven in een gespiegelde werkelijkheid, een droomwereld.

  De lezing ‘Munay’ bestaat uit twee delen.
  Het eerste deel gaat over de betekenis van het woord munay en de gelaagdheid van het symbool. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  – Onze yin en yang kwaliteiten krijgen aandacht, en we onderzoeken waarom het zo kan zijn dat we deze vaak laten overschaduwen door belemmerende overtuigingen. Het zal dan duidelijk worden waarom het hart van het symbool, ons hart, voor een deel donker is.
  – De betekenis van verschillende geometrische elementen in het symbool wordt toegelicht.
  – De drie-eenheid van ayni, yanantin en munay, het middel en doel voor spirituele ontwikkeling wordt besproken.
  – Wij leven in een tijd waarin Yin, het sacrale vrouwelijke, weer meer in ons bewustzijn komt. Het munay-symbool heeft daar ook mee te maken.
  – Jessica legt uit hoe de vierkante Munay en het ronde yin-yang symbool uit de Tao elkaar aanvullen.
  – En ze gaat het hebben over heling. Daarbij wordt munay, de wil om lief te hebben, in verband gebracht met vergeving. Vergeven kun je vergelijken met het opruimen van een kast met oude/ onbruikbare spullen. Munay gaat over het verjagen van de duisternis. Door dit te doen maak je plaats voor bijvoorbeeld positieve gevoelens over je zelf.

  Na de pauze laat Jessica Bredero je kennismaken met de munay-techniek, een methode om vergeving te beoefenen. Ze laat het publiek  de oefening doen en deze wordt geëvalueerd.

  Deze lezing is tevens een introductie voor de workshop ‘Munay-een weg naar vergeving’ en de e-cursus ‘Heel je leven’. Bovendien wordt het boekje ‘Munay- de wil om lief te hebben’ gelanceerd. Het is deze avond te koop voor € 12,50.

  Jessica Bredero
  Sinds haar kindertijd heeft zij contact met de spirituele wereld, waarin ze zich erg thuis voelt.
  In 2003, maakte Jessica een vision-quest in het gebied van het Titicacameer, het land van de  Inca in het Andes gebergte van Peru en Bolivia. Tijdens de reis bleek Titicaca niet alleen een meer te zijn, want als Vrouwe Titicaca was zij Jessica’s gids. Zij liet haar dingen zien en ervaren die haar veel leerden over de dynamiek in onze duale wereld en de balans en disbalans in het menselijk leven.
  Als afsluiting van de reis ontving Jessica het munay-symbool in een meditatie, en werd haar gevraagd om dit te verspreiden.

  Om aan het verzoek te voldoen, moest Jessica de betekenis van het symbool kennen en hiermee begon een nieuwe reis. Deze keer trok ze door het landschap van haar psyche. Daar lagen, verborgen in het donker, onverwerkte pijnen te wachten. Pas nadat ze deze trauma’s had geaccepteerd als deel van haar zelf en ze daarna kon vergeven, begreep Jessica de betekenis van het symbool.

  Ondanks de verbinding met Vrouwe Titicaca en haar wijze leringen leek het vergeven vaak buiten Jessica’s bereik. Echter, om echt gelukkig te zijn in het heden, moest ze de ballast en haar trauma uit het verleden werkelijk los laten. De pijn die ze voelde was de prijs die ze betaalde voor het niet accepteren en vergeven van gebeurtenissen die achter haar lagen. In haar vergevingsproces werd Jessica geconfronteerd met schaamte over haarzelf en al haar andere schaduwzijden.

  Vanuit het oprechte verlangen om een manier te vinden waarop ze zichzelf kon bevrijden van de ballast ontstond een vergevingsoefening die zij de munay-techniek noemt.

  Later keerde Jessica terug naar Cuzco, de voormalige hoofdstad van het Incarijk in Peru. Op de plek waar ooit de Corincancha stond, de belangrijkste tempel van Inca’s, ontving zij haar roeping. Datgene wat ze had leren te kennen als Vrouwe Titicaca, gaf haar de opdracht om haar stem te gebruiken. Vanaf die tijd ben is Jesscica Bredero: Munay Willaq, Stem van Munay.

  Meer informatie vindt je op haar website: https://www.munaythewilltolove.com/

  Programma
  19.30 uur: ontvangst
  20.00 uur: lezing deel I
  21.00 uur: pauze
  21.30 uur: lezing deel II
  22.30 uur: borrel en gelegenheid om Jessica Bredero persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Munay”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop inclusief consumpties. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

  Locatie
  Kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland
  Beneden Molendijk 35
  3262 AA Oud-Beijerland
  Klik hier voor de locatie

  In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid op verschillende parkeerterreinen. Let wel op! In de Buitenhavenstraat, Havendam en West-Voorstraat geldt vergunninghoudersparkeren.

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559.

   

 • Zaterdag 19 september 2020, “Patronen van Bedrog” Lezing door Willem Middelkoop (Breda)

  Willem Middelkoop (1962) studeerde als ingenieur af aan de HTS (1986), maar ontwikkelt zich eerst vooral als (foto)journalist. Zijn foto’s en verhalen verschijnen in vrijwel alle landelijke dag- en weekbladen. In 1986 publiceert de Britse Sunday Times zijn documentaire fotoserie over zakkenrollende zigeunerkinderen in Parijs.

  Vanuit persoonlijke interesse verdiept hij zich sinds eind jaren tachtig ook in de historie van het financiële systeem. Vanaf 1998 publiceert hij hierover. Van 2001 tot 2008 werkte hij als beurscommentator vanaf de beurs in Amsterdam.

  Middelkoop is oprichter van het Commodity Discovery Fund en publicist. Hij verwierf landelijke bekendheid als marktcommentator bij RTLZ. Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek “Als de dollar valt” (2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren er na verschenen “De permanente oliecrisis” (2008) en “Overleef de kredietcrisis” (2009) en “Goud en het geheim van geld” (2012) en The Big Reset (2013). In totaal verkocht hij meer dan 100.000 exemplaren van zijn boeken.

  Patronen van Bedrog
  In Patronen van bedrog ontrafelt Willem Middelkoop, samen met researcher Tim Dollee, op een meeslepende manier de macht achter de Amerikaanse politiek. Niet de president in het Witte Huis, maar een conglomeraat van bankiers, wapenfabrikanten, inlichtingendiensten en andere machtige spelers blijkt al meer dan honderd jaar de feitelijke macht in handen te hebben. Ze beheersen de politiek en de pers. In de VS wordt deze internationaal opererende groep steeds vaker omschreven als The Deep State. Volgens opiniepeilingen gelooft de helft van de Amerikanen dat er inderdaad een Deep State-structuur bestaat. Deze staat binnen de staat ziet politici als pionnen in het geopolitieke schaakspel. Om de macht te behouden worden effectieve en eeuwenoude strategieën gebruikt. Hun belangrijkste doelen zijn het in stand houden van de Dollar als wereld reservemunt en het voeren van oorlog om de economie draaiende te houden. List en bedrog zijn daarom aan de orde van de dag.  Welkom in de wereld vol patronen van bedrog. Gelukkig blijkt er een nieuwe generatie opgestaan. “Een verademing vergeleken bij de Elsevier generatie die VS nog altijd als de grote vriend en bevrijder ziet, die slechts vrijheid en democratie komt brengen” Aldus Middelkoop. 

  HP De Tijd:
  “Patronen van bedrog’ is een goed gedocumenteerde interpretatie van de gebeurtenissen op het wereldtoneel en daarmee ontstijgt dit werk uiteindelijk het niveau van vrijblijvende en ongefundeerde complottheorieën.”

  Noam Chomsky, filosoof en publicist:
  “Door de gehoorzaamheid van de media, die elke dictator zou bewonderen, blijft de echte reden voor een Amerikaanse aanval verborgen, zelfs als die soms duidelijk wordt toegegeven door de eigen regering.”

  Meer informatie over Willem Middelkoop vind je op zijn website: http://www.willem-middelkoop.nl/nl/

  Programma
  14.30 uur: ontvangst
  15.00 uur: Lezing deel I
  16.00 uur: pauze
  16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
  17.30 uur: borrel en gelegenheid om Willem Middelkoop persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Willem MIddelkoop”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). 

  Locatie
  De kapel van de Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda
  Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

   

   

   

 • Zaterdag 17 oktober 2020, “Het UFO dossier officiëel erkend”, lezing door Bart Bateman (Breda)

  Bart Bateman geniet internationale bekendheid als ufoloog en ‘Executive Director’ van de ‘Belgian UFO Connection – Transology’ 2011 – 2020)

  Bart wordt door gerespecteerde ufologen, zoals Jim Penniston (ex USAF), Nick Pope (ex MoD), Stephen Bassett (PRG) en Jan Harzan (MUFON) gewaardeerd voor zijn onderzoeksmethode, veldwerk en algemene kennis omtrent het UFO/UAP dossier. Daarnaast was hij enkele jaren werkzaam als raadgever bij de Vrijmetselaars Obediënties GOB (Grootoosten van België) en LDH (Le Droit Humain) vanwege zijn Bijbelstudie en kennis rondom het symbool en rituaal van de Mysterieschool.

  Naast de publicatie, in samenwerking met Frederik Goethals, van het boek ‘Transology – a story of identified flying objects and their message of change’ werd Bart zijn inzet binnen het UFO netwerk ook opgemerkt door de Belgische pers. In zijn huidige werk ligt de focus op het opzetten van Skywatch procedures, Graancirkelonderzoek, de verdere studie van het UFO/UAP dossier en het ondersteunen van de globale Disclosure.

  Het Ufo dossier officiëel erkend
  Bart Bateman geeft deze middag een complete update van de stand van zaken ten aanzien van het UFO-fenomeen.  Binnen dit werkveld wordt tegenwoordig gesproken over UAP ofwel Unidentified Aerial Phenomenon. Dat begrip omvat een breder spectrum verschijnselen dan het begrip UFO dat weallemaal kennen. Bart werkt binnen het netwerk van UAP onderzoekers en geniet van inside information rond het dossier. Hij zal uitleggen hoe de technologie achter UAP werkt, hoe het UAP netwerk werkt en wat zij weten omtrent de “bezoekers“ en wat niet.

  Verder gaat Bart in op de connectie met graancirkels en de relatie van het Vaticaan met UFO/UAP’s. Hij geeft inzicht in de geschiedenis van het UFO/UAP-onderzoek. Daarbij komen de laatste ontwikkelingen omtrent het AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) aan bod. Dat is een prgramma van het Pentagon dat UFO/UAP’s onderzoekt. Dat het Pentagon zich hiermee bezighoudt, houdt in dat het bestaan van UFO/UAP’s officieel wordt erkend. 

  Programma
  14.30 uur: ontvangst
  15.00 uur: Lezing deel I
  16.00 uur: pauze
  16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
  17.30 uur: borrel en gelegenheid om Bart Bateman persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “UFO”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). 

  Locatie
  De kapel van de Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda
  Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.

   

 • Zaterdag 19 december 2020, Lezing “Genezing van binnen uit” door Michiel Bienert (Breda)

  Stel je krijgt de diagnose ‘(chronisch) ziek’. Wat nu ? Je leven staat op zijn kop. Allerlei vragen komen in je op. Hoe nu verder? Betekent ‘chronisch’ niet meer te genezen? Betekent ‘genezing’ symptomen bestrijden of bestaat er een weg naar werkelijke genezing? Is er ook zoiets als de zin van ziek zijn? Heeft ziekte behalve dat het (heel) vervelend is ook een spirituele betekenis? En zo ja, wat is die dan?

  Aan de hand van zijn persoonlijke ervaring met colitis ulcerosa en chronische lyme geeft Michiel Bienert antwoord op zojuist gestelde vragen. Hij zal je vertellen welke obstakels hij is tegen gekomen in zichzelf en in het Nederlandse zorgsysteem en welke inzichten hij heeft verkregen op zijn weg naar genezing en wat in zijn ervaring de zin van ziek zijn is.  

  Michiel zal ingaan op vragen en ervaringen vanuit de zaal zodat er een interactief gesprek/uitwisseling ontstaat.  

  Lees als voorbereiding op de lezing het artikel: “De zin van ziek zijn” en “Het reguliere zorgsysteem is ziek: doodziek”.

  Michiel Bienert
  Michiel Bienert is Life Coach, econoom en schrijver. Zolang hij zich kan herinneren is  hij geïnteresseerd in de mens, haar gedrag en de daaronder liggende drijfveren en intenties. Als gevolg van een gebrek aan gezondheid en deze interesse kwamen als jong volwassene de volgende vragen in hem op: “wie ben ik werkelijk? Waarom doe ik wat ik doe en wat wil mijn lichaam mij vertellen?” Vragen die hem aangezet hebben tot het doen van zelfonderzoek. Onderzoek naar de menselijke aard. Vanuit deze wijsheid kijkt Michiel naar de samenleving, menselijk gedrag en de natuur.
  Meer info: http://www.snijboon.com/ Sommige stukken op zijn website zijn van persoonlijke, anderen van maatschappelijke aard. Alle teksten hebben als doel bewustzijn te verspreiden.

  Programma
  14.30 uur: ontvangst
  15.00 uur: Lezing deel I
  16.00 uur: pauze
  16.30 uur: Lezing deel II en gelegenheid tot vragen stellen
  17.30 uur: borrel en gelegenheid om Michiel Bienert persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Genezing van binnen uit”. De kosten bedragen € 20,– per persoon in de voorverkoop. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Aan de zaal is de prijs € 22,50 pp. Je kunt € 20,– pp. overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC code: ABNANL2A). 

  Locatie
  De kapel van de Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda
  Voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06 – 54 752 559.