Zaterdag 18 juli 2020, drs. Maureen Venselaar: “Orgaandonatie in een nieuw licht door nieuw model bijna-dood ervaring” via Zoom

Nu de vernieuwde wet op de orgaandonatie met stille trom is ingegaan en onze lichamen in de ogen van sommigen eigendom van de staat zijn geworden, is het tijd om opnieuw stil te staan bij de dood. De enorme media aandacht voor het corona virus heeft de aandacht helemaal afgeleid van de kern van de zaak en alleen maar de angst voor de dood bij het gros van de mensen bevestigd. Maar wat is dood gaan en dood zijn eigenlijk? En als wij dood zijn of sterven, wat gebeurt er dan met ons bewustzijn? Dat zijn vragen die niet worden gesteld in de publieke arena die wordt gedomineerd door angst. Angst voor de dood. De dood wordt in de media gepresenteerd als het ergste wat je als mens kan overkomen, het einde van alles. De dood is zo erg, dat je zelfs het leven van anderen duurzaam mag ontwrichten om de dood van enkelen uit te stellen. En dat terwijl de dood net zo onlosmakelijk met het leven is verbonden als de geboorte. En is de dood wel het ultieme einde? En is het wel waar dat er nog nooit iemand is teruggekomen om te vertellen hoe het aan de andere kant is? Maureen Venselaar deed onderzoek naar bijna-dood ervaringen en tekende haar bevindingen op in haar boek “De (bijna-) dood ontrafeld”.

BoekDrs. Maureen Venselaar is onderzoeksjournalist, geesteswetenschapper en zoals gezegd auteur van het boek “De (bijna-) dood ontrafeld”. In dit boek beschrijft zij een compleet nieuwe visie op de BDE (bijna-dood ervaring) op basis van de vijf fasen theorie. Tevens bevat het 10 nieuwe BDE kenmerken.

In de wetenschap bestaan tot nu toe 2 main stream verklaringen. De eerste is dat de BDE een puur neurologisch verschijnsel is, veroorzaakt door o.a. zuurstofgebrek. De tweede is dat de BDE als een bovennatuurlijk verschijnsel moet worden beschouwd.

Maureen heeft naar aanleiding van een tienjarige detailstudie naar honderden ervaringsverhalen in relatie tot fysica en astrofysica een volstrekt nieuwe verklaring voor de BDE ontwikkeld.

Ze heeft ontdekt dat wanneer wij de grens van het leven naderen, onze zintuiglijke waarneming zal afnemen, ons waakbewustzijn zal wegvallen en diep in ons lichaam een proces op gang komen dat ervoor zorgt dat er lichtenergie (fotonen) vrijkomt. Deze lichtenergie staat aan de basis van een ander verruimd bewustzijn en een volgend leven.

Vraaggesprek met drs. Maureen Venselaar
Op deze avond zal Maureen Venselaar in een vraaggesprek aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  1. De verschillende definities van de BDE 
  2. De verschillende verklaringsmodellen van BDE
  3. Hoe deze verklaringen en definities tot verwarring leiden in A, de wetenschap, B de nazorg en C. orgaandonatie

De kern rond orgaandonatie:
– Twee verklaringsmodellen + orgaandonatie (o.a. dood is dood versus 1. pijn 2. we leven nog bij transplantatie en 3. overname karakter)
– Stadia van bewustzijn
– Soorten ‘dood’
– Criterium dood: hersendood
– Harvard criteria (EEG irt hersenschors, hersenoedeem)
– Het onderzoek van Maureen zelf: Wat is BDE en hoe is dat anders te verklaren?

Tenslotte zal Maureen Venselaar haar visie op BDE geven en orgaandonatie vanuit deze visie benaderen.

In het voorjaar van 2021 zal Maureen voorts in een live lezing uitgebreid ingaan op alle aspecten van BDE, haar onderzoek daarnaar en het boek “De (bijna-) dood ontrafeld”.

Programma
19.40 uur: opening van de zoom meeting
20.00 uur: aanvang vraaggesprek
21.30 uur: einde van de zoom meeting
De eindtijd is indicatief

Aanmelden
Als je de lezing virtueel wilt bijwonen, dan stuur je een e-mail naar info@skyhighcreations.nl met als titel “Maureen Venselaar”. Je maakt € 15,– pp over op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A). Nadat de betaling is ontvangen sturen we je een link waarmee je vanaf ongeveer 15  minuten voor aanvang aan de meeting kunt deelnemen. Als je nog geen Zoom hebt, dan installeert dat als het goed is ook automatisch met deze link. Als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt, probeer dan ruim op tijd het programma te installeren (met de link die je van ons ontvangt) en zorg dat je op tijd bij de meeting aanwezig bent. Je kunt ook bellen met 06 54752559.

Nieuwsbrief
Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 06  54752559.