Archief

Welke evenementen heeft Sky High Creations in het verleden georganiseerd?

 • Zondag 30 augustus 2015: Themadag “Hulpbronnen voor de Transformatietijd”

  11064735_702322419894719_7880658988221245435_nKlik hier om direct naar het programma te gaan.

  Piet Vergunst en zijn komende boek: “ELYSIUM, Toepassingen van het vitafield in de 21e eeuw”
  Drs. Piet Vergunst is coach, therapeut, onderzoeker en auteur. Hij heeft wijsbegeerte, theoretische natuurkunde en neurowetenschappen bestudeerd. Het is de verwachting dat in de zomer van 2015 zijn boek “ELYSIUM” zal verschijnen. De inhoud ervan zal hij in het eerste deel van zijn lezing op deze themadag behandelen.

  pietDe aanhangers van het mechanisch materiële wereldbeeld zijn nog steeds in de meerderheid. Dat betekent dat veel wetenschappers en filosofen continu aan het bewijzen zijn dat ook wij totaal niet bewust zijn. Zij beargumenteren dat bewustzijn een illusie is of een bijproduct van hersenactiviteit.
  Volgens Piet is er een duidelijke vraag naar herdefiniëring in economische zin, in natuurwetenschappelijke zin, en rond de gezondheidszorg. Nieuwe Inzichten uit de fysica, biologie en chemie tonen aan dat het onmogelijk is om op dezelfde manier voor onszelf te blijven zorgen. Het boek gaat over deze veranderde inzichten en de effecten die zij hebben op onze alledaagse praktijk.
  Een herdefiniëring is op zijn plaats omdat er zoveel gemeenschappelijke data in de natuurwetenschappen bestaan, die onverklaarbaar zijn in de standaard modellen. Dit is inclusief de zo geroemde quantum mechanica, die nauwkeurig is ingepast in dit dogma. De gehele wetenschappelijke methode is uit de tijd.

  Overal is merkbaar dat de mens terug wil naar de oorspronkelijke vragen. Piet legt uit hoe wij multi-dimensioneel zijn. Hoe deze muliti-dimensionaliteit zich verhoudt tot ons fysieke en emotionele mentale lichaam. Wat het te maken heeft met de ziel. Waar ons bewustzijn zich bevindt. Wat gewaarzijn daarmee te maken heeft. Het is dit multi-dimensionele wezen dat “veld”-achtige eigenschappen heeft. Waarmee je kunt uitleggen wat antieke tradities misschien bedoeld hebben. Maar waar je ook mee kunt onderbouwen hoe moderne alternatieve toepassingen tot hun resultaten komen. Resultaten die gaan over verhoogde vitaliteit, toegenomen regeneratie en bescherming in de voorheen onzichtbare delen van de werkelijkheid.

  Piet-04Piet refereert ook aan de ‘vonk’ waarmee hij doelt op de ‘elan vital’, ‘de adem Gods’ van Henri-Louis Bergson (1859-1941), een belangrijk Frans filosoof. Dat wat van dode materie levende materie maakt. Dat wat van gewone moleculen zichzelf reproducerende moleculen maakt. Iets waar we het zicht volledig op verloren hebben. Terug dus naar de oude filosofische vraag: “Wat maakt leven tot levend?” Piet pleit er net als Bergson voor om het leven ook in zijn dynamische vorm te bestuderen.

  Andere thema’s die het boek zal behandelen zijn: Bewustzijn versus gewaarzijn; De drie lichamen die wij “zijn”; De nieuwe moderne natuurwetenschappen; Bestaat er een authoriteit buiten onszelf zoals Akasha, nulpunt of zielsveld?; Waar zit de vonk, de ‘elan vital’ van Bergson?; Wat is gezond en wat is ziekte?; Hoe werkt de zeepbel-methode waarmee je tussen fractale dimensies kan reizen?’ Wat doet de Spiegel van Kozyrev?; En wat is Starwhite?

  Verbeter de kwaliteit van je leven met de Spiegel van Kozyrev
  Spiegel-02Piet Vergunst heeft ontdekt hoe je op eenvoudige wijze, zonder jarenlange training, het ka-lichaam (het zgn. etherisch dubbel) kunt opladen. Daarvoor heeft hij de Torsie-Spiegel van Kozyrev nagebouwd.
  Deze spiegel is een manshoge cilinder waarin je kunt plaatsnemen. Binnenin heerst het torsieveld. Dit veld is de tijd zelf en het informatieveld, ook wel Akasha veld dat ons allen verbind. In deze tijd/ruimte loze ruimte, kan de gebruiker blokkerende overtuigingen, beperkende emoties, angsten en negatieve zelfbeelden opruimen. Zodra je je ka-lichaam kunt opladen, groeit en transformeert je bewustzijn. Je wordt creatiever en je probleemoplossend vermogen wordt groter. In de spiegel openen zich nieuwe dimensies. In zijn praktijk “Kompas” kan de spiegel worden gebruikt.

  Tijdens de Themadag legt Piet uit de spiegel werkt en hoe je die kunt gebruiken om het bewustzijn verder te ontwikkelen. Ook zal hij tijdens de themadag één van de door hem gemaakte spiegels meenemen, zodat mensen erin kunnen plaatsnemen.

  Starwhite of het voormalige “White Powder Gold”
  StarWhite-pot-02In de zomer van 2013 heeft Piet Vergunst zich verdiept in de verhalen van Sir Laurence Gardner en David Hudson over het ‘White Powder Gold’. Hij is op zoek gegaan naar de bereidingswijzen van dit materiaal. Vervolgens heeft hij zich teruggetrokken in zijn alchemie werkplaats in de Franse Ardeche. Hij heeft de oude receptuur gevolgd die waarschijnlijk in Bethlehem is gebruikt en hij is de witte stof gaan maken. En dit is gelukt!
  Het witte goudstof was al bekend in Egypte. Op afbeeldingen met hiëroglyfen konden taalkundigen ontcijferen dat goud werd verwerkt tot ‘mfkzt’ (goudstof). Ook bij de Maya’s en bij de Sumeriërs werd dit poeder gebruikt. Het poeder wordt vermeld in de bijbel, in antieke Vedische geschriften en er wordt over verteld in oude Chinese verhalen. In het westen noemen wij de stof  ‘de steen der wijzen’.

  Piet heeft het voormalige ‘White Powder Gold’ omgedoopt tot ‘Starwhite’, in navolging van het verhaal van de Siberische Sjamanen over Sterrenstof. Het is de sleutel om je bewustzijn en je gewaarzijn te vergroten. Volgens Piet is de witte stof  ‘levenskracht’, de vitaliteit die Bovis meetbaar maakt. De stof is in staat ons systeem te vitaliseren.
  ‘Starwhite’ is gemaakt van puur organisch zeezout. De elementen in ‘Starwhite’ zijn trans-dimensioneel van aard en gedrag. Zij verbinden een persoon subtiel maar direct aan het kosmische veld. Sommige mensen voelen deze verbinding direct, anderen kunnen dat niet. Maar onafhankelijk daarvan wordt er een verbinding gemaakt met wat in de oudheid ‘the blessed fields’ of ‘the Akashic Records’ heette. Deze elementen zijn net als sterrenstof de basis van al het leven in de kosmos. Het poeder is de quantum verbinding tussen het licht-lichaam en de ziel. Daardoor ontstaat het vermogen om een wakker gewaarzijn te ontwikkelen. Om de, in jezelf gecentreerde, ontwerper van deze werkelijkheid te worden. Het is ontworpen om je te verbinden met de aarde en de kosmos, wat de voorwaarde is voor balans, harmonie en welzijn. Stel je fantastische inzichten voor en het verkrijgen van grote wijsheid. Verbindt je!

  Piet zal het Starwhite meenemen naar de Themadag.

  Meer informatie: www.jouwkoers.com en www.torsieveld.info

  Frank SilvisFrank Silvis “Vitaliteit van water”
  Ir. Frank Silvis (1957) is van oorsprong een ‘harde wetenschapper’ met een grote belangstelling voor alles wat met water te maken heeft. Hij heeft civiele techniek gestudeerd in Delft, richting waterbouwkunde en hydrologie, en is afgestudeerd op de Gorkumse kanaalsluis. Daarna heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt bij achtereenvolgens Grondmechanica Delft, nu onderdeel van Deltares (rivierwater, zeewater en grondwater), bij BDG Architecten Ingenieurs in Zwolle (koelwater, bluswater en rioolwater) en tenslotte 12 jaar als hoofd van het ingenieursbureau en regiodirecteur Friesland en Overijssel bij drinkwaterbedrijf Vitens (drinkwater).

  Vijf jaar geleden hoorde Frank iemand spreken over zijn drinkwater thuis en de hoogte van de Boviswaarde daarvan. Daar had hij ondanks zijn waterachtergrond nog nooit van gehoord. Hij verdiepte zich er in hoe hij de Boviswaarde met een biometer en een pendel zelf kon meten en kwam er al snel achter dat hij de gave heeft om water energetisch te meten en ook allerlei vormen van straling waar te nemen. Dit vakgebied heet Radiësthesie. Er ging een nieuwe boeiende wereld voor hem open.
  Afbeelding1Radiësthesie is het waarnemen van straling. Het is een oeroude ervaringswetenschap, die ervan uitgaat dat de wereld een buiten– en een binnenkant heeft. De buitenkant isde objectief meetbare werkelijkheid en het terrein van de exacte wetenschappen. De binnenkant is de subjectieve menselijke beleving en omvat de emotionele, mentale en geestelijke dimensies. Volgens de traditionele Chinese en Indische culturen zijn deze twee werelden met elkaar verbonden door een complex systeem van subtiele energieën, die men aanduidt als ‘levensenergie’, ook wel prana, chi of ki genoemd.
  Levensenergie is niet meetbaar met technische apparatuur, maar wordt wel ervaren door mensen, dieren en planten. Sensitieve en getrainde mensen hebben het vermogen deze energie niet alleen waar te nemen, maar ook te meten. Zij gebruiken daarvoor de wichelroede of pendel.

  De wondere wereld van water
  Iedereen heeft dagelijks met water te maken. Wanneer we douchen, eten, koken en niet te vergeten wanneer we een lekker glas water drinken. Water is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend, dat we zelden stilstaan bij hoe bijzonder het element water eigenlijk is.
  Afbeelding2Frank Silvis laat dat in zijn lezing zien. Daarbij gaat hij in op onderzoekers die hebben laten zien dat water in staat is om informatie op te slaan. Onderzoekers als Viktor Schauberger, Jacques Benveniste en Masaru Emoto passeren de revue. Wie kent niet de prachtige ijskristallen die Emoto heeft gemaakt van water waar hij verschillende soorten muziek voor heeft gedraaid? Harmonische muziek liet hele mooie ijskristallen zien, terwijl disharmonische muziek chaotisch ijskristallen liet zien.

  nimfHoe zuiver en vitaal is ons drinkwater eigenlijk? Frank heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van ons drinkwater en de manier waarop we water positief kunnen beïnvloeden met positieve intenties, muziek en edelstenen, flowforms, sommige vitalisers en filters, De Ring of Harmony (zie hieronder) en geactiveerde krachtsymbolen (zie hieronder). Op zijn zoektocht naar het wezen van water is hij zelfs waternimfen tegen gekomen.

  Onder de naam Vortex Vitales biedt Frank de volgende diensten aan:

  • HPIM4827Meten en in harmonie brengen van de energie in huizen en bedrijven;
  • Beoordelen van de vitaliteit van water en voedsel en advies hoe de kwaliteit te verbeteren;
  • Geven van lezingen en workshops over water en over gezond en vitaal wonen;
  • Ontwikkelen van vitaliteitsproducten.

  Tijdens de themadag zal hij de volgende vitaliteitsproducten te koop aanbieden:

  • Elektriciteitssticker: Doel is het zuiveren van straling en negatieve informatie die via het elektriciteitsnet uw woning binnenkomt;
  • Waterleidingsticker: Zuivert en vitaliseert het water dat door uw waterleiding stroomt;
  • Mobieltjessticker: Vermindert de elektromagnetische belasting van uw mobiele telefoon met meer dan 90%. Uw ontvangt/bereik blijft gelijk;
  • De Stickers zijn voorzien van krachtsymbolen, die speciaal voor dit doeleinde zijn geprogrammeerd;
  • Ring of Harmony: Zuivert en vitaliseert elke (vloei-)stof die u door de ring giet.

  Zie ook www.vortexvitalis.nl
  Voor meer informatie over Frank Silvis, zie de sprekerspagina

  IMG_1729

  Philip Varekamp en zijn Orgone Giftshop
  Philip Varekamp is Beeldend Kunstenaar, heeft o.a. een opleiding genoten op de Wackers Kunstacademie in Amsterdam en is momenteel eigenaar van de Orgone Giftshop. Hij kwam via via in aanraking met orgone energie en Orgone Transformers, maakte zijn eerste orgonite en voelde er energie uitkomen. Sindsdien is het van een hobby tot zijn werk gegroeid en heeft hij een webwinkel opgericht, later aangevuld met een stenenwinkel in een winkelstraatje in Rotterdam. Het is voor Philip een ideale combinatie van mensen helpen, spiritualiteit, creativiteit en ambachtelijkheid.

  IMG_8760In de lezing zal Philip o.a. ingaan op het symbool op de foto hiernaast. Hij schilderde dit bekende symbool op het elektriciteitshuisje tegenover zijn winkel. Het is één van de belangrijkste symbolen van deze tijd.

  In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) in staat om het bestaan van etherische energie (levensenergie, Chi, Prana, Ether) waar te nemen en te meten, welke hij Orgone noemde. Hij gebruikte hiervoor een aangepaste geigerteller.

  orgonerozopiramido15Schadelijke straling kan spininversie op moleculair niveau in de bloedcellen veroorzaken. Bloed bestaat uit bloedcellen en een cel bestaat weer uit moleculen. Moleculen bestaan uit een kern met daarom heen draaiende elektronen. In een gezonde toestand draaien deze elektronen rechtsom, met de klok mee. Door magnetische velden die met name ijzer moleculen beïnvloeden gaan de elektronen in het molecuul van de cel linksom, oftewel tegen de klok in draaien. Dit heet spininversie.
  Negatieve energie of schadelijke straling wordt veroorzaakt door:
  Binnenshuis: mobiele telefoons, DECT-telefoons, computers, draadloos internet, tv’s, magnetrons, ovens, CV’s, waterbedden, wekkerradio’s, elektrische dekens, loopbanden, TL-verlichting en aardstralen.
  Buitenshuis: mobiele telefoonmasten, UMTS-masten en electriciteits-transportkabels.

  orgone-cone-restoracio-1

  Wat is en hoe werkt een Orgone Transformer?
  Een Orgone Transformer is een mengsel van metaal, kunsthars en halfedelstenen. Heel simpel gesteld werken de objecten zo dat de energie aangetrokken wordt door de organische component (de kunsthars) en dan weerkaatst wordt door de anorganische component (het metaal). Een kwartskristal zorgt ervoor dat de energie vol continue georganiseerd wordt en het object verlaat als een positieve en schone energie.

  Orgone Transformers doen het volgende:

  • Polen het lichaam om en heffen hierdoor spininversie op;
  • Reinigen en balanceren de energie;
  • Harmoniseren de Chi/Prana om je heen:
  • Transformeren de negatieve etherische energie in positieve energie;
  • Zijn effectief tegen elektrosmog en negatieve aardstralen;
  • Verminderen schadelijke gevolgen van elektro-magnetische straling;
  • Zorgen dat je meer in je eigen energie blijft;
  • Helpen aangeboren psychische gevoeligheid te ontwaken;
  • Stimuleren de positiviteit in mensen en de omgeving;
  • Verbeteren de relaties tussen mensen;
  • Verminderen vaak chronische slapeloosheid.

  Je kan een Orgone Transformer overal neerleggen om positieve Chi/Prana in de omgeving in te brengen. Bijvoorbeeld bij de watermeter, onder het bed, bij de planten, bij de magnetron, in de koelkast, in het handschoenen vakje van de auto, bij het basisstation van de DECT-telefoon, bij de computer, op negatieve aardlijnen of bij de mobiele telefoon zendmast op het dak. Overal zal het de negatieve energie omzetten in positieve energie.
  Philip heeft piramides, ronde piramides, kogels, hangers met fractals, ringen, hartjes eIMG_8766n meer vormen ontworpen. Deze zijn alle met de hand gemaakt, zeer betaalbaar en te verkrijgen in de Orgone Giftshop van Philip Varekamp aan de Zaagmolenkade 113 te Rotterdam.

  Tijdens de themadag zal Philip een deel van zijn assortiment Orgone Transformers te koop aanbieden.

  Zie ook www.orgone-giftshop.com.

  Programma (onder voorbehoud)
  13.30 uur: Inloop
  14.00 uur: Frank Silvis: “De wondere wereld van water”
  15.15 uur: Pauze
  15.45 uur: Philip Varekamp: “Orgone Transformers”
  17.00 uur: Pauze
  17.30 uur: Piet Vergunst: “ELYSIUM, Toepassingen van het vitafield in de 21e eeuw”
  18.30 uur: Broodjesmaaltijd
  19.15 uur: “Piet Vergunst: “De Spiegel van Kozyrev” en “Starwhite”
  20.15 uur: Forumdiscussie
  20.45 uur: Borrel
  21.30 uur: einde

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze themadag kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding “Themadag Hulpbronnen Transformatietijd”. De kosten bedragen € 55,– per persoon inclusief 4 consumpties (koffie of thee). Studenten en jongeren tot 20 jaar € 30,– op vertoon van hun studentenkaart of identiteitsbewijs. Borrel, broodjes en andere dranken zijn niet inbegrepen. Ter plekke zijn broodjes beschikbaar voor een redelijke prijs. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt het betreffende bedrag overmaken op NL78 ABNA 0467074526 (BIC code: ABNANL2A) t.n.v. R.J. Beljon. Aan de zaal is de prijs € 60,–

  IMG_7407Locatie
  De kapel van de Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.

   

 • Wednesday July 29, 2015, the first Sky High Creations Summer Event: “A Night of Crop Circling”

  Summer Event Flyer Engels 2 met sprekers

  Your hosts for the evening:

  Nancy Polet and Roeland Beljonroeland-nancy (1)
  We have been visiting Wiltshire and the crop circles every year since 1994. We experienced numerous synchronicities. Through the crop circles we met a lot of interesting people and made all kinds of new friends. Nowadays we use our network of people to spread the knowledge by organising lectures, symposia etc. Enjoy our “Night of Crop Circling”!
  www.skyhighcreations.nl

  Speakers:

  tim carson_newssTim Carson
  Tim Carson is the owner of the most well known wheatfield in the world, the Eastfield. In this field where some legendary pictograms like the key shaped pictograms in 1990 and the double helix formation in 1996. Being a farmer in witshire Tim Carson has had more than his fair share of crop circles through the years.

  download (1)Klaas van Egmond
  Klaas van Egmond is a scientist. He teaches environmental studies at the University of Utrecht. His interest in Crop Circles was raised when he was the director of the Agency for Environmental and Nature planning in the Netherlands. “Surely an agency like mine must know what is going on in the wheat fields”. He has been studying the phenomenon for years and has had some very exciting experiences while doing that.

  ShawnShawn Randall
  Shawn Randall has a Masters Degree in Transformational Psychology at the University of Philosophical Research in Los Angeles, California. To achieve this she has written a thesis called: “The Phenomena of Crop Circles, Opening a Nonlocal Window and Evolving Consciousness”. Shawn is regarded the foremost teacher of channeling in the US. She has been researching the crop circles since the nineties.
  www.shawnrandall.com

  thumb 222:THE LIGHT CODES
  Just before the break, we will be showing a short trailer of the sacred geometry movie 22:THELIGHTCODES. This movie contains 22 unique sacred geometrical codes, combined with 11 cinematrical in-house music productions, tuned in 432Hz. Dvd’s will be on sale. The producer of the movie, Jeroen van Meeteren, who dedicated two years of his life to making it, will be there. Jeroen is the founder of the Hifi Mystery School.
  www.hifimysteryschool.com

  331857fTony Hughes
  Tony is the owner of the renowned Wiltshire Microlight Centre at Yatesbury. We flew with him numerous times, allways ending up with great pictures. He experienced many strange phenomena in all his years of flying the crop circles. He has some great stories to share.
  www.wiltshiremicrolights.com

  Simeon HeinSimeon Hein
  Dr. Simeon Hein has a Ph. D. in Sociology with a focus on the interaction between humans and technology. He also teaches Resonant Viewing, a systematic set of procedures that allow you to transcend your conscious mind. Simeon has been visiting Wilshire and studying the crop circles for the best part of the last two decades. Simeon will be with us on video.
  http://www.mountbaldy.com/mbi/

  58956_595005143844374_1537333149_nBert Janssen
  Bert Janssen is one of the world most important crop circle researchers from outside the UK. He produced several documentaries on the topic as well as several books. He specialises in synchronicities and what he calls the otherworld. He is well known for his inspiring and entertaining lectures all over the world. He has a vast crop circle experience to share. www.cropcirclesandmore.com

  Stalls:

  Miek09cAnnemieke Witteveen
  Annemieke got involved in crop circles in 2002 after reading a book about crop circles by Janet Ossebaard. In 2003 she went to Wiltshire on her own and soaked herself in the phenomenon. Annemieke is well known for her Antroposophical dolls, filled with the seeds from crop circles. Annemieke wrote a children’s book that revolves around crop circles.
  annemiekewitteveen.blogspot.nl

  Hifi Mystery School
  The film “22 THE LIGHT CODES” is on sale at the Hifi Mystery School stall.

  Programme
  7.30 pm: Doors open
  8.00 pm: Tim Carson
  8.20 pm: Klaas van Egmond
  8.40 pm: Shawn Randall
  9.00 pm: Trailer “22 The Light Codes”
  9.05 pm: Tea/Coffee Break
  9.30 pm: Tony Hughes
  9.50 pm: Simeon Hein (on video)
  10.10 pm: Bert Janssen
  10.30 pm: End
  11.00 pm: Coronation Hall closes

  Details
  Date: Wednesday july 29, 2015
  Location: Coronation Hall, Alton Barnes, Wiltshire UK SN8 4LB
  Close to the Milk Hill White Horse
  Tickets only at the door, £ 10,– p.p, no reservations needed
  Coffee or tea £ 1,–

  Crop Circle Experience
  For an impression of the world of crop circling, watch this video:

   

 • Zaterdag 16 mei 2015, workshop in de Inka Shamanic Divination Series: “Stone Throw Reading” met Heather Clewett

  HEATHERStone Throw Reading is één van de oude Inka Divination rituelen. Je doet dit ritueel als je meer duidelijkheid zoekt over een bepaalde vraag over, of situatie in je leven.

  Het werkt als volgt: Je blaast je gebeden in dertien kleine stenen en gooit ze dan op een met de hand getekende kaart. De diverse vlakken van de kaart geven informatie over verschillende aspecten van je vraag. De stenen zelf zijn niet voorzien van archetypische afbeeldingen zoals bijvoorbeeld tarot kaarten, maar ze geven degene die de stenen gooit informatie over aspecten van zijn of haar leven. Vier readings, één voor elke windrichting, worden uitgevoerd om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de vraag van degene die de stenen gooit.

  Wat zijn de voordelen van de Inka Stone Throw Readings?
  Heather-02
  De stenen kunnen je informatie verschaffen over alle aspecten van het leven, liefde, werk, persoonlijke relaties, spirituele groei, gezondheid en je persoonlijke pad. Je kunt ze ook gebruiken bij het maken van belangrijke keuzes, waarbij de stenen je ook inzicht geven in mogelijkheden die je eerder nog niet had overwogen. De stenen kunnen je een inzicht geven vanuit een totaal ander perspectief. Je kunt de stenen gebruiken om door het doolhof dat het leven vaak is, te laveren.

  Knuffelstenen-kristal-edelstenen-mineralen-gemstone-hugstonesWat neem je mee naar de workshop?
  Elke deelnemer neemt zelf 13 kleine stenen/kristallen mee. Deze stenen moeten samen in je dichtgevouwen handen passen. Zo blaas je je gebeden erin alvorens de stenen op het papier te gooien.
  Drie van de stenen moeten aan specifieke eisen voldoen:
  – Eén van de stenen moet spierwit zijn (of helder kristal) als representatie van je goddelijke vonk.
  – Eén van de stenen moet de vorm van een hart hebben als representatie van je hart.
  – Eén van de stenen moet groter zijn dan alle andere en min of meer vierkant of rechthoekig.
  De overige tien stenen kunnen alle stenen/kristallen zijn die je kunt vinden en die goed voelen in een stenen/kristal winkel of in de natuur.
  Omdat je ermee gaat gooien moeten het wel stenen of kristallen zijn die niet te gemakkelijk beschadigen.
  Tenslotte moet je deze stenen uitsluitend gebruiken voor dit ritueel. Je kunt geen stenen gebruiken die je al voor een ander doel of ritueel hebt gebruikt.

  inkavision

   

   

   

  Heather-01Cursusleiding en voertaal:
  Cursusleider is Heather Clewett, afkomstig uit Sedona Arizona. Heather is Sensar Sjamaan in de Inka Traditie. De workshop wordt in eenvoudig Engels gegeven.

  Datum:
  Zaterdag 16 mei 2015 van 12.30 tot 17.30 uur.

  Kerkje2_contactLocatie:
  De NPB Kerk in Oud-Beijerland
  Beneden Molendijk 35
  3262 AA Oud-Beijerland

  Kosten:
  € 75,– per persoon. Deze prijs is inclusief koffie, thee, kleine versnaperingen en een borrel aan het eind van de dag.

  Aanmelden:
  Stuur een e-mail naar info@skyhighcreations.nl met je naam en telefoonnummer. Maak € 75,– over op rekening NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon. Je aanmelding is definitief als het bedrag is ontvangen. Je ontvangt een bevestiging. Bellen kan ook: 06 54752559.

  Vragen?
  Stuur een e-mail naar info@skyhighcreations.nl

  Meer informatie over Heather Clewett?
  http://www.inkavisions.com

 • Zaterdag 21 maart 2015, Dr. Hans C. Moolenburgh, “U kunt veel meer dan u denkt”

  1.13 H_C_-Moolenburgh-sr_Dokter Hans C. Moolenburgh Sr., 89 jaar oud, is één van de meest vooraanstaande artsen op het gebied van de complementaire geneeskunde. Hij is een veelzijdig en bevlogen mens. Naast ruim 60 jaar arts te zijn geweest is hij een inspirerend en succesvol schrijver met een heldere boodschap. Onder zijn patiënten bevonden zich Roeland Beljon en zijn vader Joop Beljon. Dr. Moolenburgh is in staat, om in een prachtige en humoristische verteltrant de meest ingewikkelde zaken simpel uit te leggen. Hij is authentiek, weet anders te denken en anders te kijken. Wij zijn zeer verheugd hem op 21 maart 2015 als spreker te mogen ontvangen.

  Complementaire geneeskunde of terreingeneeskunde
  boek
  Dr. Moolenburgh, nu huisarts in ruste, schreef meerdere boeken over complementaire geneeskunde, namelijk “Op je gezondheid” (2005), “U kunt meer dan u denkt” (2011) en “U kunt veel meer dan u denkt” (2013). Volgens hem is de mens gebouwd als een octaaf die zich uitstrekt tussen de hemel en de aarde. Die octaaf wordt in de huidige tijd gestoord op alle drie niveaus, lichaam, ziel en geest. In de lezing zal hij hier uitvoerig op ingaan. Zelf spreekt hij ook wel over terreingeneeskunde, want “Als je het terrein schoonmaakt en van de juiste hulpstoffen voorziet, merk je tot je verbazing hoe enorm het zelfherstellend vermogen van ons lichaam is”. Bij bv. chronische vermoeidheid kan biologische voeding, veel water drinken, aanvulling van tekorten met natuurlijke vitamines, beweging, buitenlucht en verwijdering van stralingsbronnen al veel veranderen.(*)
  Dr. Moolenburgh treurt om het beroep van huisarts, omdat deze nu een jakkeraar is geworden. De huisartsen uit zijn kindertijd beschikten over minder detailkennis, maar hadden nog ruimschoots het vermogen mensen werkelijk te genezen, omdat ze de tijd hadden hun patiënten te leren kennen.(*)

  1001004010930164Kanker
  Zijn boek “U kunt veel meer dan u denkt” is bestemd voor mensen die willen weten wat kanker nu eigenlijk is en wat ze kunnen doen om kanker te helpen voorkomen. De patiënt met een kwaadaardige ziekte wordt in de reguliere geneeskunde behandeld door chirurgen, radiotherapeuten en oncologen. Slechts een deel van de patiënten geneest. In deze fase kan de patiënt kiezen voor een niet-toxische tumortherapie, die in de praktijk wordt gebracht door artsen in de complementaire geneeskunde. Hans Moolenburgh stelt in dit boek klip en klaar vast dat de reguliere en complementaire geneeskunde elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen.
  Volgens dr. Moolenburgh lijkt het soms bijna voodoo wat je in de relatie tussen specialisten en patiënten ziet gebeuren: de manier waarop de patiënt door een diagnose naar beneden wordt gehaald. Een collega van Hans Moolenburgh zei daarover het volgende: “Op het moment dat een arts plechtig vertelt dat je kanker hebt, gebeuren er twee dingen. Ten eerste weet je dat je kanker in je lichaam hebt en ten tweede heb je kanker in je ziel. Die kanker in het lichaam krijg je er vaak wel uit, maar die kanker in je ziel is veel moeilijker te genezen”.(*)
  Zelf kijkt hij eerst tot welk van de drie stofwisselingstypen de patiënt behoort. Vervolgens past hij het dieet daar op aan. Dan kijkt hij welke stoffen de persoon tekort komt. De tweede stap is de afbraak van de tumor, met bv. hoge doseringen pancreasenzymen. Naast de opbouwpreparaten en de preparaten die de tumor afbreken, is er nog een derde stap: schoonmaken met bv. sapvastenkuren, om rommel af te voeren.(*)
  Daarnaast wijst Dr. Moolenburgh erop dat kankerpatiënten vaak vergeten zijn zich af te vragen wie zij nu zelf zijn en wat ze eigenlijk het liefst zouden doen. Deze bewustwording kan een grote rol spelen in het genezingsproces van de patiënt.

  9200000015493965Kinderziekten
  Het nieuwste boek van dr. Hans Moolenburgh “U kunt veel meer dan u denkt” richt zich op kinderziekten. In ruim 60 jaar artsenpraktijk heeft hij de klachten van kinderen zien veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’-kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekregen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan allergieën, voedselintolerantie, hyperactiviteit en autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand te hebben. Wat is er aan de hand?
  Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden laat Moolenburgh zien dat het tijd wordt om verder te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te pakken. Bij kinderen met gedragsstoornissen, die hyperactief zijn, vindt hij altijd drie dingen. Een reactie op in de kindertijd gegeven vaccins, met name DKTP. Een reactie op kunstmatige geur- en smaakstoffen. En een reactie op fluoride (een kind van 3 jaar slikt 35 % van de tandpasta in). Volgens dr. Moolenburgh wordt het gedrag van het kind vaak volkomen normaal, als deze 3 invloeden worden uitgeschakeld.(*)

  9020254456Engelen en toeval
  Hans Moolenburgh is een arts die waarde toedicht aan humor en echte (Grimm of Anderson) sprookjes (“gezondheidsvoedsel voor de ziel”) en zintuiglijke waarnemingen zelfs rekent tot de hoogste vorm van voeding die een mens tot zich kan nemen.(*)
  “Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?” Dat vroeg Hans Moolenburgh in zijn huisartsenpraktijk aan zijn patiënten onder wie hij in 1982 een onderzoek begon naar engelervaringen. De reacties op zijn vraag waren even verassend als gevarieerd; bij zowel katholieken, protestanten als “ongelovigen” komen zulke ervaringen voor. Dr. Moolenburgh gaf zijn bevindingen weer in het boek “Engelen, als beschermers en als helpers der mensheid” (1983), dat in 15 talen is vertaald.
  Vervolgens kreeg hij vanuit de hele wereld prachtige engelenverhalen toegestuurd. Dit resulteerde in het boek “Engelen op je pad” dat verscheen in 1995.
  In de jaren 90 beleefde dr. Moolenburg zijn eigen engelervaring, die hij lang voor zich heeft gehouden. Tijdens de lezing zal hij kort vertellen hoe hij dit verschijnsel in de huidige tijd nog tegenkomt.
  1001004005744480Dr. Moolenburgh schreef in 2008 een boek over toevalservaringen, met als titel “Is toeval echt toevallig?”. Een boek over verwijzingen naar het onverklaarbare dat, als je oplet, vrij veel in het leven verschijnt en we dan toeval noemen. Moolenburgh verzamelde ook zijn eigen toevalservaringen en kwam in 2 jaar tijd al op 96 stuks. Volgens dr. Moolenburgh liggen engelervaringen en toevalservaringen dicht bij elkaar. Zo dicht dat je soms denkt: met welk van de twee heb ik te maken?  Een citaat van Hans Moolenburgh: “Het leven is beslist veel en veel mysterieuzer dan we denken. Onze gevoeligheid om het te herkennen neemt toe. En met het ouder worden ga je dat meer en meer zien.”(*)

  (*) Bron: Vruchtbare Aarde editie 1 van 2007
  In het tijdschrift Vruchtbare Aarde editie 1 van 2007 verscheen een interview met dr. Hans Moolenburgh door Bart Hommersen. Wil je het artikel ontvangen, klik dan: http://www.vruchtbareaarde.nl/ontvang/

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van de naam van de spreker. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop. Aan de zaal is de prijs € 20,–. Consumpties zijn inbegrepen. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon.

  Voor studenten en jongeren tot 20 jaar is de toegang € 9,– in de voorverkoop en € 10,– aan de zaal op vertoon van identiteitskaart of studentenkaart. Stuur een scan van de kaart mee met de aanmelding.

  Sundancer, Stralend Gezond
  Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Sundancer, die deze middag met een stand aanwezig zullen zijn. U kunt hier een uitgebreid assortiment aan gezondheidsproducten vinden. www.sundancer.nl.

  Knipsel

  Programma Let op! Deze lezing is ’s middags.
  14.30 uur: ontvangst
  15.00 uur: lezing deel I
  15.50 uur: korte pauze
  16.00 uur: lezing deel II
  16.20 uur: pauze
  16.50 uur: vragen stellen
  17.30 uur: boek signeren en borrel

  11041789_10153127530187154_7442412674884428132_nFilmopnamen
  Van deze lezing zullen filmopnamen worden gemaakt. Deze film zal via onze website worden gepubliceerd. Het is niet de bedoeling om de bezoekers specifiek in beeld te brengen, maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat er bezoekers in bepaalde sfeerbeelden te zien zijn. Wij vragen hier begrip voor.

  Interview
  Vlak voor het verschijnen van het boek “U kunt veel meer dan u denkt” werd dr. Moolenburgh geïnterviewd door John Consemulder. Het is zeer de moeite waard. Klik hier of op de afbeelding om de video te bekijken:

  Interview

  IMG_6417Locatie
  De Sacramentskerk
  Zandberglaan 58
  4818 GL Breda

  Zie de kaart op de contactpagina en maak een route met Google Maps

  Nieuwsbrief
  Als je automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

  Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen op: 06 – 54 752 559.

 • Zaterdag 16 mei 2015, Wernard Bruining: “Helende Hennep”

  OLYMPUS DIGITAL CAMERAWernard Bruining
  Wernard Bruining werd geboren in Sorong voormalig Nederlands Nieuw Guinea en heeft daar een afstandelijke helikopterview op de westerse maatschappij aan overgehouden. Hij Is voortdurend bezig om nieuwe structuren en oplossingen neer te zetten. Hij deed dit bijvoorbeeld als eigenaar van Mellow Yellow (1973-1978), de eerste coffeeshop in Amsterdam en Positronics (1985-1997), de eerste growshop in Europa. Hij introduceerde in 1994 het woord mediwiet in de Nederlandse taal en is voorzitter van de Stichting Mediwiet.
  Mellowyellow2-e1311673640656Wernard Bruining is een echte wietpionier. Ook nu is hij weer aan het pionieren. Met medicinale wietolie. Bruining (63) noemt cannabis het ideale volksmedicijn en is ervan overtuigd dat wiet de wereld kan verbeteren en levens kan redden. Toen hij op de gemeentelijke kweekschool in Amsterdam zat, kwam hij zelf voor het eerst in contact met cannabis. Hij wilde onderwijzer worden en ging braaf naar school. Maar toen hij in het kantoor van de ASVA (Amsterdamse studenten vereniging aan de Weesperstraat), om de hoek van zijn school leerde blowen was het onmiddellijk afgelopen met zijn carrière als leraar. Het heilige kruid zette hem aan het denken.

  Industriële Hennep
  Wernard pleit tegenwoordig voor een nieuwe kijk op industriële Hennep met een laag THC gehalte onder de kreet “HEMP4FUTURE”. Hij ziet industriële hennep als het ideale basis gewas voor de milieu vriendelijke, groene maatschappij van morgen. Hennep is het ideale vierde gewas waar de Nederlandse en Europese landbouw al zo lang naar op zoek zijn. Hennep kan in ieder klimaat geteeld worden, óók op gronden die normaliter te arm, te droog of juist te nat zijn voor reguliere landbouwgewassen. Industriële hennep is dus géén concurrent voor reguliere voeding gewassen. De teelt van Hennep vergt géén kunstmest, insecticiden of onkruidbestrijders. De lange wortels maken het gewas minder gevoelig voor droogte, ze maken de grond luchtiger en voorkomen erosie. Omdat het blad na de oogst achterblijft en zo het land weer bemest, heeft het gewas geen dure, milieu IMG_7887vervuilende kunstmest nodig.
  Hennepolie kan dienen als basis voor eindeloos te produceren schone biobrandstof voor het verkeer, biologisch afbreekbaar plastic, hoogwaardige cosmetica en als voeding supplement dat alle essentiële aminozuren bevat die een mens nodig heeft om gezond te blijven. De vezel kan gebruikt worden voor de productie van hoogwaardige kleding en zo de zéér milieu onvriendelijke teelt van katoen deels vervangen. Hennep vezel kan gebruikt worden voor de productie van isolatiemateriaal, of de productie van papier, wat het alsmaar kappen van bossen overbodig maakt. De houtsnippers of scheven kunnen gebruikt worden voor spaanplaat, maar ook als duurzame biomassa in verbrandingsovens. Hennep is de grootste consument van Co2 per hectare en als brandstof onderdeel van een gesloten Co2 kringloop. In warme landen en met name de derde wereld kan meerdere malen per jaar, iedere 90 dagen, een hoogwaardig product geoogst worden zonder dat daarvoor kunstmest en dure machines nodig zijn. De overblijvende houtsnippers kunnen gebruikt worden als brandstof en zo het kappen van bomen lokaal voorkomen. En zo zijn er legio mogelijkheden voor een haalbare duurzamere toekomst.

  Dure gezondheidszorg
  De kosten van de gezondheid rijzen de pan uit. Het is zaak de mensen te leren zichzelf te helpen zodat ze minder zorg nodig hebben. Wernard heeft met wiet-olie een methode ontwikkeld om cannabis als medicijn te gebruiken zonder dat je er high van wordt.
  Hij leerde dat medicijnen slechts bij 50% van een populatie goed werken, bij de overige 50% werken ze minder tot helemaal niet! Als je hoort bij de 25% bij wie het niet werkt ben je de klos! Deze mensen gaan op zoek naar alternatieven zoals homeopathie, accupunctuur of desnoods cannabis. Ook met wietolie merkte hij dat dit bij 25% van de lite_burnmensen niet goed werkt. Diegenen bij wie het wel goed werkte begon hij te interviewen en hun ervaringen vast te leggen en te publiceren met tekst en beeld.
  Bijna wekelijks ontdekte hij nieuwe toepassingsmogelijkheden en bedacht dat mediwietolie een belangrijke aanvulling kan vormen op bestaande medicinale technieken. Mediwietolie kan mensen zich beter doen voelen, het is een ideaal zelfzorgmiddel en dat kunnen we goed gebruiken in een tijd waarin reguliere medische zorg steeds gecompliceerder, steeds duurder en op den duur onbetaalbaar wordt. De beste manier om mensen te helpen is ervoor te zorgen dat ze die dure reguliere medische hulp zo min mogelijk nodig hebben, door hen te leren beter voor zichzelf te zorgen.
  Gezondheidszorg wordt het grote probleem van de toekomst dat de huidige Euro crisis in de schaduw zal stellen. Het doel van stichting mediwiet is om de mensen te leren zichzelf te helpen zodat zij dure gezondheidszorg alleen in noodgevallen nodig hebben. Zelfredzaamheid is immers het toverwoord van de toekomst.

  9789081835206Helende Hennep Olie
  Wiet-olie is niet een echt medicijn, maar geeft in de meeste gevallen wel direct verlichting.
  Wernard past dit via zijn stichting Mediwiet toe bij mensen die lijden aan o.a.:

  ·     slapeloosheid
  ·     chronische pijn
  ·     epilepsie
  ·     hoofdpijn, migraine
  ·     Ehlers Danloss
  ·     Glaucoom
  ·     Lyme
  ·     MS
  ·     Fybromyalgie
  ·     Parkinson
  ·     Reuma
  ·     Kanker en nog veel meer ziektebeelden.

  Helende HennepBoeken Wernard Bruining
  Wernard heeft 2 boeken geschreven: “Mediwietolie, verschenen in mei 2011” en “Helende Hennep”, verschenen in mei 2014. Beide boeken bestaan uit 2 delen. Het ene deel bevat vele interviews met patiënten over de positieve resultaten na het gebruik van helende hennepolie. Het andere deel bevat uitgebreide informatie over hennep, marihuana en medicinale cannabis olie. In het nieuwste boek kun je ook lezen hoe het verbod op cannabis volledig onterecht tot stand is gekomen. Daarbij leggen beide boeken uit hoe je op een snelle, eenvoudige en goedkope wijze zelf je eigen medicinale olie kunt maken.

  Bekijk deze filmpjes van patiënten met kanker

  Video Interview

  Video Mediwiet

  Met mediwietolie kan iedereen cannabis medicinaal gebruiken zonder high te hoeven worden.
  Op deze avond krijg je informatie over het zelf maken van wietolie, de geschiedenis van het verbod op cannabis en de mogelijkheden van industriële hennep als ideaal basis gewas voor een écht groene toekomst. Er worden een aantal met wietolie behandelde ziektebeelden besproken.

  Zie ook de website: www.stichtingmediwiet.nl

  Aanmelden
  Aanmelden voor deze lezing kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@skyhighcreations.nl onder vermelding van “Wernard Bruining”. De kosten bedragen € 17,50 per persoon in de voorverkoop. Aan de zaal is de prijs € 20,–. Consumpties zijn niet inbegrepen. De aanmelding is definitief nadat de betaling is ontvangen. Je kunt € 17,50 overmaken op NL78 ABNA 0467074526 t.n.v. R.J. Beljon (BIC Code: ABNANL2A).

  Sundancer, Stralend Gezond
  Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Sundancer, die deze avond met een stand aanwezig zullen zijn. U kunt hier een uitgebreid assortiment aan gezondheidsproducten vinden. www.sundancer.nl.

  Knipsel

  Programma
  19.00 uur: ontvangst
  20.00 uur: lezing deel I
  21.00 uur: pauze
  21.30 uur: lezing deel II
  22.30 uur: borrel en gelegenheid om Wernard Bruining persoonlijk te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje

  het-turfschip-wLocatie
  Het Turfschip in Etten-Leur, 10 minuten van Breda. Ook per openbaar vervoer goed bereikbaar.
  Adres: (midden in het Nederlandse Graancirkelgebied)
  Schipperstraat 2
  4871 KK Etten-Leur
  Voor de bereikbaarheid, klik hier.

  Let op, dit is een andere locatie dan waar de andere evenementen van Sky High Creations plaatsvinden. Voor meer informatie over deze locatie klik hier.

  Nieuwsbrief
  Als u automatisch op de hoogte wilt blijven van de lezingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief.